Časté dotazy

Stále se zobrazuje upozornění: Pro správné fungování výběru poboček je třeba uložit souřadnice poboček do databáze v nastavení pluginu

Aktualizovali jste seznam poboček a v administraci vám stále svítí upozornění: „Pro správné fungování výběru poboček je třeba uložit souřadnice poboček do databáze v nastavení pluginu“.

Je to z toho důvodu, že ne všechny pobočky mají u sebe uvedeny koordináty Latitude a Longitude.

Je potřeba projít seznam poboček v administraci WordPress Toret Plugins → Pobočky České/Slovenské pošty a ručně chybějící koordináty doplnit.

Proč se to děje?

Seznam poboček je načítán automaticky, ale koordináty poboček už vytváříme my a Pošta je sama nedodává. I když pravidelně koordináty doplňujeme a kontrolujeme nové pobočky, může se stát, že se vám tato chyba zobrazí.

Nastavení CRONU pro pravidelnou aktualizaci poboček

Pro pravidelnou aktualizaci poboček na webshostingu nastavte následují CRON s internvalem 1x denně: 

https://www.vas-web.cz/wp-content/plugins/toret-balikovna/pobocky.php