Dokumentace pluginu Toret Comgate

Nacházíte se na stránkách dokumentace pluginu Comgate, který umožňuje integraci platební brány Comgate.

Poznámka: Pro implementaci platební brány potřebuje mít dokončenou registraci u Comgate.

Instalace pluginu

Po zakoupení pluginu obdržíte emailem licenční klíč a odkaz na stažení zip souboru s pluginem. Detailní návod, jak do WordPress nainstalovat plugin z počítače, najdete zde.

Aktivace pluginu

Po instalaci pluginu si otevřete plugin Comgate, do příslušného pole vložte licenční klíč a tlačítkem ověřte licenci.

Videonávod

Propojení Comgate s WooCommerce

Comgate je platební brána nabízející několik platebních metod. Plugin Toret Comgate propojuje tuto platební bránu s vaším WooCommerce e-shopem. Celý proces propojení a nastavení projdeme krok za krokem.

Nastavení v portálu Comgate

Pojďme si říci, co je nutné nastavit na portálu Comgate poté, co jste od společnosti obdrželi ID, secure key a přihlašovací údaje.

Po přihlášení přejděte v menu po levé straně do záložky Nastavení obchodů a vyberte ten, který chcete spravovat. Poté klikněte na Propojení obchodu a nakonec na ikonu oka Náhled.

Objeví se nová obrazovka s následujícím menu.

Jak už jsme zmínili výše, údaje Identifikátor propojení obchodu a Heslo (secure key) budete potřebovat zkopírovat a vložit do WooCommerce (viz Nastavení platebních metod).

Povolený způsob založení platby zvolte buď BACKEND nebo SIMPLE_REDIRECT.

Velmi důležitá jsou následující pole pro URL, kam je potřeba vložit následující URL adresy:

URL zaplacený:

http://vas-eshop.cz/?comgate=paid&id=${id}&refId=${refId}

URL zrušený:

http://vas-eshop.cz/?comgate=delete&id=${id}&refId=${refId}

URL nevyřízený:

http://vas-eshop.cz/?comgate=failed&id=${id}&refId=${refId}

URL pro předání výsledku platby:

http://vas-eshop.cz/?comgate=notify

Do pole Povolené IP adresy je třeba zadat IP adresy serveru, kde je web hostován.  Pokud nebudou IP adresy povoleny, v pluginu se po vložení implementačních údajů nenačtou jednotlivé platební metody a platby přes platební bránu nebudou fungovat.

IP adresy se nemusí definovat jednotlivě, ale mohou být zapsány jako rozsah. Tedy IP adresa následována lomítkem a číslem určujícím počet uzamknutých bitů adresy (tzv. maskou sítě). Například tedy zápis 192.168.1.0/24 vám tedy povolí IP adresu začínající 192.168.1. s libovolným posledním číslem.

Nastavení platebních metod

Poté, co jste plugin aktivovali (viz Aktivace pluginu) a provedli jste nastavení v Portálu Comgate, je nutné nastavit platební metody.

V menu WordPress přejděte do záložky WooCommerce (1) – Nastavení (2). Zobrazí se Vám tabulka, kde ve vrchní liště v menu klikněte na Pokladna (3). Zde najdete dvě metody platby Comgate – Comgate platba kartou a Comgate platba převodem.

Začneme nastavením Comgate platba kartou. Povolte tuto metodu přepínačem (4) a klikněte na Spravovat (5).

Nyní jste v nastavení platební metody.

Pojďme si podrobněji popsat jednotlivé kroky:

1.  Povolit /Zakázat – zaškrtnutím tohoto políčka, určíte, zda budou mít zákazníci tuto platební metodu k dispozici či ne

2. Inline brána – zaškrtnutím povolíte inline verzi platební brány, při které zákazníci platí v pop-up okně. Při nezaškrtnutí budou zákazníci při placení přesměrováváni na stránky platební brány.

3. Titulek –  zde je nutné zadat název platební metody tak, jak se bude zobrazovat při výběru platební metody na pokladně

4. Popis – v tomto poli můžete popsat platební metodu pro zákazníka a to, co má udělat

5. Ikona platební metody – pokud chcete, aby se u platební metody na pokladně objevila i příslušná ikona, zadejte její url zde

6. Předání parametru jazyka platební bráně – zde zvolíte, podle kterého parametru se určí jazyk platební brány pro zákazníka. Nastavovat se může podle jazyka WordPress nebo dle fakturační země.

7. Výchozí jazyk platební brány – zde nastavíte výchozí jazyk platební brány. Tento jazyk se použije, pokud není možné nastavit jazyk dle parametru výše (např. nepodporovaný jazyk).

10. Účty pro jednotlivé měny – v případě, že máte u Comgate více účtů pro více měn, lze pro každou měnu přidat vlastní implementační údaje. Do pole vložte měnu, pro kterou chcete další implementaci. Po kliknutí na tlačítko Uložit se zobrazí pole pro další implementační údaje.

11. Test mód – checkbox pro zapnutí a vypnutí testovacího prostředí platební brány

12. Povolit Comgate platební metody – zde se zadají platební metody, které chcete zákazníkům nabídnout v pokladně

13. Povolit způsob dopravy – v případě, že chcete povolit všechny způsoby dopravy, ponechte toto pole prázdné. Pokud máte aktivní platbu na dobírku, zde můžete definovat způsob dopravy

14.  Povolit ComGate pro země – sem zadejte všechny země, pro které má být povolena tato platební metoda

15. Druh zboží – zde vyberete druh zboží (digitální/fyzické), jehož prodej máte povolený od Comgate

16. Nezobrazovat ikony – zaškrtnutím tohoto pole v pokladně skryjete loga bank a platebních metod

17. Řazení platebních metod – zde můžete nastavit pořadí platebních metod v pokladně

Po vyplnění údajů nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit změny, které najdete ve spodní části stránky. Stejným způsobem pak můžete nastavit druhou platební metodu, Comgate platba převodem.

Na obrázku níže vidíme, jak se tato platební možnost i s ikonou a nabídkou jednotlivých platebních metod zobrazuje na stránce Pokladna.

Provedení testovacích plateb

Dalším krokem před spuštěním provozu jsou tzv. testovací platby. Ověřte, zda v nastavení platební metody ve WooCommerce máte zapnutý testovací mód. Nyní je čas vrátit se do portálu Comgate.

Seznam všech testovacích plateb naleznete v portálu Comgate pod záložkou Technické propojení – Testovací platby. Mezi nimi můžete také vyhledávat a filtrovat je.

Položka Testovací logy skrývá také záznam plateb včetně chyb, kvůli kterým se platba nezdařila.

V sekci Technická dokumentace najdete návod k provedení plateb. Po úspěšném dokončení testování nezapomeňte testovací mód vypnout.

Po provedeném testování kontaktujte společnost Comgate, která prověří testovací platby a integraci platební brány a zažádá o schválení u karetní asociace. Tento proces trvá cca 14 dní. Během této doby lze bránu využívat pro platby bankovními tlačítky, ale nikoliv pro karetní transakce.

Jakmile budete informováni o schválení, bude vaše platební brána Comgate plně provozuschopná a můžete přes ni začít přijímat platby bez omezení.

Filtry v pluginu

Pro používání pluginu není nutné filtry používat. Filtry slouží k rozšíření nebo vlastní úpravě funkčnosti pluginu. S jejich implementací vám pomůže váš programátor.

Filtry pro vložení parametru Account ID do dat odesílaných na Comgate

$account = apply_filters( ‚toret_comgate_send_account‘, “, $order );
includes/class-wc-gateway-comgate.php

$account = apply_filters( ‚toret_comgate_send_account_bank‘, “, $order );
includes/class-wc-gateway-comgate-bank.php

Změna stavu zaplacené objednávky s fyzickým produktem na vlastní stav

add_filter("toret_comgate_custom_status_paid", "toret_comgate_custom_status_paid_fce", 10, 1 );
if ( !function_exists( "toret_comgate_custom_status_paid_fce" ) ) {
function toret_comgate_custom_status_paid_fce( $status) {
return "slug vlastního stavu";
}
}

Změna stavu zaplacené objednávky s virtuálním produktem na Zpracovává se (processing)

add_filter("toret_comgate_custom_status_paid_virtual", "toret_comgate_custom_status_paid_virtual_fce", 10, 1 );
if ( !function_exists( "toret_comgate_custom_status_paid_virtual_fce" ) ) {
function toret_comgate_custom_status_paid_virtual_fce( $status) {
return "processing";
}
}

Časté dotazy

Platby na splátky

Platby na splátky jsou dostupné pouze pro Českou republiku a u objednávek nad 2000 Kč. Tato metoda platby podléhá dodatečnému schválení, je proto třeba kontaktovat společnost Comgate a o její povolení zažádat.

Jak aktivovat nové platební metody z Comgate ve WooCommerce?

Nejprve musíte kontaktovat Comgate.cz a požádat o aktivaci plateb na splátky. Po jejich povolení můžete jít do nastavení platební metody ve WooCommerce (WooCommerce → Nastavení → Pokladna → Comgate) a zde si je v poli Povolit Comgate platební metody aktivovat.

Debugování chyb

Vzhledem k tomu, že se vždy může něco pokazit, má plugin vestavěný způsob zachytávání chyb.

V detailu objednávky, kde se vyskytla chyba, najdete v pravém horním rohu Comgate Log, který se vztahuje pouze na konkrétní otevřenou objednávku.

V přehledu pluginů od Toretu najdete Comgate log, který obsahuje všechny objednávky najednou.

Rozpadlé zobrazení platebních metod

Chyba je v šabloně, u které bude potřeba upravit kaskádové styly.

Často pomůže vložení následujícího kódu do CSS stylu:

.comgate_select {display:flex;}

Vyčerpán limit přesměrování / Error in cURL request: Maximum (5) redirects followed

Platební brána předává informace o provedené/neprovedené platbě informace pomocí notifikační URL. Tato notifikační URL má nastavený maximální počet přesměrování. Jedná se o ochranu ze strany Comgate.

Některé hostingy však mají interní přesměrování a může tak dojít k vyřerpání daného limitu.

Problém je třeba řešit s hostingem a ve spolupráci s nimi vysledovat dané přesměrování a snížit jejich počet.

Tento problém vzniká například u hostingu Wedos.

Chybu také může způsobit plugin třetí strany, který přesměruje notifikaci vícekrát, než Comgate dovolí.

Zkontrolujte, zda na webu nemáte jeden z níže uvedených pluginů:

  • Redirect all 404 to home

Pokud nemáte na webu žádný z uvedených pluginů, tak můžete postupně deaktivovat pluginy a testovat platby (např. v testovacím módu), dokud nepřijdete na to, který plugin způsobuje nadměrné přesměrování notifikace.

Comgate a RankMath

V případě, že na svém webu používáte plugin RankMath společně s naším Comgate, je potřeba v nastavení Rank Math deaktivovat funkci Redirection.

V případě zapnuté funkce totiž může dojít k nepředávání notifikací z platební brány do e-shopu.

Přejít nahoru