Hlavní nastavení

Nastavení pluginu

Nastavení e-mailu

Pro přijímání zpráv o transakcí z banky si musíte zřídit speciální e-mailovou schránku. Přístup k tomuto e-amilu pak vložíte do nastavení pluginu, aby bylo možné e-maily načítat. 

  • Imap server – adresa imap serveru
  • e-mail – název e-mailové schránky
  • heslo k e-mailové schránce
  • port – port připojení k imap server

Tyto informace dostanete od vašeho správce poštovního serveru (hostingu). Příklad informací, které potřebujete pro e-mailovou schránku na Seznam.cz – https://napoveda.seznam.cz/cz/email/imap-pop3-smtp/ .

Stav objednávky při přijetí

Zde nastavíte, do jakého stavu chcete uvést objednávku v tu chvíli, kdy ji plugin najde a spáruje s platbou. Ne vždy je dokončeno vhodné. 

Custom field pro variabilní symbol

Většinou se jako variabilní symbol používá id objednávky. Pokud ale pro variabilní symbol používáte něco jiného, zde vložíte název custom fieldu, kam se u objednávky ukládá variabilní symbol, aby mohl podle tohoto záznamu objednávku dohledat.

Aktualizace transakcí

Pro aktualizaci transakcí můžete používat dva způsoby. 

  • vestavěnou aktualizaci každou hodinu – používá transient
  • cron soubor spouštený pomocí cron úlohy 

Url cron souboru najdete pod tabulkou s nastavením. 

V případě, že budete používat vestavěnou aktualizaci každou hodinu, mohou některé cachovací pluigny tuto úlohu blokovat. Bezpečnější je spouště soubor pomocí cron úlohy. 

Pokud si nejsta jistí, že proběhla aktualizace transakcí, můžete použít tlačítko pod tabulkou.

Blokované stavy

Při párování objednávek dochází k dokončování objednávek. V případě, že objednávku dokončíte manuálně a dojde ke spárování, je nezbytné, aby se objednávka již nezpracovával. Proto jsou v pluginu definované blokované stavy.

Pomocí filtru můžete seznam těchto stavů změnit:

E-maily upozorňující na chyby

Plugin obsahuje vlastní e-mail, který se po zpraování transakcí odešle administrátorovi, aby bylo jasné, že došlo k chybám při párování a správce e-shopu mohl reagovat.

Logování transakcí

Kromě tabulky pro seznam transakcí, obsahuje plugin i tabulku s logy, kam se zapisují problémy s transakcemi. Typicky špatný variabilní symbol, špatná částka a podobně.

Můžete tak zjistit, proč se vám objednávka nespárovala s platbou.

Zobrazení načtených plateb

Pod tabulkou s nastavením, se zobrazuje tabulka, která obsahuje všechny uložené transakce.

Každý řádek s transakcí obsahuje variabilní symbol a v případě, že se podařila transakce napárovat na objednávku, tak i id objednávky.

Můžete tak kontrolovat, zda jsou nějaké platby, které spárovány nejsou.