Zobrazení načtených plateb

Pod tabulkou s nastavením, se zobrazuje tabulka, která obsahuje všechny uložené transakce. 

Každý řádek s transakcí obsahuje variabilní symbol a v případě, že se podařila transakce napárovat na objednávku, tak i id objednávky. 

Můžete tak kontrolovat, zda jsou nějaké platby, které spárovány nejsou.