Hlavní nastavení

Krok 1: Testovací proces

Před nastavením platební brány je nutné uzavřít s ČSOB smlouvu. Více informací k platební bráně a formulář pro registraci do platební brány najde zde. Po uzavření smlouvy pošle ČSOB přístupové údaje do aplikace Posman a e-mail s výzvou k provedení testovacích plateb. Na první pohled se instrukce v emailu budou zdát složité, ale opakem je pravda. Implementace je sice časově náročnější, ale složitá rozhodně není.

Nastavení platební metody ČSOB najdete ve WooCommerci → Pokladna → ČSOB Payment Gateway. 

Projdeme si jednitlivé kroky testovacího procesu.

 1. Po instalaci a aktivaci pluginu ČSOB bude potřeba vygenerovat testovací klíče. Ty se generují v integračním prostředí zde. Z testovacích klíčů je nutné veřejný klíč (PUB) vložit v integrační prostředí přes tlačítko „Upload veřejného klíče“ a soukromý klíč (KEY) se nahraje v nastavení pluginu a zároveň je nutné povolit testovací mód. V pluginu je ještě nutné vyplnit ID Brány (ID obchodníka), povolit platební metodu platby kartou. ID Brány najdete v aplikaci Posman pod kartou “Platební brány”.Toret ČSOB nastavení pluginu
 2. Nyní přicházejí na řadu testovací platby. ČSOB vyžaduje čtyři testovací platby (úspěšnou, uživatel zrušenou, expirovanou a reverzovanou). Pro testovací platby je připravena karta 4000007000010006, CVC 100 a expiraci je možné zvolit libovolnou, jen musí být v budoucnu.
  • U úspěšné platby se zadá testovací karta a po dokončení platby dojde k přesměrování zpět do e-shopu.
  • Pro uskutečnění uživatelem zrušené platby je nutné na platební bráně kliknout na odkaz „Zrušit platbu a návrat zpět do e-shopu“.
  • U expirované platby je nutné je vyčkat 30 minut na stránce platební brány. Po 30 minutách dojde k expiraci platby a dojde k přesměrování zpět na e-shop.
  • U reverzní testovací platby je nutné objednávku dokončit s platbou a v detailu objednávky je vpravo box Toret ČSOB, v tomto boxu stačí kliknout na tlačítko “Reverzní platba”.
 3. Po dokončení testovacích objednávek je nutné provést validaci v testovacím prostředí aplikace POS Merchant (https://iposman.iplatebnibrana.csob.cz/posmerchant/). Po přihlášení je nutné přejít na kartu “Platební brány” a poté přes ikonu lupy u platební brány se dostat ke schválení testovacích plateb. Kliknutím na tlačítko “Provést Validaci” dojde k ověření plateb a zobrazí se výsledek validace jednotlivých plateb. Pokud budou u všech testovacích plateb zelené fajfky, tak je ještě nutné kliknout na tlačítko “Odeslat požadavek”. Tím se testovací proces odešle ke schválení. Po splnění testovacích plateb zašle ČSOB informaci o aktivaci produkčního prostředí a přihodí dalších pokyny ke spuštění platební brány a může se přejít k ostré implementaci.Toret ČSOB - ověření testovacích plateb

Testovací platby

Pokud jsou v pluginu vložené testovací implementační údaje a zapnutý testovací mód, tak při dokončení testovacích plateb použijte níže uvedenou kartu:

Testovací VISA karta – úspěšná platba:

4000007000010006 CVV: 100 Expirace karty: jakákoliv hodnota v budoucnu ve formátu MM/RR například 10/26

O více možnostech testovacích plateb se dovíte pod odkazem zde.

Krok 2: Ostrá implementace

Pokud ČSOB po Vás nevyžaduje provést testovací platby nebo jste již prošli testovacím procesem v předchozím kroku, tak si na stránkách platebnibrana.csob.cz/keygen/ vygenerujete ostré klíče, které použijete pro provozní prostředí.

 1. Na stránce platebnibrana.csob.cz/keygen/ zadáte Merchatn ID a registrovanou emailovou adresu
 2. Vygenerujete pár klíčů (public a private)
 3. Privátní klíč uložíte na FTP skrze nastavení platební metody ČSOB ve WooCommerci  → ČSOB Nahrát soukromý klíč → Nastavení pluginu uložíte.
 4. Veřejný klíč odešlete zabezpečeným kanálem na platební bránu . Zabezpečený kanál je na stejné stránce, jako je generování klíčů Upload veřejného klíče.
 5. ČSOB Vám zašle na registrovanou adresu aktivační kód, kterým potvrdíte požadavek na zavedení klíče. Potvrzení probíhá v aplikaci posman.csob.cz Platební brány → sloupec Akce → ikonka klíče.
 6. Vypnete testovací mód

Po uložený ostrých klíčů a nastavení pluginu je platební brána připravena přijímat ostré platby. Napojení můžete snadno otestovat. Vytvořte si testovací objednávku s výběrem platební metody ČSOB. Pokud po dokončení testovací objednávky budete přesměrování na platební bránu, provedli jste integraci správně. Případně můžete platbu dokončit a tím si budete 100% jisti s funkčností platební brány.

Pojmy v nastavení pluginu

Nastavení platební metody ČSOB najdete ve WooCommerci → Pokladna → ČSOB Payment Gateway. 

Zde si projdeme jednotlivé možnosti nastavení platební metody v pluginu ČSOB.

 1. Povolení platební brány ČSOB: Nastavenou platební bránu můžete aktivovat přes checkbox nebo přes posuvník v přehledu platebních metod.
 2. Název: Jedná se o název způsobu platební metody ČSOB, který se bude zobrazovat v pokladně.
 3. Popis: Nastavený popis se zobrazí v pokladně při výběru způsobu platby.
 4. Vlastní ikona: Plugin má výchozí ikonu nastavenou, ale je možné si nastavit vlastní ikonu pro platební metodu ČSOB. Ikonu je nutné vložit mezi média WordPressu a její URL vložit zde do pole.
 5. Vrácení platby: Zapnutím této funkce dojde k vrácení platby při změně stavu objednávky na „Vráceno“ (Cancelled). Také dojde ke zrušení platby, který ještě nebyla zaúčtována.
 6. Název obchodu: Název obchodu použitý v platebních údajích, který se předává pomocí API na platební bránu.
 7. Merchant ID: Jedná se o implementační údaj, který získáte od ČSOB. Případně jej najdete v posman.csob.czPlatební brány → ID Brány
 8. Private key: Jedná se o soubor (.key) získaný od ČSOB, který pomocí tlačítka „Vybrat soubor“ vložíte na FTP do pluginu.
 9. Testovací platební brána: Zde je check box pro zapnutí testovacího prostředí platební brány. Pro její použití je nutné mít k dispozici testovací private key.
 10. Povolení dopravních metod: Zde je možné nastavit zobrazení platební brány jen pro vybrané dopravní metody. Pokud platební bránu chcete používat pro všechny dopravní metody, tak nechte pole prázdné.
 11. Povolené platební metody: Zde je nutné vybrat alespoň jednu platební metodu, kterou chcete v pokladně zobrazit. Počet metod k výběru je ovlivněný tím, kolik jich jich máte od ČSOB povolených.
 12. Povolení země: Zde si nastavit pro jaké země se bude platební metoda ČSOB zobrazovat v pokladně. Pokud platební bránu chcete používat pro všechny země, tak nechte pole prázdné.