Různé ceny dle zásilky

V každém pravidle, které pro dopravu vytvoříme, je možnost zadat rozsah hmotnosti, pro niž bude dané pravidlo platit.

woo-doprava

Pro zadávání rozsahu, používejte kilogramy, plugin umí převést jednotky dle nastavení WooCommerce a v číslech zadávejte desetinné tečky. Pokud nastavujete rozsah od nuly, nulu zadávat nemusíte. Co je důležité, Název dopravy, musí být stejný. Plugin seskupuje pravidla podle názvu a podle toho je používá. Na následujícím obrázku je zobrazeno nastavení dopravce PPL, pro různý rozsah hmotností, s tím, že i ceny se mění podle váhy zásilky:

woo-doprava-2