Vytvoření a aktualizace kategorií produktů

Při importu i aktualizaci produktů hrají velkou roli kategorie. Každý produkt má nějakou kategorii a vy máte možnost jej do této kategorie zařadit. Plugin proto obsahuje import, aktualizaci a mapování kategorií. Jaký způsob práce s kategoriemi si zvolíte, zavisí na vás. 

Možnosti importu a aktualizace kategorií

Jak je vidět na obrázku, jsou k dispozici 3 scénáře:

  1. Načíst manuálně kategorie z Dropshipping.cz – dojde k jejich uložení do databáze eshopu, ale spárování musíte provést ručně. Při použití tohoto scénáře se uložená tabulka vyprázdní a takže již přiřazené vazyb se vymažou.
  2. Načíst a vytvořit – ideální postup pro nové eshopy, kdy se načtou kategorie do databáze a zároveň se vytvoří kategorie v eshopu, které se rovnou spárují.
  3. Aktualizovat kategorie z Dropshipping.cz – dojde k aktualizaci dat kategorií v databázi. doplní se nové kategorie, již uložené se nesmažou a zůstanou zachovány již vytvořené vazby.

 

Párování kategorií

Párování kategorií je důležité z toho důvodu, že pokud máte spárované kategorie, tak nově naimportovaný produkt se vám automaticky přiřadí do kategorie eshopu. Například – v Dropshippong je kategorie Hobby a vy ji máte spárovanou s Kategorií Dům a zaharada. Všechny nové produkty, které jsou v kateogorii Hobby, budou přiřazovány do kategorie Dům a zaharada. 

Naimportované kategorie se vám zobrazí v přehledné tabulce:

Pomocí tlačítka otevřete pro příslušnou kategorii popup s našeptávačem a vyberete kategorii z eshopu, kterou přiřadíte.

Použití cron souboru

Plugin obsahuje cron soubor, který najdete na url https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-categories.php.

Složí k automatickému spuštění akcí, které můžete spouštět z adminsitrace. Je třeba soubor volat s get parametrem akce.

  1. Manuální načtení –  https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-categories.php?action=load
  2. Načtení a vytvoření – https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-categories.php?action=create
  3. Aktualizace – https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-categories.php?action=update

 

Každý hosting má nastavení cron úloh odlišné, je třeba se vždy informovat u vašeho poskytovatele.