Načtení dat z Dropshipping.cz

Samotný import produktů z Dropshipping.cz je rozdělen na dvě části a můžete jej provést dvěma způsoby.

  1. prvotní import manuálně z administrace pluginu
  2. automatický import pomocí cron souboru

Manuální import z administrace pluginu

Manuální import z administrace pluginu slouží k rychlejšímu naplnění e-shopu daty. 

Nejprve musíte načíst všechny data z Dropshipping.cz. K tomuto účelu si plugin v databázi vytváří tabulku, kterou naplní daty. To z toho důvodu, aby samotné vytvoření produktů nebylo spojeno s dotazy na API Dropshippingu a nedocházelo tak k chybám při výpadku spojení. Zároveň tato tabulka slouží ke kontrole produktů, které jsou vymazány. 

Naplnění tabulky manuálně spustít kliknutím na tlačítko „Načíst data z Dropshipping.cz“.

Tímto importem dojde pouze k naplnění tabulky daty, takže se nemůže stát, že něco pokazíte. Maximálně začne aktualizace pluginů zase od začátku. 

Načtení dat pomocí cron souboru

Plugin obsahuje cron soubor, který je umístěn na url https://vaseshop.cz/wp-content/plugins/dropshipping.cz/cron.php.

Soubor slouží ke zpracování dat, jejich importu a aktualizaci. Pokud se tedy nechcete o nic starat, nastavít cron úlohu necháte spouštět v pravidelných intervalech a tabulka s daty se vám naplní sama. Po naplnění se automaticky začnou vytvářet produkty.

Takto vlastně nastavíte plugin, zpustíte cron úlohu a za nějakou dobu (podle počtu produktů a intervalu opakování) se vám e-shop sám naplní a začne aktualizovat.