Vytvoření a aktualizace vlastností produktů

Při importu i aktualizaci produktů hrají velkou roli vlastnosti. Produkty mohou i nemusí mít vlastnosti a pokud se jedná o varianty produktu, jsou právě tyto vlastnosti použity pro vytvoření jednotlivých variant. Plugin proto obsahuje import, aktualizaci a mapování vlastností. Jaký způsob práce s vlastnostmi si zvolíte, zavisí na vás. 

Možnosti importu a aktualizace vlastností

Jak je vidět na obrázku, jsou k dispozici 3 scénáře:

  1. Načíst manuálně vlastnosti z Dropshipping.cz – dojde k jejich uložení do databáze eshopu, ale spárování musíte provést ručně. Při použití tohoto scénáře se uložená tabulka vyprázdní a takže již přiřazené vazby se vymažou.
  2. Načíst a vytvořit – ideální postup pro nové eshopy, kdy se načtou vlastnosti do databáze a zároveň se vytvoří vlastnosti v eshopu, které se rovnou spárují.
  3. Aktualizovat vlastnosti z Dropshipping.cz – dojde k aktualizaci dat vlastností v databázi. Doplní se nové vlastnosti, již uložené se nesmažou a zůstanou zachovány již vytvořené vazby.

 

Párování vlastností

Párování vlastností je důležité z toho důvodu, že pokud máte spárované vlastnosti, tak nově naimportovaný produkt se vám automaticky přiřadí k vlastnsoti eshopu. Například – v Dropshipping je vlastnost barva a vy ji máte spárovanou s vlastností color. Všem novým produktů, které mají vlastnost barva, budobude přiřazována vlastnost color. 

Naimportované vlastnosti se vám zobrazí v přehledné tabulce:

Pomocí tlačítka otevřete pro příslušnou vlastnost popup s našeptávačem a vyberete vlastnost z eshopu, kterou přiřadíte.

Použití cron souboru

Plugin obsahuje cron soubor, který najdete na url https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-params.php.

Složí k automatickému spuštění akcí, které můžete spouštět z administrace. Je třeba soubor volat s get parametrem akce.

  1. Manuální načtení –  https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-params.php?action=load
  2. Načtení a vytvoření – https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-params.php?action=create
  3. Aktualizace – https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-params.php?action=update

Každý hosting má nastavení cron úloh odlišné, je třeba se vždy informovat u vašeho poskytovatele.