Výrobci

Kromě vlastností a kategorií, může být v datech obsažen i výrobce. Plugin je umí samozřejmě importovat do vašeho eshopu, avšak je tu odlišnost oproti vlastnostem a kategoriím. 

Výrobce není obsažen v pluginu WooCommerce a je potřeba použít některý z pluginů, které jsou dostupné na trhu. 

Jedním z takových pluginů může být i Perfect WooCommerce Brands, který je na WordPress.org ke stažení zdarma. 

Všechny tyto pluginy vytváří novou taxonomii, která je označaná jako značka, nebo výrobce.

Výrobci jsou umístěni v podmenu produktů a pro další nastavení je důležité zjistit slug této taxonomie.

Když půjdete do výrobců, tak url stránky v adminstraci bude vypadat takto:

wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=pwb-brand&post_type=product

Část url za taxonomy, je to co budeme potřebovat pro nastavení. 

Slug taxonomie je tedy pwb-brand

Nastavení

Slug kategorie musíte uložit dříve, než spustíte import výrobců, jinak se nevytvoří a nespárují. 

Možnosti importu a aktualizace výrobců

Jak je vidět na obrázku, jsou k dispozici 3 scénáře:

  1. Načíst manuálně výrobce z Dropshipping.cz – dojde k jejich uložení do databáze eshopu, ale spárování musíte provést ručně. Při použití tohoto scénáře se uložená tabulka vyprázdní a takže již přiřazené vazby se vymažou.
  2. Načíst a vytvořit – ideální postup pro nové eshopy, kdy se načtou výrobci do databáze a zároveň se vytvoří v eshopu, kdese rovnou spárují.
  3. Aktualizovat výrobce z Dropshipping.cz – dojde k aktualizaci dat výrobců v databázi. Doplní se výrobci, již uložená data se nesmažou a zůstanou zachovány již vytvořené vazby.

 

Párování výrobců

Párování výrobců je důležité z toho důvodu, že pokud máte spárované výrobce, tak nově naimportovaný produkt se vám automaticky přiřadí k výrobci. 

Naimportovaní výrobci se vám zobrazí v přehledné tabulce:

Pomocí tlačítka otevřete pro příslušného výrobce popup s našeptávačem a vyberete výrobce z eshopu a přiřadíte ho.

Použití cron souboru

Plugin obsahuje cron soubor, který najdete na url https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-manufacturers.php.

Složí k automatickému spuštění akcí, které můžete spouštět z administrace. Je třeba soubor volat s get parametrem akce.

  1. Manuální načtení –  https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-manufacturers.php?action=load
  2. Načtení a vytvoření – https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-manufacturers.php?action=create
  3. Aktualizace – https://vaseshop.cz/wp-content/wp-plugins/dropshipping/cron-manufacturers.php?action=update

Každý hosting má nastavení cron úloh odlišné, je třeba se vždy informovat u vašeho poskytovatele.