Hlavní nastavení

Napojení na Fakturoid

Aby plugin správně fungoval, musíte jej propojit s Fakturoidem. K tomu slouží tyto údaje:

Fakturoid doména uživatele

Po přihlášení do účtu Fakturoidu si pořádně prohlédněte url v prohlížeči.

https://app.fakturoid.cz/domenauzivatele/dashboard

Například:

https://app.fakturoid.cz/tonda/dashboard

V tomto případě je doména uživatele „tonda“.

Vložte jen „tonda“ do pole Fakturoid doména uživatele, nikoliv celou URL adresu.

E-mail uživatele

E-mail, pod kterým se do Fakturoidu přihlašujete.

API key

Api klíč, který najdete v nastavení Fakturoidu pod svým účtem v kartě Napojení na jiné aplikace.

fakturoid API

fakturoid API 2

Variabilní symbol

Pokud je zaškrtnuto, je jako variabilní soubor použito číslo objednávky z Woocommerce.

Pokud ne, je variabilní symbol nastaven, jako interní číslo faktury z Fakturoidu.

Změna variabilní symbolu pomocí filtru:

Platební metody

Pro správné vytváření faktur musíte spárovat vaše platební metody s platebními metodami, které používá Fakturoid. Plugin vypíše všechny vaše platební metody a pomocí formuláře nadefinujete označení plateb.

Zobrazení IČ a DIČ

WooCommerce neobsahuje pole pro IČ a DIČ.

Pomocí tohoto nastavení, můžete použít pole, které obsahuje plugin. V případě, že používáte pro IČ a DIČ jiný plugin, nechte nezaškrtnuté.

Ovlivnění odesílání faktury do Fakturoidu

V případě, že potřebujete nějakým způsobem ovlivnit odesílání faktur do Fakturoidu, můžete použít filtr, jenž je k dispozici:

Odeslání faktury:

$skip = apply_filters( ‚fakturoid_skip_to_send_invoice‘, true, $order_id ) ){
if( $skip != true ){
return false;
}

Odeslání objednávky do Fakturoidu

Další důležitou možností v nastaveních je Vytvoření proforma faktury a faktury a jejich odeslání do Fakturoidu. Opět si přejdeme do WooCommerce – Nastavení a záložky Fakturoid.

Pokud se rozhodnete vystavovat proforma – zálohové faktury, máte zde možnost nastavit u jednotlivých způsobů platby, pokud generovat či ne a pokud ano, za jakého stavu objednávky. To, co zvolíte zde, bude mít vliv i na nastavení vytváření samotných faktur – daňových dokladů.

Toto nastavení určuje, kdy budou odesílána data do Fakturoidu.

Například: Pokud u možnosti „Platba převodem“ chcete poslat zákazníkovi proforma fakturu, zde nastavte na Zpracovává se. To znamená, že samotné odeslání objednávky a vystavení příslušné faktury nebudou realizovány, dokud nebude platba na vašem účtu spárována s proforma fakturou a objednávka nebude na stavu Dokončeno. Následně v dalším kroku u této platební metody bude potřeba nastavit vystavení faktury na stav „Dokončeno“ a pak bude automaticky vystavena již zaplacená faktura – daňový doklad.

Dalším příkladem by mohly být „Platby na dobírku“ nebo přímo „Na pobočce“. Zde z logiky věci není potřeba vystavovat zálohový doklad, protože klient bude platit v hotovosti buď přímo kurýrovi nebo na poště nebo na pobočce. Zde tedy v nastavení odesílání proforma faktur zvolíme možnost Negenerovat a v dalším kroku u nastavení faktur stav Zpracovává se, aby se faktura vygenerovala a odeslala do Fakturoidu ihned po zpracování objednávky, a tak mohla být odeslána se zbožím na dobírku či byla připravena se zbožím k vyzvednutí na pobočce.

Možnosti stavů u platebních metod jsou následující:

  • Negenerovat
  • Čeká na platbu
  • Zpracovává se
  • Čeká na vyřízení
  • Dokončeno

Níže jsou možnosti nastavení odesílání samotných faktur. Opět je důležité si uvědomit, že toto nastavení je ovlivněno předešlým nastavením proforma faktur, pokud jste si zvolili generovat.

Manuální odeslání do Fakturoidu

Někdy se může stát, že zákazník špatně vyplní některé údaje a z toho důvodu se data do Fakturoidu neodešlou. Z toho důvodu je tedy dobré kontrolovat objednávky v přehledu objednávek pod záložkou WooCommerce.

Zde najdete sloupec s tlačítky pro odeslání jak proformy, tak faktury do Fakturoidu. Po opravě dat objednávky tak můžete odeslat data manuálně.

Upozornění:
V případě, že vystavíte manuálně proformu fakturu, tak po jejím uhrazení a vystavení faktury z proformy, je tato automaticky uhrazena – to vyplývá z titulu proformy. V případě, že vystavíte a odešlete ručně fakturu, tak ve Fakturoidu uhrazena není!!!!

Notifikace a Webhook

Aktivace notifikací vám umožní zpracovat informace od Fakturoidu, protože systém umí propojit váš bankovní účet s Fakturoidem.

Pokud vám někdo zaplatí na účet, ve Fakturoidu se faktura označí jako zaplacená a do eshopu je poslána informace o zaplacení.

Díky tomu můžete zcela automatizovat systém plateb.

Kromě povolení notifikací, musíte ještě na straně Fakturoidu nastavit tzv. webhook. To je url vašeho eshopu, na kterou budou notifikace zasílány. Nastavení najdete v menu Nastavení -> Integrace API. Místo fakturoid.toret.cz použijte url svého eshopu.

Změna stavu objednávky po zaplacení pomocí Webhooku

Webhook ve výchozím stavu nastaví zaplacenou objednávku jako dokončenou. V případě, že to potřebujete změnit, použijte následující filtr:

Bankovní účty pro různé měny

V nastavení pluginu lze nastavit bankovní účty, pro různé měny. V případě, že potřebujete na faktuře mít pro faktury v Eurech, odlišné číslo účtu, plugin to nyní umožňuje.

Plugin řeší změnu účtu pouze v rámci Fakturoidu!

V případě, že potřebujete měnit účet dle měny objednávky i v emailech a na děkovné stránce, rozšířená platební metoda pro Bankovní převod je k dispozici na vyžádání.

Nastavení více účtů:

V nastavení pluginu najdete tabulku, ve které můžete jednoduše přidávat a odebírat řádky s účty. Pozor – měna musí být v třípísmenném označení.

Na faktuře se pak projeví číslo účtu, dle měny objednávky, což si můžete vyzkoušet i zde, na demu.