Hlavní nastavení

Napojení na Fakturoid

Aby plugin správně fungoval, musíte jej propojit s Fakturoidem. K tomu slouží tyto údaje:

Fakturoid doména uživatele

Po přihlášení do účtu Fakturoidu si pořádně prohlédněte url v prohlížeči.

https://app.fakturoid.cz/domenauzivatele/dashboard

Například:

https://app.fakturoid.cz/tonda/dashboard

V tomto případě je doména uživatele „tonda“.

Vložte jen „tonda“ do pole Fakturoid doména uživatele, nikoliv celou URL adresu.

E-mail uživatele

E-mail, pod kterým se do Fakturoidu přihlašujete.

API key

Api klíč, který najdete v nastavení Fakturoidu pod svým účtem v kartě Napojení na jiné aplikace.

fakturoid API

fakturoid API 2

Variabilní symbol

Pokud je zaškrtnuto, je jako variabilní soubor použito číslo objednávky z Woocommerce.

Pokud ne, je variabilní symbol nastaven, jako interní číslo faktury z Fakturoidu.

Změna variabilní symbolu pomocí filtru:

Nastavení číselné řady
V pluginu je možné vybrat jednu z vytvořených číselných řad v administraci služby Fakturoid.

Toret Faktuorid - nastavení číselné řady

Vybranou číselnou řadu je možné použít pouze pro generování faktur s tím, že faktuře nesmí předcházet proforma. V případě, že bude generována proforma, tak se pro číslo faktury použije výchozího řada, která je nastavena ve službě Fakturoid bez ohledu na nastavenou číselnou řadu v pluginu.

Toret Faktuorid - nastavení číselné řady ve službě Fakturoid

Platební metody

Pro správné vytváření faktur musíte spárovat vaše platební metody s platebními metodami, které používá Fakturoid. Plugin vypíše všechny vaše platební metody a pomocí formuláře nadefinujete označení plateb.

Zobrazení IČ a DIČ

V pluginu Fakturoid je možné spárovat pole IČ/DIČ, které používáte v pokladně, aby se vyplaněné hodnoty vložily do faktury. 

Pro přidání pole IČ/DIČ můžete používat vlastní pole, přidat je pluginem třetí strany nebo využít náš plugin zdarma: Toret IČ/DIČ. 

Ve všech případech je ale nutné v nastavení pluginu Fakturoid ve funkci „Přiřazení polí pro IČ a DIČ“ nastavit meta polí IČ/DIČ z pokladny. Meta pole se budou lišit s každým pluginem nebo vlastní úpravou. Náš plugin Toret IČ/DIČ používá například tyto meta pole: 

IČ: _billing_company_number
DIČ: _billing_vat_number
IČ DPH: _billing_vat_number_2

Nastavení pluginu Fakturoid by při použití našeho pluginu Toret IČ/DIČ vypadlo následovně: 

Toret Fakturoid - nastavení IČ DIČ

 

Notifikace a Webhook

Aktivace notifikací vám umožní zpracovat informace od Fakturoidu, protože systém umí propojit váš bankovní účet s Fakturoidem.

Pokud vám někdo zaplatí na účet, ve Fakturoidu se faktura označí jako zaplacená a do eshopu je poslána informace o zaplacení.

Změna stavu objednávky po označení faktury jako zaplacené neproběhne, pokud je objednávka ve stavu „Zpracovává se“ nebo „Dokončeno“. Tedy změna stavu automaticky proběhne pouze pokud je objednávka ve stavu „Čeká na vyřízení“ („On hold“). 

Díky tomu můžete zcela automatizovat systém plateb.

Kromě povolení notifikací, musíte ještě na straně Fakturoidu nastavit tzv. webhook. To je url vašeho eshopu, na kterou budou notifikace zasílány. Nastavení najdete v menu Nastavení -> Integrace API. Místo fakturoid.toret.cz použijte url svého eshopu.

Změna stavu objednávky po zaplacení pomocí Webhooku

Webhook ve výchozím stavu nastaví zaplacenou objednávku jako dokončenou. V případě, že to potřebujete změnit, použijte následující filtr:

Bankovní účty pro různé měny

V nastavení pluginu lze nastavit bankovní účty, pro různé měny. V případě, že potřebujete na faktuře mít pro faktury v Eurech, odlišné číslo účtu, plugin to nyní umožňuje.

Plugin řeší změnu účtu pouze v rámci Fakturoidu!

V případě, že potřebujete měnit účet dle měny objednávky i v emailech a na děkovné stránce, rozšířená platební metoda pro Bankovní převod je k dispozici na vyžádání.

Nastavení více účtů:

V nastavení pluginu najdete tabulku, ve které můžete jednoduše přidávat a odebírat řádky s účty. Pozor – měna musí být v třípísmenném označení.

Na faktuře se pak projeví číslo účtu, dle měny objednávky, což si můžete vyzkoušet i zde, na demu.

DPH

Fakturoid při generování faktury si sám počítá DPH položek. Je důležité, aby v nastavení WooCommerce na kartě Obecné byly nastaveny dvě desetinná místa. Pokud zde bude nastaveno nula desetinných míst, tak Fakturoid bude počítat DPH ze zaokrouhlené částky a celková částka na faktuře nebude souhlasit s částkou v objednávce ve WooCommerce.

Pokud nechcete na webu zobrazovat desetinná místa u cen při nastavení dvou desetinných míst ve WooCommerce, tak do child šablony vložte script pro skrytí nul za desetinnou čárkou.

Nastavení zadávání ceny bez/vč. bezd PDH ve WooCommerce

Pokud ve WooCommerce máte nastaveno zadávání cen produktu bez DPH. Toto nastavení může v některých případech způsobit chybně vystavenou fakturu, kde kvůli rozdílnému způsobu zaokrouhlování WooCommerce a Fakturoidu může dojít k halířovému rozdílu. Doporučujeme změnit nastavení zadávání ceny produktu na včetně DPH, kde k této nekompatibilitě nedochází.

V případě že je ve WooCommerce nastaveno zadávání ceny bez DPH, tak i ceny jsou do Fakturoidu odeslány bez DPH a ten si sám DPH připočítá. Zde může v ojedinělých případě nastat rozdíl v halířích, protože WooComeerce může provést vlastní (chybné) zaokrouhlení cen.

Příklad viz screen objednávky z WooComerce, kde je WooCommerce špatně zaokrouhlena cena vypočítaného DPH 21% a screen faktury, kde je Fakturoidem vypočítáno správné DPH. Ve WooCommerce jsou nastavené dvě desetinná místa.

V případě nastavení zadávání cen bez DPH ve WooCommerci se do Fakturoidu odešlou ceny bez DPH a Fakturoid si spočítá DPH sám. Zde je faktura k chybně zaokrouhlené objednávce.

Zobrazení odkazu na fakturu ve vlastním emailu

Plugin Fakturoid přidává do e-mailů WooCommerce odkaz na fakturu (tlačítko). Pokud e-shop používá emaily vytvořené pluginem třetí strany nebo vlastní emaily, je nutné do vlastního emailu použít hook woocommerce_email_after_order_table, aby se tlačítko na fakturu zobrazilo.