Manuální odeslání do Fakturoidu

Někdy se může stát, že zákazník špatně vyplní některé údaje a z toho důvodu se data do Fakturoidu neodešlou. Z toho důvodu je tedy dobré kontrolovat objednávky v přehledu objednávek pod záložkou WooCommerce.
Zde najdete sloupec s tlačítky pro odeslání jak proformy, tak faktury do Fakturoidu. Po opravě dat objednávky tak můžete odeslat data manuálně.
Upozornění: