Použití filtrů

fakturoid_email_oputput

fakturoid_email_oputput –  pro úpravu html kódu, který je vkládán do emailu, pro zobrazení odkazu na fakturu.

Filter najdete v souboru class-woo-fakturoid.php ve složce public.

Zdroj:

echo apply_filters( ‚fakturoid_email_oputput‘, $html, $pdf_link );

fakturoid_order_oputput

fakturoid_order_oputput –  pro úpravu html kódu, který je vkládán do souhrnu objednávky, pro zobrazení odkazu na fakturu.

Filter najdete v souboru class-woo-fakturoid.php ve složce public.

Zdroj:

echo apply_filters( ‚fakturoid_order_oputput‘, $html, $pdf_link );

fakturoid_variabilni_symbol

fakturoid_variabilni_symbol – filter umožňuje manipulaci s variabilním symbolem, jenž je zasílán do Fakturoidu. Musí však být v nastavení povolen variabilní symbol, jako číslo objednávky. V opačném případě nebude filtr fungovat a variabilní symbol bude vygenerován Fakturoidem.

Filtr najdete v souboru Fakturoid_Send_Invoice.php ve složce includes.

Zdroj:

$variable = apply_filters( ‚fakturoid_variabilni_symbol‘, $order_id );