Použití filtrů

Úprava DPH pro příplatky
Filtr je určen pro nastavení pevné hodnoty DPH 21% u příplatků (např. dobírka)

Filtr vložte do Child šablony nebo do pluginu Toret Boilerplate

add_filter( 'fakturoid_fee_vat_rate', 'fakturoid_fee_vat_rate_fce', 10, 2 );
function fakturoid_fee_vat_rate_fce( $fee_tax, $order ) {
return 21;
}

Úprava DPH pro dopravu
Filtr je určen pro nastavení pevné hodnoty DPH 21% pro cenu dopravy

Filtr vložte do Child šablony nebo do pluginu Toret Boilerplate

add_filter( 'fakturoid_shipping_vat_rate', 'fakturoid_shipping_vat_rate_fce', 10, 2 );
function fakturoid_shipping_vat_rate_fce( $shipping_tax, $order ) {
return 21;
}

Úprava DPH pro produkt
Filtr je určen pro nastavení pevné hodnoty DPH 21% pro cenu produktu.

Filtr vložte do Child šablony nebo do pluginu Toret Boilerplate

add_filter( 'fakturoid_custom_vat_rate_item', 'fakturoid_custom_vat_rate_item_fce', 10, 2 );
function fakturoid_custom_vat_rate_item_fce( $product_dph, $data ) {
return 21;
}

Funkce pro označení faktury jako uhrazená při platbě online

Plugin obsahuje funkci fakturoid_pay_invoice.

Funkce pošle do objednávky order ID, vezme objednávku s fakturou a odešle je do fakturoidu, aby došlo k urahzení faktury.

Funci předejte svému programátorovi, ten ji dle osobních požadavků implementuje.

Funci může volat odkudkoliv.

Fuknce je součástí pluginu od verze 1.5.16

Filtr pro použití vlastní číselné řady
Plugin obsahuje funkci fakturoid_number_format.

Filtr umožňuje změnit odesílaný formát čísla faktury.

Filtr předejte svému programátorovi, ten ji dle osobních požadavků implementuje.

Funci může volat odkudkoliv.

Fuknce je součástí pluginu od verze 1.5.18

Příklad použití s pluginem pluginem Sequential Order Number for WooCommerce a vlastní číselné řady

Funkce, pomocí které si upraví číslo faktury:

add_filter( 'fakturoid_number_format', 'custom_fakturoid_number_format', 10, 2 );

function custom_fakturoid_number_format( $number, $order ){

$order_number = $order->get_order_number();
$lenght = strlen( $order_number );
if ( $lenght == 1 ) {
$number = '000' . $order_number;
} elseif ( $lenght == 2 ){
$number = '00' . $order_number;
} elseif ( $lenght == 3 ){
$number = '0' . $order_number;
} elseif ( $lenght == 4 ){
$number = $order_number;
}

return '8133' . $number;

}

Použitý filtr:


if ( !empty( $number_format ) && false === $proforma_status ) {
$number = str_replace( '{order_id}', $order->get_order_number(), $number_format );
$invoice_array['number'] = apply_filters( 'fakturoid_number_format', $number, $order );
}

Změna jazyka faktury podle státu
V případě, že chcete upravit jazyk faktury podle jazyka státu a nevyhovuje vám výchozí nastavení, můžete použít filter.

Ukázka s nastavení SK jazyku pro objednávku na Slovensko níže: