Použití filtrů

Úprava DPH pro příplatky
Filtr je určen pro nastavení pevné hodnoty DPH 21% u příplatků (např. dobírka)

Filtr vložte do Child šablony nebo do pluginu Toret Boilerplate

add_filter( 'fakturoid_fee_vat_rate', 'fakturoid_fee_vat_rate_fce', 10, 2 );
function fakturoid_fee_vat_rate_fce( $fee_tax, $order ) {
return 21;
}

Úprava DPH pro dopravu
Filtr je určen pro nastavení pevné hodnoty DPH 21% pro cenu dopravy

Filtr vložte do Child šablony nebo do pluginu Toret Boilerplate

add_filter( 'fakturoid_shipping_vat_rate', 'fakturoid_shipping_vat_rate_fce', 10, 2 );
function fakturoid_shipping_vat_rate_fce( $shipping_tax, $order ) {
return 21;
}

Úprava DPH pro produkt
Filtr je určen pro nastavení pevné hodnoty DPH 21% pro cenu produktu.

Filtr vložte do Child šablony nebo do pluginu Toret Boilerplate

add_filter( 'fakturoid_custom_vat_rate_item', 'fakturoid_custom_vat_rate_item_fce', 10, 2 );
function fakturoid_custom_vat_rate_item_fce( $product_dph, $data ) {
return 21;
}

Funkce pro označení faktury jako uhrazená při platbě online

Plugin obsahuje funkci fakturoid_pay_invoice.

Funkce pošle do objednávky order ID, vezme objednávku s fakturou a odešle je do fakturoidu, aby došlo k urahzení faktury.

Funci předejte svému programátorovi, ten ji dle osobních požadavků implementuje.

Funci může volat odkudkoliv.

Fuknce je součástí pluginu od verze 1.5.16