Variabilní symbol

Pokud je zaškrtnuto, je jako variabilní soubor použito číslo objednávky z Woocommerce.

Pokud ne, je variabilní symbol nastaven, jako interní číslo faktury z Fakturoidu.

Změna variabilní symbolu pomocí filtru: