Známé problémy

Nevystaví se faktura u jedné objednávky, ale u ostatních ano

Zkontrolujte informace zadané u objednávky. Zákazník mohl některý údaj špatně vyplnit a při odesílání do systému Fakturoid došlo k chybě a faktura se nevytvořila. Nejčastěji chybně vyplněné bývají pole IČ/DIČ.

Nevystaví se faktura u jedné objednávky, ale u ostatních ano

Zkontrolujte informace zadané u objednávky. Zákazník mohl některý údaj špatně vyplnit a při odesílání do systému Fakturoid došlo k chybě a faktura se nevytvořila. Nejčastěji chybně vyplněné bývají pole IČ/DIČ.

Všude je nastaveno neplátce DPH, ale Fakturoid vystavuje fakturu s DPH

Povolte v nastavení WooCommerce → Nastavení položku Povolit daně (zaškrtnutím Povolení sazeb DPH a jejich výpočtů).

Nastavení WooCommerce

Poté běžte na záložku Daň a nastavte u Ceny vkládány včetně daně na Ne, budu vkládat ceny bez daně a zkontrolujte + případně odmažte zadané Standardní sazby.

Nastavení daně

Nakonec znovu vypněte Povolit daně ve WooCommerce.