Zobrazení IČ a DIČ

WooCommerce neobsahuje pole pro IČ a DIČ.

Pomocí tohoto nastavení, můžete použít pole, které obsahuje plugin. V případě, že používáte pro IČ a DIČ jiný plugin, nechte nezaškrtnuté.