Nastavení pluginu

Pomocí pluginu Toret plugin se stahují informace o pohybu na Vašem účtu Fio banky.

V této kapitole si ukážeme nastavení pluginu. Přejděte do administrace Vašeho e-shopu do záložky Toret plugins a Toret Fio.Zaměříme se na tabulku Nastavení pluginu, viz obrázek níže.

V prvním poli zadáme Token, který jsem obdrželi z Fio banky a poté na základě jejich API budou informace z účtu automaticky přenášeny.

Na dalším řádku u Stavu objednávky můžeme vybrat z možnosti Zpracovává se nebo Dokončená, to znamená, do jakého stavu se uvede objednávka automaticky v případě, že bude odpovídat variabilní symbol a částka platby v informaci, která bude přenesena z Fio banky.

Výsledkem je tedy automatizace procesu.

V posledních dvou možnostech specifikujte vlastní pole pro variabilní symbol, pokud nepoužíváte jako VS id objednávky.

Všechny přenesené informace o pohybu na účtu budou zobrazeny v tabulce s podrobnostmi o objednávce a příslušné platbě.