Hlavní nastavení

Párování plateb převodem

Nastavení pluginu najdete ve svislém WordPress menu pod záložkou Toret plugins → Toret Fio.

1) Propojení pluginu s bankovním účtem

Aby se plugin spároval s bankovní účtem, tak je nutné v internetovém bankovnictví vygenerovat token. Ten vygenerujete v Nastavení → API → Přidat nový token.

Toret FIO - vytvoření tokenu

Vytvoření tokenu

S pluginem je možné spárovat více účtů najednou. Například Vám zákazníci platní na různé účty podle měny. Pluginem můžete kontrolovat platby na CZK účtu a zároveň na EUR účtu.

Toret FIO - uložení tokenu

Uložení tokenu

2) Nastavení stavu objednávky po spárování platby

V další kroku je důležité vybrat stav objednávky, na který se objednávka automaticky přepne poté, co bude spárována s platbou. Aby došlo ke spárování, tak musí souhlasit variabilní symbol s nastaveným zdrojem objednávky a také částka objednávky s částkou v platbě. Stav si nastavíte zlášť pro fyzické a virtuální produkty.

Toret FIO - stav objednávky po spráování platby

Nastavení stavu objednávky po spárování platby

3) Párování plateb podle VS

Aby se objednávky spárovali s platbou, tak musí souhlasit variabilní symbol v platbě s nastaveným zdrojem v pluginu např. s číslem objednávky. Pokud souhlasí VS a částka, tak se platba s objednávkou spáruje a změní se stav objednávky. U slovenských zákazníků se automaticky kontroluje poznámka platby. Slovenští zákazníci nemají možnost zadat variabilní symbol.

Párovat VS můžete podle ID objednávky, čísla objednávky, podporovaných číslovacích pluginů Toret Order number a WooCommerce Sequential Order number. V případě, že Vám ani jedna z možností k napárování variabilního symbolu nevyhovuje, tak můžete napárovat vlastní pole. Do nastavení pluginu vložíte hodnotu vlastního pole pro získání variabilního symbolu.

Pokud chcete VS u plateb kontrolovat z více zdrojů, tak můžete nastavit záložní pole pro párování platby. Do příslušné funkce nastavíte ID vlastního pole, ze kterého má plugin získat hodnotu variabilního symbolu. 

Toret FIO - párování plateb podle VS

Párování plateb podle VS

4) Načítání plateb a nastavení kontroly uhrazených objednávek

Pro načtení a aktualizaci plateb jsou dvě možnosti.

První možností, kterou i doporučujeme je načtení a aktualizace plateb pomocí URL CRONu. Každý e-shop má vlastní URL CRONu, kterou najdete v nastavení pluginu FIO. CRON nastavíte na Vašem hostingu s intervalem jaký Vám vyhovuje, aby se platby s objednávkami pravidelně kontrolovaly. Například můžete nastavit, aby se spouštěl každou hodinu. Tím zajistíte, že se každou hodinu zkontrolují platby s objednávkami a pokud se platba s objednávkou bude shodovat, tak se změní stav objednávky podle předchozího nastavení.

Druhou možností je automatická kontrola pomocí WordPress funkce. Tuto možnost nedoporučujeme, protože může být ovlivněna např. cashovacím nebo bezpečnostním pluginem. V případě, že si možnost automatického načtení pomocí WordPress funkce zvolíte, tak je ještě nutné v pluginu nastavit počet hodin, po jejichž uplynutí se bude výpis aktualizovat.

Pro obě možnosti aktualizace plateb je nutné ještě nastavit počet dní zpětně, tedy za jakou dobu zpětně se budou platby načítat. Tím omezíte kontrolu na konkrétní časové období a nekontrolujete všechny objednávky na e-shopu.

Toret FIO - nastavení načítání a kontroly plateb

Nastavení aktualizace a kontroly plateb

5) Upozornění

Nastavení funkce Upozornění není povinné pro funkčnost pluginu, ale rozhodně ji doporučujeme nastavit. Do funkce nastavíte emailovou adresu, na kterou Vám přidej email, pokud platba nesouhlasí s částkou v objednávce. Například zákazník pošle nižší nebo naopak vyšší platbu.

Toret FIO - upozornění na špatnou platbu

Upozornění na neshodující se platbu s hodnotou objednávky

Toret FIO - upozornění na chybnou platbu

Upozornění na chybnou platbu

Tip: Číslo objednávky v emailovém upozornění Vám vezme přímo do detailu objednávky.

6) Tabulka s načtenými platbami

Na konci nastavení pluginu najdete tabulku s načtenými pohyby na účtu. Jedná se o tabulku plateb, které se pomocí pluginu načetly z Vašeho účtu. Jak už jsem zmínil, tak stav objednávky se změní pouze pokud částka a VS symbol sedí s objednávkou. V případě, že se částka liší nebo je špatně zadán nebo nebyl vyplněn variabilní symbol, tak se platba s objednávkou nespáruje a nedojde ke změně stavu objednávky.

Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé platby podbarveny podle toho, v jakém vztahu je platba s objednávkou.

  • Bílé podbarvení – Nespárována
  • Zelené podbarvení – Spárováno a vše sedí
  • Oranžové podbarvení – Nespárováno, částka nesedí

Tabulka obsahuje také filtr, kterým si můžete jednotlivé platby vyfiltrovat. Můžete vypsat platby, které jsou ve stavu: Spárováno, Nespárováno, Nedoplaceno, Přeplaceno.

V případě, že načítáte platby z více účtů, tak si můžete přehled v tabulce přepnout podle tokenu.

Toret FIO - tabulka načtených plateb

Tabulka načtených plateb

Tip: Pokud se objednávka nezpáruje z důvodu chybné částky, tak můžete kliknout na číslo objednávky ve sloupci „OBJEDNÁVKA“ a přejdete přímo do jejího detailu.

 

FIO platební brána

Plugin Toret FIO obsahuje také možnost nastavení platební brány, pokud ji máte u FIO banky nasmlouvanou.

Nastavení platební brány najdete v nastavení WooCommerce → Pokladna → Platební brána FIO.

Pro správnou implementaci platební brány FIO na váš eshop, budete potřebovat mít podepsanou smlouvu. V případě, že máte již vše vyřízené, obdržíte emailem přístupy do testovacího rozhraní. Paltební bránu FIO zaštituje GP WebPay. Integrace platební brány je tedy totožná jako v případě pluginu pro platební bránu GP WebPay.

 

Propojení pluginu s platební bránou

Níže najdete popsané kroky, které potřebujete pro vytvoření, stažení a nahrání klíčů do GP WebPay prostředí a do WordPressu.

Počítejte s tím, že jakmile uděláte testovací platby (číslo testovací karty budete mít v emialu nebo ji najdete zde) a GP WebPay vám potvrdí, že je vše v pořádku, dostanete produkční klíč, opět jej nahrajete do prostředí GP WebPay a do WordPressu, upravíte nastavení jmena klíče v pluginu, vypnete checkbox Test v nastavení pluginu a musíte celý proces zopakovat na provozním prostředí.

Podrobný návod níže ↓

1) Přihlášení do testovacího prostředí.

Přihlášení najdete na adrese https://test.portal.gpwebpay.com/, ale i tak vám URL přijde do emailu včetně loginu.

Po přihlášení budete vyzváni k potvrzení údajů a změně vygenerovaného hesla. Na email vám bude zaslán kód pro potvrzení změny.

2) Vytvoření a uložení testovacího klíče

Znovu se přihlásíte a musíte získat soukromý klíč.

Soukromý klíč

Vytvoření a nahrání soukromého klíče se skládá z více kroků. Nejprve přejděte do sekce Správa klíčů a klikněte na Vytvořit.

V dalším kroku si ke klíči vytvořte libovolné heslo, které si poznamenejte, budete ho dále potřebovat v účtu GP WebPay a při nastavení pluginu viz. Nastavení a možnosti pluginu.

Po vytvoření se klíč stáhne do počítače.

Toret WooCommerce GP Webpay vytvoření soukromého klíče 2

Nyní můžete rovnou klíč uložit do paměti prohlížeče. Vrátíte se do sekce Správa klíčů a rozkliknete si e-shop.

Poté je nutné vložít klíč, který se stáhl do počítače.

Při vkládání soukromého klíče do paměti prohlížeče vyberte možnost Trvale → přes tlačítko Vybrat soubor vložte stažený klíč → vyplňte heslo, které jste si v předchozím kroku vytvořili  vložte klíč tlačítkem.

Toret WooCommerce GP Webpay vložení soukromého klíče

Následně je nutné nahrát klíč do adresáře WordPressu. K tomu použijte funkci v nastavení pluginu „Nahrát privátní klíč“. 

3) Nastavení pluginu

Po vytvoření klíčů v administraci GP WebPay přejděte do nastavení pluginu FIO, které najdete ve WooCommerce → Nastavení → Pokladna → Platební brána FIO.

Pojďme si podrobněji popsat jednotlivé kroky:

1.  Povolit/Zakázat – zaškrtnutím tohoto políčka, určíte, zda budou mít zákazníci tuto platební metodu na stránce Pokladna k dispozici či ne

2. Titulek –  zde si můžete upravit název platební metody tak, jak se bude zobrazovat při výběru platební metody na pokladně

3. Popis – v tomto poli můžete pro zákazníka popsat instrukce k platbě

4. Ikona platební metody – pokud chcete vlastní ikonu platební metody, zadejte její URL zde. V Opačném případě je nastavena defaultní ikona z pluginu.

5. Test mód – v tomto checkboxu aktivujete/deaktivuje testovací prostředí

6. Číslo obchodníka – do tohoto pole zadejte číslo obchodníka, které Vám bylo přiděleno

7. Nahrát soukromý klíč – Přes tlačtko „vybrat soubor“ nahrajete vytvořený soukromý klíč. 

8. Povolit způsob dopravy –  pokud chcete povolit všechny způsoby dopravy, ponechejte toto pole prázdné. Případně si můžete definovat pro platební bránu jen některé způsoby dopravy.

9. Povolit GP WebPay pro země – specifikujte, pro které země bude brána dostupná

10. Instrukce – zde napište instrukce k platbě, které se budou zobrazovat na Děkovné stránce a potvrzovacím e-mailu

Po vyplnění údajů nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit změny.

Po nastavení integrace a nastavení pluginu proveďte testovací platby s testovací platební kartou:

Číslo karty: 4056070000000016
Platnost karty: 12/2025
CVC2: 442

4) Přechod na produkční prostředí

Po úspěšné integraci e-shopu na testovacím prostředí napište na email gpwebpay@gpe.cz, ze strany platební brány Vám bude zaslán email s přístupem do produkční prostředí, kde si vytvoříte nový produkční soukromý klíč. Nový integrační klíč budete muset opět nahrát přes nastavení pluginu FIO do adresáže WordPressu. V případě, že jste u soukromého klíče zvolili nové heslo, tak i do pluginu uložte nové heslo a poté vypněte checkbox Test v nastavení pluginu.

Soukromý klíč

Toret GP WebPay - generování produkčního soukromého klíče

Toret GP WebPay - heslo produkčního soukromého klíče

Toret GP WebPay - vložení produkčního soukromého klíče

Automatické načítání stavu plateb

V případě dokončení platby je zákazník přesměrován na děkovnou stránku. Zároveň je předána notifikace o tom, že je objednávka uhrazena a dojde ke změně stavu objednávky na Zpracovává se (u fyzických produktů) nebo na Dokončeno (u virtuálních produktů).

Může se však stát, že zákazník z nějakého důvodu nebyl po uhrazení objednávky přesměrován na děkovnou stránku. V tom případě plugin nemá žádnou informaci od platební brány o tom, že je objednávka uhrazena. Aby nedošlo k tomu, že uhrazené objednávky bez notifikace budou funkcí WooCommerce zrušeny, je nutné nastavit funkci automatického načítání plateb.

Nastavení automatického načítání stavu platby najdete po kartou Toret Plugin → Toret Fio. 

Toret FIO – Automatické načítání stavu platby

1) Nastavíte počet dní pro zpětnou kontrolu stavů plateb u objednávek, tedy v jakém zpětném časovém horizontu se budou objednávky kontrolovat.

Toret FIO – nastavení počtu dní pro zpětnou kontrolu

2) Pokud nechcete kontrolovat stav platby u všech objednávek, je možné vybrat jednotlivé stavy objednávek, které se z kontroly vyřadí. Rozhodně nedoporučujeme vylučovat stav Čeká na platbu, Selhalo a Zrušeno.

Toret FIO – nastavení stavů objednávky, které se nebudou kontrolovat

3) Změna stavu objednávky podle stavu platby. V případě, že chcete po potvrzení úhrady objednávky změnit stav např. na „Zpracovává se“ nebo jiný preferovaný stav, tak u stavu platby „Požadavek na stržení“ si nastavte stav objednávky, na který se objednávka přepne. Ve stavu platby „Požadavek na stržení“ se bere objednávka jako uhrazená.

Toret FIO – změna stavu objednávky podle stavu platby

Funkci změny stavu objednávky na základě stavu platby je nutné povolit aktivací checkboxu.

Toret FIO – aktivace změny stavu objednávky na základě stavu platby

4) Aby se stav plateb aktualizoval podle nastavení z předchozích tří bodů, tak je nutné na hostingu nastavit URL CRONu, která je uvedená v nastavení u vás na webu. CRON doporučujeme pravidelně spouštět, minimálně 1x za hodinu.

Toret FIO – nastavení CRONu

Testovací platební karta

Číslo karty: 4056070000000016
Platnost karty: 12/2025
CVC2: 442

Rozšíření stavu objednávek

V případě, že potřebujete nějakým způsobem ovlivnit rozšíření stavů objednávek, při kterých se nebude kontrolovat stav platby, byl přidán následující filtr:

Filtr pro změnu stavu objednávky po spárování platby
Po spárování objednávky s platbou je možné skrze plugin FIO automaticky změnit stav na Zpracovává se nebo Dokončeno. V případě, že používáte vlastní stavy objednávek a chcete po spárování platby změnit objednávku na vlastní stav, tak je nutné upravit plugin pomocí filtru.

Definice filtru zde:

$status_set = apply_filters( ‚fio_set_status‘, ‚processing‘, $order );

 

Příklad filtru:

add_filter( 'fio_set_status', 'fio_set_status_function', 1, 2 );
if( !function_exists( 'fio_set_status_function' ) ){
function fio_set_status_function( $status , $order ){
return 'completed';
}
}

Místo hodnoty completed použijete slug vlastního stavu.

Filtr vložíte do child šablony functions.php nebo do prázdného pluginu např. Boilerplate.