Dokumentace pluginu Toret Fofr

Nacházíte se na stránkách dokumentace pluginu Fofr pro WooCommerce, který implementuje tuto službu dopravy do e-shopu.

Instalace pluginu

Po zakoupení pluginu obdržíte emailem licenční klíč a odkaz na stažení zip souboru s pluginem. Detailní návod, jak do WordPress nainstalovat plugin z počítače, najdete zde.

Aktivace pluginu

Po instalaci pluginu si otevřete plugin Fofr, do příslušného pole vložíte licenční klíč a tlačítkem aktivujte.

Napojení na Fofr

Pro použití pluginu FOFR, je nutné mít vytvořený účet u objednavky.fofrcz.cz/registrace.

Po nainstalovaní a aktivaci pluginu pokračujte na jeho nastavení. To se nachází v sekci Toret plugins → FOFR

Pro napojení pluginu s účtem FOFR je potřeba v pluginu vyplnit vlastní přihlašovací údaje do FOFR účtu:

 • Uživatelské jméno
 • Kód pobočky (bez #)
 • ID společnosti
Toret Fofr – napojení API

I mplemtanční údaje najdete v účtu FOFR objednavky.fofrcz.cz v pravo nahoře.

Toret Fofr – implementační údaj Uživatel

Kód pobočky do pluginu vkládejte bez křížku – #. Vkládejte pouze číselný kód. 

Toret Fofr – implementační údaje ID společnosti a Kód pobočky

Aby bylo možné zásilky podávat, je nutné v nastavení pluginu na kartě „Hlavní nastavení“ uložit alespoň jednu adresu odesílatele.

Toret FOFR – adresa odesílatele

Nastavení plátce balíku

Na kartě „Hlavní nastavení“ v části „Výchozí nastavení balíčku“ je nastavení „Plátce balíčku„. Zde vyberte typ plátce. Pokud nevíte, zda jste odesílatel nebo zadavatel, ověřte si svou roli u podpory FOFR.

Toret FOFR – nastavená plátce balíku

Nastavení dopravy v pluginu Fofr

V pluginu FOFR můžete nastavit pro doručení v rámci České republiky dopravu:

 • MODULE F
 • MODULE B
 • MODULE C
 • MODULE N
 • MODULE S

Pro doručení do zahraničí je v pluginu doprava:

 • MODULE Z

Doprava MODULE Z podporuje nastavení doručení do 18 zemí.

Pod jednotlivými kartami doprav FOFR je možné nastavit:

 • fixní cenu dopravy
 • dopravu zdarma nad částku
 • škálování ceny dopravy podle celkové hmotnosti objednávky, nebo na základě rozměrů
 • kalkulace ceny dopravy podle API
 • dobírku
 • dobírku zdarma nad částku
 • škálování příplatku dobírky podle celkové ceny objednávky
Toret FOFR – příklad nastavení ceny dopravy a dobírky

Tip: pokud chcete v pokladně spustit dopravu nebo dobírku zdarma např. od 500, v pluginu nastavte hodnotu 500.

Přejmenování dopravy

Přejmenování jednotlivých dopravců je možné v dopravní zóně WooCommerce přímo v editaci dopravce

U každé dopravní metody je možné nastavit podmínky pro její zobrazení v pokladně:

 • Minimální a maximální hodnota objednávky
 • Minimální a maximální počet produktů v košíku
 • Minimální a maximální cena produktu
 • Minimální a maxiámlní celková hmotnost produktů v košíku

Tip: V nastavení dopravy MODULE Z je tabulka „Hlavní nastavení“. Zde je možné nastavit globální hodnoty pro všechny aktivní země v daně dopravě. Cena dopravy se vždy nastavuje v tabulce u aktivované země.

Toret FOFR – globální nastavení dopravy

Nastavení dopravních zón

Po nastavení dopravy v pluginu FOFR je potřeba nastavit také stejnojmenné dopravce v dopravních zónách WooCommerce. Bez jejich nastavení v zónách dopravy se dopravci z pluginu FOFR v pokladně nezobrazí.

Toret FOFR – Přidání dopravy FOFR do dopravní zóny
Toret FOFR – Nastavení dopravy v dopravní zóně

Podání zásilky z webu do Fofr

V pluginu jsou tři možnosti podání zásilky do sytému FOFR.

Neposílejte objednávku do systému FOFR, pokud nejste připraveni balíček odeslat. Podáním balíku dáváte společnosti FOFR najevo, že máte balík připraven k vyzvednutí kurýrem.

1) Manuálně přes tlačítko v přehledu objednávek nebo v detailu objednávky

Toret FOFR – Podání zásilky z přehledu objednávek
Toret FOFR – Podání zásilky z detailu objednávky

2) Manuálně přes hromadné akce v přehledu objednávek.

U hromadného podání je nutné vybrat objednávky a použít hromadnou akci „Vytvoření balíček FOFR“.

Při podání přes hromadné akce se neotevře okno s atribnuty zásilky. Je tedy nutné mít přednastavené atributy v hlavním nastavení pluginu u funkce „Výchozí nastavení balíčku“.

Toret FOFR – Hromadné podání zásilek z přehledu objednávek

3) Automaticky při změně stavu objednávky.

Automatického podání lze nastavit v pluginu FOFR → Změna stavu objednávky.

Toret FOFR – Automatické podání zásilky při změně stavu objednávky

Doprava zdarma

Dopravu zdarma nastavíte přímo v pluginu FOFR u každého dopravce.

PŘÍKLAD: Pokud chcete dopravu zdarma od 500,- tak do pluginu nastavte částku 500.

Pokud jste plátci DPH, na kartě „Hlavní nastavení“ je možné si aktivovat funkci „Nastavovat ceny včetně DPH“. Poté můžete v pluginu nastavit hodnotu dopravy zdarma vč. DPH. 

Nastavení částky dopravy zdarma se vztahuje pouze pro produkty, nezapočítává se cena dopravy.

PŘÍKLAD: Pokud máte nastavenou dopravu zdarma od 500,- a v košíku je produkt za 450,- + cena dopravy 65,- = 515,- Kč, tak se doprava zdarma neaktivuje. Je potřeba splnit podmínku nastavené hodnot pro dopravu zdarma, tedy aby se takto nastavená doprava zdarma aktivovala, je zapotřebí vložit do košíku produkt(y) hodnoty minimálně 500,- Kč.

Doprava zdarma pouze pro vybrané produkty

V pluginu je možné nastavit dopravu zdarma pouze pro vybrané produkty. Nastavení najdete u každého produktu na kartě FOFR.

Toret FOFR – Nastavení dopravy zdarma na úrovni produktu

Tisk štítků

Štítky podaných balíků je možné si stáhnout rovnou v administraci webu.

V přehledu objednávek u již podané objednávky do systému TOPTRANS klikněte na ikonu dokumentu PDF (viz. obrázek) u vybrané objednávky. Štítek se uloží ve formátu PDF a poté jej můžete vytisknout.

U podané zásilky je možné štítek také stáhnout v detailu objednávky.

Dobírka

U jednotlivých dopravců je možné pro každou zemi nastavit příplatek za dobírku. Aby se příplatek zobrazil v pokladně a předala se informace o tom, že je podaný balíček na dobírku, tak je nutné v nastavení WooCommerce zapnout platební metodu dobírky z WooCommerce (=cod).

V pluginu lze nastavit jednotný příplatek za dobírku a podmínku pro spuštění dobírky zdarma. Nebo můžete příplatek dobírky škálovat podle celkové ceny objednávky včetně pravidla s nulovým příplatek dobírky viz screen.

Toret FOFR – Nastavení dobírky

V hlavním nastavení pluginu je také nutné nastavit bankovní účet pro výplatu dobírky.

Toret FOFR – Nastavení bankovního účtu pro dobírku

Zobrazení stavu zásilek

Plugin má funkci, aby v přehledu objednávek ve sloupci „Stav FOFR“ se zobrazoval aktuální stav zásilky.

Toret FOFR – stav zásilky v přehledu objednávek

Manuální aktualizace stavu zásilky:

Stav zásilky můžete aktualizovat manuálně přes ikonu „refresh“. Manuální aktualizaci můžete spustit v přehledu objednávek jednotlivě u každé objednávky nebo v detailu objednávky.

Toret FOFR – Manuální aktualizace stavu zásilky v přehledu objednávek

Automatická aktualizace stavu zásilky:

V nastavení pluginu na kartě „Změna stavu objednávky“ je funkce „AUTOMATICKÉ NAČÍTÁNÍ STAVU ZÁSILKY“.

Zde je možné nastavit podmínky pro automatickou aktualizaci stavu zásilek. Dále je nutné nastavit na hostingu URL CRONu. A pravidelně jej spouštět podle nastavení funkce např. tak, aby se objednávky kontrolovali 1x za hodinu.

Toret FOFR – Automatické načítání stavu zásilky

Sledování zásilek

Jakmile je zásilka vytvořena, je k ní vytvořen sledovací odkaz, pod kterým jsou uvedeny infomrace o podané zásilce. 

Odkaz „Sledovat stav zásilky“ je automaticky přidán do emailu zákazníka, který obdrží při změně stavu objednávky. Podmínkou je, že zásilka musí být při změně stavu objednávky již vytvořena. 

Odkaz na sledování zásilky je také uveden v přehledu objednávek ve slouci FOFR pod ikonou lupy. Stejné tlačítko je také v detailu objednávky. 

Toret FOFR – tlačítko pro sledování zásilky v přehledu objednávek
Toret FOFR – tlačítko pro sledování zásilky v detailu objednávky

Automatická změna stavu objednávky na základě stavu zásilky

Automatická aktualizace stavu zásilky:

V prvním kroku je nutné nastavit funkci „AUTOMATICKÉ NAČÍTÁNÍ STAVU ZÁSILKY“, která je v nastavení pluginu FOFR na kartě „Změna stavu objednávky“.

Zde je možné nastavit podmínky pro automatickou aktualizaci stavu zásilek. Dále je nutné nastavit na hostingu URL CRONu. A pravidelně jej spouštět podle nastavení funkce např. tak, aby se objednávky kontrolovali 1x za hodinu.

Toret FOFR – Automatické načítání stavu zásilky

Na stejné kartě „Změna stavu objednávky“ je dále nutné aktivovat funkci „Povolit změnu stavu objednávky na základě stavu zásilky“.

V posledním kroku je potřeba nastavit stav objednávky, na kterou se má objednávka přepnout při aktualizaci stavu zásilky.

Toret FOFR – Automatická změna stavu objednávky na základě stavu zásilky

Ostatní nepovinné nastavení

Zde najdete ostatní funkce, které plugin obsahuje a jejich nastavení není povinné pro fungování pluginu.

Nastavení pluginu → Hlavní nastavení

Na kartě „Hlavní nastavení“ v nastavení pluginu najdete většinu ostatních funkcí.

VYSKAKOVACÍ OKNA

U této funkce je možné vypnout dialogové okno při manuálním odesílání balíčku. Funkce se používá v kombinaci s nastavenou funkcí „Výchozí nastavení balíčku“, ve které si fixně nastavíte hodnoty, které se jinak vyplňují v dialogovém okně.

Dále je možné vypnout dialogové okno při stažení vytvořeného štítku.  Tím se rovnou stáhne štítek s pozicí na prvním místě. V dialogovém okně se nastavuje pozice štítku na PDF dokumentu. Případně je možné nastavit výchozí pozici štítku v nastavení pluginu u stejnojmenné funkce – „Výchozí pozice štítku balíčku“.

Toret FOFR – vyskakovací okna

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ BALÍČKU

Zde je možné nastavit výchozí hodnoty zásilky, které se použijí při podání, pokud objednávka dané hodnoty neobsahuje. Například pokud produkt nemá nastavenou hmotnost a objednávka je bez hmotnosti, doplní se pro zásilku přednatevená hmotnost.

Také je možné přednastavit atributy zásilky jako typ zásilky, označení nebo služby.

Toret FOFR – výchozí nastavení zásilky

POZNÁMKY A ODKAZY

Při vytvoření zásilky je možné nastavit poznámku pro odesílatele, příjemce nebo k nákladnímu listu.

Poznámku lze také nastavit pomocí proměnných:  {order_id}, {order_number} nebo {customer_note}

Toret FOFR – Poznámka a odkazy

ŠTÍTKY

Pod touto kartou je nastavení výchozí pozice štítku zásilky, které se zobrazí v okně před podáním zásilky, nebo bude mít vytvořený štítek nastavenou výchozí pozici, pokud bude aktivní funkce pro skrytí dialogové okno při stažení vytvořeného štítku.

Toret FOFR – nastavení výchozí pozice štítku
Toret FOFR – výchozí pozice štítku v dialogovém okně

NASTAVENÍ IKONY POKLADNY

Plugin obsahuje výchozí ikonu, která se zobrazuje v pokladně před názvem dopravy. Zde je možné zobrazení ikon vypnout nebo si nastavit vlastní ikonu pro jednotlivé dopravní metody. V nastavení pluginu je možné pomocí CSS stylů loga stylovat.

Toret FOFR – nastavení ikon pokladny

NASTAVENÍ SMĚNNÝCH KURZŮ

Pokud by bylo nutné přepočítat hodnotu zásilky do jiné měny. Je možné vybrat zdroj směnného kurzu nebo nastavit vlastní sazbu.

Toret FOFR – Nastavení směnných kurzů

DPH A PŘÍPLATKY

V případě, že je jste plátci DPH a máte ve WooCommerce nastavené DPH, tak doporučuji aktivovat funkci „Nastavovat ceny včetně DPH“. Poté je možné v pluginu nastavovat všechny hodnoty vč. DPH.

Další funkcí je možno vytvořit vlastní příplatky k dopravě.

Nastavení příplatků je velice variabilní. Nastavuje se:

 • popis
 • cena
 • viditelnost v pokladně

Zde je možné vypnout nebo zapnout viditelnost příplatku v pokladně. Pokud je poplatek vypnutý, tak se poplatek připočte do ceny dopravy.

 • násobit počtem

Je možné nastavit, aby se příplatek započítal za každý kus produktu v košíku. V případě, že je funkce násobku počtem produktů vypnutá, započítá se příplatek pouze jednou pro celou objednávku.

 • rozsah

Rozsah příplatků je možné nastavit globálně pro všechny produkty, pro vybrané dopravní metody z pluginu, pro produkty ve vybrané kategorii nebo pro vybrané produkty či varianty.

Jakmile je příplatek vytvořený s nastaveným rozsahem pro produkt, tak v každém detailu produktu na kartě „Toret FOFR“ je roletka „Poplatky za produkt“ a zde jsou uvedené všechny vytvořené poplatky s rozsahem pro produkt.

Toret FOFR – Příplatek na úrovni produktu

Stejné nastavení je na úrovni každé varianty, pokud je příplatek nastaven s rozsahem pro variantu.

Toret FOFR – Příplatek na úrovni varianty

V případě, že má příplatek nastavený rozsah pro Kategorie. Tak v nastavení každé kategorie nebo již při vytvoření nové kategorie je možné příplatek nastavit.

Nastavení dopravy na úrovni produktu, varianty nebo kategorie

Nastavení dopravy v pluginu je globální pro všechny produkty ve WooCommerce.

Plugin obsahuje možnost nastavit vybrané funkce pro samostatné produkty/varianty.

V nastavení produktu na kartě „Toret FOFR“ jsou jednotlivé roletky s funkcemi. Je možné pro konkrétní produkt:

 • nastavit dopravu zdarma
 • zakázat vybranou dopravu
 • nastavit dobírku zdarma
 • fixně nastavit atributy např. „Křehké“
 • aktivovat vytvořené poplatky

Stejné nastavení dopravy je na konci každé varianty nebo kategorie.

Časté dotazy

Nevytvořila se zásilka

V případě, že jste plugin nastavili podle dokumentace a vytvoření zásilky se nezdařilo, přejděte do detailu objednávky, vpravo je box FOFR a v něm je odkaz „Zobrazit log pro tuto objednávku“. V logu najdete informace o podané objednávce a chybovou hlášku.

Toret FOFR – log v detailu objednávky
Toret FOFR – data v logu objednávky

Pokud si s chybou v logu nebudete vědět rady, napište nám na podporu. 

Přejít nahoru