Blokované stavy objednávek

WooCommerce obsahuje dva  základní stavy objednávek, u kterých není žádoucí, dále je zpracovávat. Je to processing a completed. Proto plugin blokuje změnu stavu objednávky při těchto stavech. V případě, že by tomu tak nebylo, docházelo by ke změnám objednávek například ze stavu dokončeno na stav zpracovává se. 

Problémem ale je použití pluginů pro vlastní stavy objednávek. 

Proces může vypadat takto:

  1. Vytvoří se objednávka
  2. Zákazník zaplatí, objednávka se uvede do stavu zpracovává se
  3. Vy máte vlastní stav objednávky – zaplaceno a do něj objednávku uvedete
  4. Přijde notifikace z GoPay, plugin zjistí, že objednávka není ve stavu zpracovává se, nebo dokončena a znova ji do toho stavu přepne

 

Předejít tomu můžeme rozšířením blokovaných stavů, pomocí filtru gopay_blocked_statuses.

Ukázka snippetu pro rozšíření blokovaných stavů: