Debugování chyb

Vzhledem k tomu, že se vždy může něco pokazit, má plugin vestavěný způsob zachytávání chyb.

V detailu objednávky, kde se vyskytla chyba, najdete v pravém horním rohu Gopay Inline Log, který se vztahuje pouze na konkrétní otevřenou objednávku.

V přehledu pluginů od Toretu najdete Gopay Inline log, který obsahuje všechny objednávky najednou.

Bohužel vaše objednávka nemůže být zpracována, protože vaše banka / obchodník odmítl transakci. Zkuste platbu provést později, nebo vyberte jinou platební metodu.

Hláška znamená, že Váš účet ještě nebyl schválen ze strany GoPay po platbu kartou. Kontaktujte podporu GoPay.

 

Jak získat GOID a secure key

Aby jste mohli využívat  platební bránu GoPay, musíte mít podepsanou smlouvu s poskytovatelem. Následně emailem obdržíte GoId a Secure Key, které zadáte do příslušných polí nastavení GoPay platby.

Co je testovací provoz

Po aktivaci platební brány, dostáváte od GoPay přístup k testovacímu serveru. Před tím, než vám bude umožněno platit pomocí GoPay,je nutné ověřit správnost implementace. K tomu se využívá testovací prostředí.

Chyba: IOException: Read timed out - Potíže doručovat HTTP notifikace o změně stavu platby

Notifikační url, je adresa, kam vám bude GoPay zasílat změny stavu plateb. Url si plugin nastavuje sám, v případě nutnosti stačí podpoře GoPay sdělit, že používáte plugin, jenž využívá Rest API a notifikační url není třeba zadávat.

 

Kde je nastavení plateb, pomocí GoPay

Nastavení platební brány najdete v administraci WordPressu -> Eshop WooCommerce -> Nastavení -> Pokladna -> GoPay. Zde musíte správně vyplnit formulář s údaji pro platební bránu.

Kam vložit licenční klíč

Licenční klíč, který jste obdrželi při koupi pluginu, vložte do formuláře v administraci WordPressu-> Nastavení -> WooCommerce GoPay. Po jeho ověření bude platební metoda přístupná v nastavení eshopu.

Co znamená výběr platní metody

GoPay umožňuje platit více způsoby, než pouze kartou. Pro umožnění výběru dalších možností, si v administraci nadefinujete všechny způsoby, které chcete povolit. Například, když nepoužíváte SuperCash, v nastavení pluginu ho nepřidáte.

Chyba GoPay platby: Scope je prázdné, kontaktujte podporu pluginu

Chyba GoPay platby: Scope je prázdné, kontaktujte podporu pluginu je často doprovázena chybou O:19:“GoPay\Http\Response“:3:{s:28:“GoPay\Http\ResponserawBody“;s:63:“SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate“;s:10:“statusCode“;i:500;s:4:“json“;a:0:{}}

Problém je na straně hostingu, kde není na serveru nový kořenový certifikát. 

Po kliknutí na objednat se neotevře okno pro platbu, ale rovnou se zobrazí děkovná stránka

Řešení 1

Na stránce pokladny není aktivní https, GoPay Inline vyžaduje pro své fungování aktivní https. Pokud jej nepoužíváte, doporučujeme na něj přejít nejen na stránce pokladny, ale i na celém webu.

 

Řešení 2

Nejsou zadány odpovídající údaje go GoPay. Pokud jsou zadány s překlepem, nebo testovací údaje nemají zaškrtnutý test, nedojde k vyvolání platebnní brány. Zkontrolujte, zda máte vložené správné údaje.

Řešení 3

Na eshopu máte jen jednu sazbu daně, nebo žádnou a v nastavení pluginu je zaškrtnuto EET. V případě, že nepoužíváte více sazeb pro DPH, není třeba zasílat údaje o základech daňových sazeb na GoPay. Celé nastavení zvládnete z účtu GoPay a v pluginu tuto volbu vypněte.

Nezobrazuje se výběr platebních metod

Přestože máte v nastavení GoPay povoleno více platebních metod, stále se zobrazuje jen hlavní, bez možnosti výběru, například PayPalu.

Řešení:

Zkontrolujte, zda máte vyplněný popis platby. Výběr platebních metodu používá rozšíření popisu platební metody.

Pokud nebudete popis používat, je do něj nutné vložit minimálně mezeru:

Pak se výběr platebních metod zobrazí.

SCOPE je prázdné

ujistěte se prosím,že na serveru máte zakázaný open_basedir s kterým není kompatibilní nastavení
API CURLOPT_FOLLOWLOCATION. Pokud je open_basedir aktivní je třeba ho deaktivovat, nebo upravit kód api.
Pokud budete upravovat api, tak je nutné otevřít soubor vendor/mashape/unirest-php/src/Unirest/Request.php,
vyhledat CURLOPT_FOLLOWLOCATION a změnit hodnotu na false.
Na api v současné době nejsou žádné redirecty, proto by neměl být problém využívat SDK s deaktivovaným CURLOPT_FOLLOWLOCATION.

HTTP notifikace by měly být zpracovávány v 15 vteřinovém okně

V některých případech požaduje GoPay o natavení kratšího limitu pro HTTP notifikace. Plugin standardně obsahuje 50s okno pro jejich zpracování, čímž chrání WooCommerce, aby nedošlo k chybám při pomalém zpracování notifikace. U pomalejších webů se totiž nemusí vše provést včas a může dojít k chybám (například dvojitému odečítání ze skladu nebo dvojí vystavování faktury).

V případě, že chcete okno notifkace nastavit na méně než 15s, vložte níže uvedený filtr do function.php v child šabloně, aby se filtr při aktualizaci nesmazal.

function gopay_sec_count_fce( $example ) {
return 10;
}
add_filter( 'gopay_sec_count', 'gopay_sec_count_fce' );