Changelog

== Changelog ==

= 1.5.8 =
* Přidána možnost přepsání překladu pomocí složky wp-content/languages/gopay-inline/
* Doplněna změna jazyka při použití WPML
* Aktualizován SK, CZ a EN překlad

= 1.5.7 =
* Kompatibilita pro WPML WooCommerce Multicurrency

= 1.5.6 =
* upravena detekce provedených objednávek při přesměrování

= 1.5.5 =
* upravena detekce provedených objednávek v notifikaci

= 1.5.4 =
* opraveno volání neexistující funkce

= 1.5.3 =
* upraveno snížení stavu skladu

= 1.5.2 =
* Upravena kontrola stavu objednávky v odpovědi a notifikaci
* Opraveno dvojité zobrazení Toret plugins v menu

= 1.5.1 =

* Opraveno chování při opakovaných platbách – nyní je možné nastavit, zda si zákazník při opakované platbě může na GoPay změnit typ platby

* Opraveno zobrazovaní posledního názvu v poředí při opakovaných platbách

 

= 1.5.0 =

* Opraven překlep Bitcoin

* Doplněno snížení stavu skladu pro notifikaci

 

= 1.4.9 =

* Doplněna poznámka o selhání založení platby

* Přidán overlay pokladny při vyvolání GoPay dialogu

* Doplněna kompatibilita pro automatické rekurentní platby – plugin WooCommerce Subscription

* Přidán filter gopay_create_payment_lang pro možnost změny definice jazyka vyvolané brány

* Opravno volání vlastnosti plugin_slug v třídě Woo_GoPay_Inline_Notices

 

= 1.4.8 =

* Odstranění zavržených funkcí a metod z pluginu

* Doplněna třída notice, pro kontrolu existence WooCommerce pluginu a dalších upozornění

* Přidána kontrola vložených údajů pro GoPay, v případě nemožnosti získání credentials je zobrazeno upozornění v administraci webu

* Doplněno upozornění na nevloženou licenci

* Přidána kompatibilita s pluginem https://cs.wordpress.org/plugins/woocommerce-sequential-order-numbers/

* Doplněna třída Payment_Select_Html, pro generování výběru platebních metod

* Doplněno nastavení pro možnost zvolení platební metody, při pokusu o opětovné zaplacení selhané objednávky.

* Doplněna kontrola, zda je varianta produktů virtuální produkt.

 

= 1.4.7 =
* doplnění nových filtrů pro notifikace
* konrola stavu – pro timeouted a failed nedojde u dokončené objednávky ke změně – konflikt s opakovaným zaplacením jinou metodou

= 1.4.6 =
* Přesun snížení stavu skladu z třídy platební metody, do response, z důvodu kolize s nízkím stavem skladu

= 1.4.5 =
* Přidán filtr gopay_checkout_enabled_methods, pro možné filtrování povolených platebních metod
* Doplněn jazykový sobour pro možnost překladu pluginu
* Přidán overlay při načítání GoPay brány

= 1.4.4 =
* Filtr pro možnost změny jazyka platební brány
* Nastavení výchozího zazyka pro platební bránu
* Dopracováno opakované zaplacení objednávky z mého účtu

= 1.4.3 =
* Přidán filtr pro možnost změny id objednávky gopay_inline_invoice_number

= 1.4.2 =
* Aktualizovány třídy pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0+

= 1.4.1 =
* Změna statické metody get_gopay_payment_methods na nestatickou

= 1.4.0 =
* Přidány třídy pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0+
* Kompatibilita s WooCommerce 3.0+
* Změněn výchozí jazyk brány na Češtinu

= 1.3.8 =
* Oprava uložení nastavení „Používám jen jednu sazbu DPH“
* Oprava neexistující metody gopay_payment_methods
* Změna neplatné testovací url

= 1.3.7 =
* Úprava zobrazovaných dat, v soupisu objednávky na GoPay
* Kontrola správného přiřazení sazeb daně
* Možnost použít metodu Bankovní převod, bez definice SWIFT banky (volný výběr)
* Možnost řazení Platebních metod v pokladně
* Možnost řazení SWIFT bank v pokladně

= 1.3.6 =
* Úprava odesílání pole dat do GoPay

= 1.3.5 =
* Oprava odesílání notifikační url do GoPay

= 1.3.4 =
* Oprava kalkulace ceny položky do pole položek

= 1.3.3 =

* Oprava nezobrazování názvů doprav v nastavní platební metody

= 1.3.2 =

* Doplnění položek v poli items

= 1.3.1 =

* Oprava vypsání daňových sazeb objednávky

= 1.3.0 =

* Podpora GoPay ETT pro plátce DPH

* Podpora vice sazeb DPH pro EET

* Podpora platby Bitcoinem

* Kompletní podpora automatických recurentních plateb u WooCommerce Subsription

= 1.2.2 =

* Oprava odesílání testu

= 1.2.1 =

* Typo při přesměrování notifikace

* Typo při vyhodnocování notifikace

= 1.2.0 =

* Změna založení platby

* Generování pro inline formulář a redirect přesunuto na pokladnu

* Doplněny nové platební metody pro CZ a SK

* Použita oficiální GoPay knihovna

* Přepracovány notify a response scripty

* Refaktoring kódu

= 1.1.1 =

* Oprava generování dat pro redirect

= 1.1.0 =

* Změna způsobu přesměrování

* Přidání další dat do logu, včetně notifikací

* Rozsáhlejší změna ve způsobu generování návratových url

= 1.0.3 =

* Doplněn výběr dalších platebních metod

* Zprovozněny platební metody s přesměrováním

* Upraven zápis do logu

= 1.0.2 =

* Oprava drobných chyb

= 1.0.1 =

* Kontrola existence vybrané dopravy, pro virtuální produkty

= 1.0.0 =

* Vydání pluginu