Změna klientských údajů pomocí filteru

Klientskými údaji jsou myšleny Go id, client id a client secret. 

Tyto údaje slouží k navázání spojení s GoPay. Pomocí filtrů můžete ovlivnit jejich volání a můžete je změnit. Je tak možné, mít několik účtů na GoPay a podle předem definovaných podmínek tyto účty přepínat. 

My si ukážeme, jak změnit údaje podle toho, jaká dopravní metoda byla použita v objednávce. 

Samotná definice filtrů vypadá takto:

$client_id = apply_filters( ‚gopay_inline_client_id‘, $client_id, $order_id );
$client_secret = apply_filters( ‚gopay_inline_client_secret‘, $client_secret, $order_id );
$goid = apply_filters( ‚gopay_inline_goid‘, $goid, $order_id );

Každy z filtrů kromě hodnoty, obsahuje i id objednávky. Pomoci id objednávky pak můžete zůskat objekt objednávky a řešit různé případy a podmínky. 

Příklad je psaný na zjištění id dopravní metody, avšak, pokud použijete stejnou dporavní metodu vícekrát, musíte zjistit ii její instance, pomocí $shipping->get_instance_id();