Změna stavu objednávky u zaplacené transakce

Plugin při zaplacení transakce uvede objednávku do stavu completed a nebo processing. To podle toho, zda se jedná o virtuální produkt ke stažení (completed), nebo ne (processing).

Protože to není vždy žádoucí, obsahuje plugin filtry, které to dokáží ovlivnit. Difince filtrů vypadá takto:

$set_status = apply_filters( ‚gopay_notify_virtual_product_status‘, $status, $order );
$set_status = apply_filters( ‚gopay_notify_normal_product_status‘, $status, $order );

Každy z filtrů kromě hodnoty, obsahuje i objekt objednávky. Pomoci objednávky pak můžete řešit různé případy a podmínky.