Časté dotazy

Chci mít číslování objednávek po sobě jdoucí

Plugin je kompatibilní s Custom Order Numbers for WooCommerce.

Nejde mi propojení i když jsem zadal vše správně

Zkontrolujte, zda vaše heslo neobsahuje speciální znaky (například < nebo >). WordPress tyto znaky ošetřuje rozložením, což může způsobit neplatné ověření hesla.

V případě hesla se speicálním znakem doporučujeme jeho přegenerování.