Automatická kontrola plateb

V tomto článku si vysvětlíme, jak lze automaticky kontrolovat vaše příchozí platby, i když tuto funkci v nastavení pluginu nenajdete.

Aplikace iDoklad má vestavěný mechanismu, který kontroluje plugin. Funguje tak, že pokud máte bankovní účet např. v Komerční bance (nebo ve ktérékoliv, kterou iDoklad podporuje) a nastavíte si propojení dle návodu iDokladu, v momentě, kdy bude na váš účet připsána platba s určitým variabilním symbolem, tento mechanismus je schopen tuto částku spárovat s příslušnou fakturou či proformou v iDokladu.

Bohužel neexistuje žádná možnost, jak tuto informaci předat z iDokladu do e-shopu. Pokud si tedy přejete, aby se objednávky ve vašem e-shopu automaticky označovaly jako dokončené při zaplacení příslušné faktury, je potřeba použít následující adresu URL spustitelného souboru https://xxxxx.cz/wp-content/plugins/woo-idoklad/control.php, kde xxxxx je název vaší domény či subdomény.

Tuto URL adresu poté zadáte do cronu na  hostingu  s tím, že je nutné zároveň zvolit spouštění souboru v určitém intervalu, např. 2 x za den. To znamená, že dvakrát denně se budou automaticky kontrolovat příchozí platby.