Časté dotazy

Do iDoklad.cz se posílají špatně zaokrouhlené částky

Zkontrolujte nastavení WordPress a ujistěte se, že je ve WooCommerce povoleno pracovat s alespoň dvěma desetinnými místy.

Nastavení najdete ve WooCommerce → Nastavení, záložka Obecné, položka Počet desetinných míst.