Číselné řady

Pro správnou evidenci, fungování a párování zálohových faktur a faktur je nutné nastavení číselných řad. Je potřeba si uvědomit, že číselné řady se načítají automaticky.

Nejprve si ukážeme, kde si nastavíme číselné řady na portále iDoklad a poté jejich synchronizaci v pluginu.

Po přihlášení jdeme do Nastavení a Záložky Prodej, kde můžeme otevřít odkazy Běžná faktura a Zálohová faktura.

 

Doporučujeme si pozorně přečíst veškeré komentáře a informace o tom, jak se číselné řady v iDokladu generují a nastavují, než tak učiníte a začnete faktury vystavovat.

Nejprve si nastavíme zálohové faktury. Po kliknutí na tlačítko 2/Zálohová faktura se nám otevře  okno s nabídkou na vytvoření Číslování zálohových faktur.

Zde je potřeba vyplnit všechna pole, vysvětlivky k jednotlivýcm polím se Vám zobrazí po kliknutí na ikonku otazníku.

 

 

Stejný postup zvolíme i u nastavení číselných řad pro běžnou fakturu kliknutím na tlačítko 1/Běžná faktura.

Zde můžeme přidat více číselných řad. Opět je k dispozici nápověda po kliknutí na ikonku otazníku.

Po vytvoření a uložení číselných řad v iDokladu přejdeme k jejich propojení v pluginu. V administraci v menu otevřeme záložku Toret plugins a Woo iDoklad.

Nastavení musí proběhnout ve 2 krocích. Aby vůbec bylo možné v polích pro číselné řady zvolit nějakou hodnotu, musí být nejprve vytvořené číselné řady načteny z iDokladu. To znamená, že v prvním kroku pouze klikneme na tlačítko Uložit.

Poté by již měly být k dispozici jednotlivé číselné řady, vybereme tedy ty, které chceme používat a znovu klikneme na tlačítko Uložit.