EET

Zde si podrobněji vysvětlíme nastavení EET v iDokladu a poté jeho propojení s pluginem.

Po přihlášení se na www.idoklad.cz, přejděte do Nastavení (ikona ozubeného kolečka v pravém horním rohu) a poté do záložky EET. Níže na stránce najdete jednotlivé možnosti nastavení: Režim EET, Pokladní prodejní zařízení, Provozovny, Certifikáty a Seznam komunikace s EET.

 

 

Pojďme se tedy podívat na jednotlivé možnosti.

Režim EET

Zde kromě Vašeho DIČ zadáte také režim EET a dáte uložit.

Pokladní prodejní zařízení

Pod možností Pokladní prodejní zařízení klikneme na ikonu Nová, pokud zadáváme poprvé. Pokud už zde budeme mít jakoukoliv položku vytvořenou a budeme ji chtít upravit nebo smazat, stačí jen kliknout na příslušnou ikonu.

Po kliknutí na ikonu Nová se nám objeví následující okno, kde je nutné vyplnit jednotlivá pole a po kliknutí na Pokračovat můžeme přejít do nastavení Provozovny a Certifikáty a libovolně mezi záložkami přepínat.  U možnosti Pokladní zařízení můžeme mít, samozřejmě, více položek, záleží na tom, kolik má jednotlivá provozna těchto zařízení.

Provozovna

U vytvoření provozovny je důležité, aby ID provozovny odpovídalo ID provozovny na portálu elektronických tržeb. ID je potřeba zadat do pole Označení.

 

Certifikáty

Zde je třeba nahrát certifikát , zadat heslo a uložit.

Seznam komunikace s EET

Zde se objeví seznamy komunikace s EET z objednávek, které mají označení červené ikonky EET a potřebují vytvořit prodejku – účtenku o prodeji. Číslo dokumentu zde znamená číslo prodejky, ne faktury.

Vytvoření prodejky

 

Poznámky:

  • iDoklad nepodporuje pískoviště (playground)
  • Pokud budete používat testovací údaje, výsledek bude vždy „selhala komunikace“

Nastavení EET ve pluginu

Posledním krokem bude tedy nastavení odesílání do EET přímo v pluginu. Opět si přejdeme do administrace, v nabídce Toret plugins vybereme Woo iDoklad a na stránce najdeme možnost Odesílat do ETT.

Poté pro každou platební metodu vybereme příslušnou možnost ANO/NE a dáme uložit.