Změna jazyku faktury

Faktury jsou vystavovány v českém jazyce, vzhledem k tomu, že plugin je primárně určen pro Českou Republiku. Přestože je jej možné používat i na Slovensku, tak se objevil požadavek, aby bylo možné vystavit faktury i v jiném jazyce.

V tomto případě je důležitá informace, že WordPress neumí jazykové mutace. Je buď v jednom jazyce, nebo v druhém.

Avšak, existují pluginy, jenž umožňují mutace vytvářet. Bohužel, není možné, připravit plugin tak, aby byl kompatibilní se všemi pluginy.

Proto je v pluginu vložen filtr, jenž umožňuje změnit jazyk pro odeslanou fakturu, nebo zálohovou fakturu.

$lang = 'cs-CZ';
$data['LanguageCode'] = apply_filters( 
    'idoklad_language_code', 
    $lang, 
    $order_id, 
     $order 
);

Jak můžete vidět, defaultní hodnota je cs-CZ a do filtru je doplněno id objednávky a celý objekt objednávky.

Ukázka použití:

Upozornění:

Pokud máte možnost přepínat jazyky, tak je třeba v okamžiku vytvoření objednávky, uložit aktuální jazyk do post meta objednávky.

Pak již jen pomocí filtru získáte jeho hodnotu a vrátíte jazyk, který potřebujete.