PDF doklady

Veškeré vystavené dokumenty k platbám, ať už se jedná o zálohovou fakturu, fakturu – daňový doklad nebo prodejku lze zobrazit a odeslat zákazníkovi ve formátu PDF.

Všechny PDF doklady je možné zobrazit v seznamu objednávek v menu pod záložkou WooCommerce – Objednávky, kliknutím na příslušný odkaz ve sloupci ID faktury.

 

 

 

V případě, že byla k objednávce vystavena i příslušná prodejka, tento odkaz je k dispozici ve stejném sloupci společně s fakturou.

 

 

 

Příklady PDF dokladů

 

Zálohová faktura

 

 

Faktura

 

 

Prodejka