Přidání kurzu měny do faktury

API iDokladu obsahuje pro faktury a proformy možnost přidat kurz měny a jeho číselnou hodnotu – ExchangeRate a ExchangeRateAmount.

Protože měny a jejich přepínání nejsou ve WooCommerce ve výchozím stavu, je v plugiu způsob, jak do faktur pomocí filtrů tyto hodnoty přidat.

ExchangeRateAmount určuje, zda je kurz počítaný pro 1, 10, nebo 100 ekvivalentů měny. Například ruský rubl bude mít rate amount 100.