Dokumentace pluginu Toret Vlastní číslování

Nacházíte se na stránkách dokumentace pluginu Order Numbers, který umožňuje ve WooCommerce číslovat objednávky postupně.

Instalace pluginu

Po zakoupení pluginu obdržíte emailem licenční klíč a odkaz na stažení zip souboru s pluginem. Detailní návod, jak do WordPress nainstalovat plugin z počítače, najdete zde.

Aktivace pluginu

Po instalaci pluginu si otevřete plugin Toret Vlastní číslování objednávek, do příslušného pole vložíte licenční klíč a tlačítkem aktivujte.

Základní nastavení

Po nainstalovaní a aktivaci pluginu pokračujte na jeho nastavení. To se nachází pod kartou Toret plugins → Vlastní číslování objednávek.

Nastavení pluginu je jednoduché a lze nastavit následující možnosti.

Počáteční číslo vlastní číselné řady objednávek

Hned na začátku je nutné uvést, že pokud si nenastavíte počáteční číslo, tak nastavená číselná řada začne od 1. Tedy není nutné počáteční číslo nastavovat, pokud chcete začít počítat objednávky od 1.

Počáteční číslo může sloužit pokud přecházíte na náš plugin z jiného číslovacího pluginu a chcete v číslování pokračovat. V pluginu si nastavíte číselnou řadu a jako počáteční číslo si zvolíte hodnotu např. 200, při tomto nastavení bude první číslo objednávky ve formátu 200.

Pokud by došlo k tomu, že objednávka již stejného čísla včetně formátu existuje, tak toto číslo bude přeskočeno.

Příklad: Bude již existovat objednávka 2021-00122 a nastavíte počáteční číslo od 122, tak číslo objednávky 2021-00122 bude přeskočeno a vytvoří se číslo následující  2021-00123.

Základní nastavení číselné řady

Prefix: Pokud chcete používat v číselné řadě prefix (předpona před číselnou řadou), tak do pole vyplníte hodnotu prefixu. Můžete vyplnit pevnou hodnotu např. OBJ, 2021 nebo můžete vyplnit proměnnou hodnotu např. {year}.

Příklad: 2021-0001

Suffix: Kromě prefixu je možné nastavit k číselné řadě také suffix (příponu). Stejně jako u prexifu je možné vyplnit pevnou nebo proměnnou hodnotu.

Příklad: 0001-Toret

Délka číselné řady: Zde nastavíte na kolik znaků bude délka číselné řady, např. pokud nastavíte hodnotu 4, tak číselná řada bude ve formátu 0001.

Číslovat od jedné na začátku nového roku: Pokud zaškrtnete toto nastavení, tak podle serverového času vždy od 1. ledna začne číslování od první objednávky.

Dále nastavení obsahuje řádek Definovaná řada. V tomto řádku vždy vidíte jak vypadá Vaše číselná řada při vyplňování nastavení.

V poslední řade je nutné aktivovat nastavenou číselnou řadu zaškrtávacím okénkem.

Nastavení číselné řady pro objednávky zdarma

Plugin obsahuje funkci, ve které je možné si nastavit oddělenou číselnou řadu u objednávek, které jsou zdarma. Obsahuje stejné možnosti nastavení jako je uvedeno výše. Tedy si můžete nastavit Prefix, Suffix, Délku číselné řady a Číslování od jedné na začátku nového roku.

Příklad: 2021-0001-free

Smazání nastavení pluginu

Pro smazaní nastavení číslovacího pluginu věnujeme vlastní kategorii v dokumentaci, protože smazání nastavení je nevratná záležitost.

Po kliknutí na tlačítko „Vymazat celé nastavení“ se otevře popup okno, kde je vypsané upozornění o tom, že smazání nastavení je nevratné a bude také smazáno číslovaní u již vytvořených objednávek, tedy tyto objednávky budou mít opět číslo přiřazené WooCommercí. Smazání je nutné v tomto okně potvrdit tlačítkem „Ano, vše smazat.

Přejít nahoru