Related produkt slider

Dokumentace pluginu

Nastavení pluginu

Nastavení pluginu najdete v menu Toret Plugins -> Related Products Carousel

Zde najdete formulář, který obsahuje nastavení carouselu souvisejících produktů:

Jednotlivá nastavení:

Související produkty text – nadpis nad souvisejícími produkty

Počet souvisejících produktů – Počet souvisejících produktů, které budou v carouselu ( jde o celkový počet, ne o viditelné produkty )

Break pointy a počet sloupců pro různé šíře displejů – carousel obsahuje 4 break pointy a pro ně můžete nastavit jak jejich velikost v pixelech, tak i počet sloupců, které se budou zobrazovat. Na následujícím obrázku je nastavení pro desktop – 4 sloupce:

 

Navigace – možnost vypnout šipky pro manuální posouvání carouselu

Barva navigace – možnost změnit barvu navigace ve formátu hex – #000000

Použití Font Awesome – pokud pro šipky nebudete používat font Awesome, je možné vypnout jeho vkládání

Text prvků navigace – je možné použít místo šipek vlastní text, nebo html kód pro vlastní ikony

Dots – pod carouselem je možné zobrazit navigační tečky

Autoplay – pokud je zapnuto, spustí se carousel automaticky

Infinity loop – pokud je zapnuto, bude carousel pokračovat v nekonečné smyčce

Stop on hover – při najetí myší se carousel zastaví

Pravý okraj – nastavuje odazení mezi sloupci carouselu

Slide by – počet sloupců, o které se carousel posune na jeden krok

Nav speed – rychlost posunu, při kliknutí na navigaci

Autoplay speed – rychlost posunu při autoplayi

Autoplay timeout – čas, po kterém se autoplay zapne