Nastavení Doprav

Nastavení doprav, které Uloženka poskytuje, najdete v záložce Dopravci a tabulka dopravců po kompletním nastavení by měla vypadat takto:

Jednotlivé kroky, tak jak jdou za sebou:

1. Načtení dopravců

Uloženka poskytuje různé dopravce a v administraci Uloženky ( ne pluginu , si můžete jednotlivé dopravce vypnout, pokud je nebudete používat.  Proto se výsledná tabulka může trochu lišit.

V prvním kroku si musíte načíst povolené dopravce. Kliknutím na tlačítko, se vám vygeneruje tabulka s načtenými dopravci. Pokud se tak nestane, zřejmě máte zadány špatný API klíč, nebo id uživatele.

2. Povolení doprav v pluginu

I v pluginu musíte jednotlivé dopravce povolit. Učiníte tak pomocí checkboxu u každé dopravy.

3. Nastavení pořadí doprav

Dalším krokem je určení pořadí dopravců v  pokladně. V případě, že chcete mít Českou poštu před Uloženkou, zadejte uložence vyšší číslo, než České Poště. Pořadí musí být nastaveno, i když jej nepoužíváte!

4. Název dopravy

V textovém poli můžete každou dopravu přejmenovat, jak chcete, aby se zobrazovala na pokladně. Stačí změnit výchozí obsah pole.

5. Povolení dopravy zdarma a její nastavení

WooCommerce obsahuje dopravu zdarma, která má nějaké podmínky. V případě, že ale chcete mít určitou dopravu zdarma od nějaké ceny, zde to můžete nastavit.

Pomocí checkboxu aktivujete nastavení a zadáte cenu, od které bude doprava zdarma.

6. Uložení nastavení

V tomto kroku uložíte nastavení doprav.

7. Načtení poboček

Po uložení zbývá ještě jeden krok a tím je načtení poboček u doprav, které mají místa, kde si můžete zásilku vyzvednout.

Každý takový dopravce má tlačítko pro načtení a data jsou stažena přímo z databáze Uloženky, takže jsou aktuální. Po načtení se zobrazí jejich aktuální počet. Dopravy, které pobočky nemají, mají místo počtu „—“ a chybí jím tlačítko pro načtení.

Upozornění: kromě seznamu poboček je třeba ještě načíst jejich souřadnice, což učiníte v záložce „Pobočky služeb“.