Číslo objednávky

Pro číslo objednávky používá plugin metodu z objektu $order -> get_order_number().

Tato metoda má svůj vlastní filter a tak některé pluginy pro vlastní číslování objednávek, mohou změnit jeho hodnotu z výchozího $order->id, na jinou, například, pokud máte plugin pro číslování objednávek za sebou.

Ve výchozím stavu je tedy použíto id objednávky, nebo číslo, které generuje plugin pro číslování objednávek. Pokud potřebujete manipulovat s touto hodnotou, je k dispozici filter ulozenka_order_number.

apply_filters( 
     'ulozenka_order_number', 
     $this->order->get_order_number(), 
     $this->order 
);

Ukázka použítí filtru: