Variabilní symbol

Kromě id objednávky se do Uloženky zasílá i variabilní symbol. Což je ve výchozím stavu id objednávky. v případě, že používáte nějaký vlastní systém přidělování variabilních symbolů a potřebujete jej odeslat do Uloženky, múžete použít filtr ulozenka_variable.

apply_filters( 
    'ulozenka_variable', 
    $this->order->get_order_number(), 
    $this->order 
)

Příklad použítí: