Změna názvu dobírky

Plugin obsahuje příplatek, jenž je označován jako „Příplatek za dobírku“.

V případě, že jej budete potřebovat změnit, je k dospozici filtr ulozenka_dobirka_label

$dobirka_label = apply_filters( 'ulozenka_dobirka_label', 
__( 'Příplatek za Dobírku', 'woocommerce-ulozenka' ) );

Ukázka použítí filtru: