Zobrazování objednávek

V této kapitole si ukážeme, jak a kde se bude objevovat objednávka zboží s možností dopravy prostřednictvím Uloženka po jejím dokončení.

Jednak ji uvidíme v administraci WordPressu a jednak na portále Uloženka.

Nejprve si tedy ukážeme, jak vypadá zobrazení ve WooCommerce v administraci a jaké jsou zde důležité údaje.

V prvním sloupci id zásilky v Uloženkce. Zobrazuje se tehdy, pokud došlo k přenosu dat do systému. Pokud ano, vede odkaz z čísla na stránku sledování objednávky na uloženky. Více v samostatném popisu Sledování zásilky.

V druhém sloupci je text i číslem objednávky. Toto číslo se přenáší do uloženky, jak si ukážeme dále.

V dalších sloupcích vidíme některé z detailů objednávek, které si také můžeme zobrazit, včetně dalších,  kliknutím buď na číslo objednávky či na ikonu oka na pravé straně.

V posledním sloupci je ikona. Ta se mění podle toho, zda došlo k odeslání do Uloženky, nebo ještě ne.

Pokud ne, je zobrazena ikona čtverce, směřující nahoru vpravo. Ta slouží k manuálnímu odeslání dat do Uloženky.

Pokud jsou již data v systému, zobrazuje se ikona se šipkou směrem dolů, jenž slouží ke stažení štítku. Více v sekci Tisk štítků.

Zobrazení objednávky na portále Uloženky

Zde je evidentní, že číslo objednávky je stejné jako v administraci, náš příklad 609 A 610. Po kliknutí na tlačítko Detail na pravé straně se zobrazí podrobnosti objednávky včetně jejího čísla a jiných údajů, které jsou důležité pro sledování zásilky.