Nastavení pluginu

Nastavení pluginu

Po uložení licenčního klíče se zobrazní nastavení pluginu. Níže jsou vysvětleny jednotlivé funkce v nastavení.

Povolit skloňování jmen (vokativ): Aktivací dojde k povolení používání nastaveného skloňování. 

Povolit vlastní oslovení: Aktivací této funkce dojde k povolení vlastního oslovení, které se nastavuje v poli „Text vlastního oslovení“. 

Upravit oslovení na stránce Nástěnka v sekci Můj účet: V případě, že chcete skloňovat oslovení také v sekci Můj účet, tak je kromě této funkce mít také aktivní funkci „Povolit vlastní oslovení“. 

Složení jména: Zde je na výběr jakým sloením jména chcete zákazníka oslovit. Na výběr je křestní jméno, příjmení, nebo kombice obojího.  

 

Příklad v emailu:

Toret české oslovení - email

Příklad v sekci Můj účet: 

Toret české oslovení - můj účet