Hlavní nastavení

Propojení s Vyfakturuj

Po instalaci a aktivaci pluginu nejprve propojte plugin s účtem Vyfakturuj. Implementační údaje vložíte v nastavení pluginu Vyfakturuj do příslušného pole (WooCommerce → Nastavení → Vyfakturuj):

Toret WooCommerce vyfakturuj implementační údaje

Email uživatele

Email, pod kterým se přihlašujete do Vyfakturuj

API key

API klíč najdete v nastavení Vyfakturuj → sloupec Napojení → záložka API

Toret WooCommerce vyfakturuj API 1

Po kliknutí na záložku API se otevře následující okno a kliknutím na tlačítko si vygenerujete potřebný API klíč.

Toret WooCommerce vyfakturuj API 2

Odeslání objednávky do Vyfakturuj

Další důležitou možností v nastaveních je vytvoření faktury, proforma faktury a jejich odeslání do Vyfakturuj. Opět si přejdeme do WooCommerce → Nastavení → Vyfakturuj.

V první řadě spárujte platební metody na webu s metodami Vyfakturuj. 

Toret WooCommerce vyfakturuj spárovaní platebních metod

Pokud se rozhodnete vystavovat proforma – zálohové faktury, máte zde možnost si nastavit ke každému způsobu platby, v jakém stavu objednávky se proforma vytvoří. Pokud u některého způsobů platby nechcete proformu používat, nechte u tohoto nastaveno Negenerovat. To, co zvolíte zde, bude mít vliv i na nastavení vytváření samotných faktur – daňových dokladů.

U nastavení proformy nepoužívejte stav Česká na platbu, jedná se o stav, který ve výchozím nastavení WooCommerce neodesílá email, tedy se neodešle proforma zákazníkovi a navíc tento stav je určen pro online platby a při nepřijetí platby do časového intervalu (většinou 1 hodina) se objednávka zruší.

U proformy doporučujeme používat stav Česká na vyřízení nebo Zpracovává se.

Toret WooCommerce vyfakturuj vystavení proformy

Při nastavení odesílání samotných faktur si můžete nastavit ke každému způsobu platby, v jakém stavu objednávky se faktura vytvoří. Pokud některý ze způsobů platby nepoužíváte, nechte u tohoto nastaveno Negenerovat.

Toto nastavení určuje, kdy budou odesílána data do Vyfakturuj.

Například:  Pokud u možnosti „Bankovním převodem“ chcete poslat zákazníkovi proforma fakturu, zde nastavíte např. Čeká na vyřízení. To znamená, že samotné odeslání objednávky a vystavení příslušné faktury nebudou realizovány, dokud nebude platba na vašem účtu spárována s proforma fakturou a objednávka nebude na stavu Dokončeno. Následně v dalším kroku u této platební metody bude potřeba nastavit vystavení faktury na stav „Dokončeno“ a pak bude automaticky vystavena již zaplacená faktura – daňový doklad.

Dalším příkladem by mohly být platby “Hotově při doručení“ (dobírka). Zde z logiky věci není potřeba vystavovat zálohový doklad, protože klient bude platit v hotovosti buď přímo kurýrovi nebo na poště či pobočce Zde tedy v nastavení odesílání proforma faktur zvolíme možnost Negenerovat a v dalším kroku u nastavení faktur stav např. Zpracovává se, aby se faktura vygenerovala a odeslala do Vyfakturuj ihned po zpracování objednávky, a tak mohla být odeslána se zbožím na dobírku či byla připravena se zbožím k vyzvednutí na pobočce.

Nastavení ID číselné řady

V dalším kroku si detailně projdeme nastavení číselných řad pro variantu v případě, že používáte pouze generování faktur a pro variantu, kdy kromě faktur generujete také proformy.

Nejprve si nastavte formát číselně řady ve účtu Vyfakturuj → Nastavení → Číselné řady

V dalším kroku si v rozcestníku vyberete pro jaký typ dokladu chcete nastavit číselnou řadu.

Toret WooCommerce vyfakturuj číselné řady rozcestník

Tlačítkem + Přidat číselnou řadu si vytvoříte číselnou radu, která se Vám propíše do seznamu vytvořených číselných řad.

Varianta 1

Pokud používáte pouze generování faktur bez proformy. Tak v nastavení pluginu do pole ID číselné řady vložte API ID číselné řady (bez křížku #), kterou jste si vytvořili v administraci Vyfakturuj.

Toret WooCommerce vyfakturuj číselná řada pro faktury

Varianta 2

Pokud pro objednávky generujete proformy a faktury. Nastavte si v administraci Vyfakturuj číselné řady pro obě varianty a v nastavení pluginu do pole ID číselné řady vložte 0 (nula), plugin bude automaticky u obou variant přebrat číselnou řadu v administraci Vyfakturuj z prvního řádku. Pokud máte u jedné z variant vytvořeno více číselných řad, tak na první pozici přesuňte tu, kterou chcete pro daný typ dokladu používat.

Toret WooCommerce vyfakturuj číselná řada pro fakturu a proformu

Ostatní nastavení

Toret WooCommerce vyfakturuj další nastavení

Splatnost: zde si nastavíte splatnost faktury ve dnech

Zobrazení IČ a a DIČ v objednávkovém formuláři: checkbox zaškrtněte v případě, že vaše šablona či jiný plugin neobsahují toto nastavení

Jsem plátce daně: checkbox zaškrtněte, pokud jste plátci DPH

Vytvořit fakturu vč. DPH: plugin se přebírá nastavení DPH z WooCommerce, po zaškrtnutí checkboxu budou do Vyfakturuj odeslány faktury s DPH bez ohledu na nastavení WooCommerce

Zaokrouhlení faktury: zde si můžete nastavit zda faktury nezaokrouhlovat v opačném případě si vyberete způsob zaokrouhlení

Neodesílat emaily: po zaškrtnutí checkboxu se zákazníkům nebudou odesílat emaily, pokud je odesílá Vyfakturuj

Jazyk faktur: pro faktury si můžete vybrat z následujících jazyků: Čeština, Slovenština, Němčina, Angličtina

ID číselné řady: pokud používáte pouze fakturu, do pole propište ID číselné řady bez křížku (#) vytvořené v administraci Vyfakturuj. Pokud používáte kromě faktur i proformu, do pole vyplňte 0 (nula). Propíšou se pro obě varianty dokladu vytvořené číselné řady. Detailní nastavení číselných řad v části dokumentace Nastavení ID číselné řady

Deaktivovat notifikace: zaškrtnutím checkboxu nebude z Vyfakturuj na web chodit notifikace o tom, že je faktura zaplacená a nebude se automaticky měnit stav objednávky na Dokončeno

Deaktivovat variabilní symbol: zaškrtnutím checkboxu deaktivujete variabilní symbol

 

DPH
Vyfakturuj při generování faktury si sám spočítá DPH položek podle nastavení DPH WooCommerce.

Je důležité, aby v nastavení WooCommerce na kartě Obecné byly nastaveny dvě desetinná místa. Pokud zde bude nastaveno nula desetinných míst, tak se může stát, že Vyfakturuj bude počítat ze zaokrouhlené částky a celková částka na faktuře nebude souhlasit s částkou v objednávce ve WooCommerci.

Pokud nechcete na webu zobrazovat desetinná místa u cen při nastavení dvou desetinných míst ve WooCommerci, tak do child šablony vložte script pro skrytí nul za desetinnou čárkou.

Párování faktury s platbou a následná změna stavu objednávky
Fakturační služba Vyfakturuj podporuje funkci párování plateb s bankou.

1) Nejprve je nutné si nastavit párování v internetovém bankovnictví podle Vyfakturuj návodu: https://podpora.redbit.cz/navod/parovani-plateb-s-bankou/

2) V nastavení pluginu nesmí být zaškrtnutý checkox „Deaktivovat notifikace“. Tato funkce musí mýt povolená, aby z Vyfakturuj na web přišla notifikace o zaplacené faktuře.

Jak to funguje?

Zákazník provede objednávku na e-shopu s platbu převodem na bankovní účet. K vytvořené objednávce plugin dle nastavení vygeneruje proformu nebo fakturu. Zákazník zaplatí na účet, ten předá informaci do Vyfakturuj a označí se proforma nebo fakturu jako zaplacená. Z účtu Vyfakturuj odejde notifikace do webu, že je faktura zaplacená a plugin změní objednávku na stav „Completed“ (Dokončeno).

Pokud by Vám nevyhovovala změna stavu, do kterého se přepíná objednávka po spárování platby s fakturou, tak je možné pomocí filtru si doprogramovat libovolný stav. Níže jsou uvedeny definice filtru.

$new_status = apply_filters( 'vyfakturuj_proforma_webhook', 'completed', $order );

$new_status = apply_filters( 'vyfakturuj_invoice_webhook', 'completed', $order );

Příklad filtru pro změnu stavu objednávky na stav Zpracovává se označení faktury jako uhrazené:

/**
* $status - výchozí: complete
* $order - WC_Order
*
* @param $status
* @param $order
*
* @return string
*/
function vyfakturuj_invoice_webhook_callback ($status,$order){

/*
* Výchozí WooCommerce stavy:
* pending
* processing
* on-hold
* completed
* cancelled
* refunded
* failed
*/

return 'processing';

}

add_filter('vyfakturuj_invoice_webhook','vyfakturuj_invoice_webhook_callback',10,2);

Filtr vložte do child šablony nebo do prázdného pluginu např. https://toret.cz/produkt/boilerplate/.