Manuální odesílání faktur do Vyfakturuj

Někdy se může stát, že zákazník špatně vyplní některé údaje a z toho důvodu se data do Vyfakturuj neodešlou. Proto je dobré kontrolovat objednávky v přehledu objednávek pod záložkou WooCommerce.

Zde najdete sloupec s tlačítky pro odeslání jak proformy, tak faktury do Vyfakturuj. Po opravě dat objednávky tak můžete odeslat data manuálně.

Upozornění: