Odeslání objednávky do Vyfakturuj

Další důležitou možností v nastaveních je Vytvoření proforma faktury a faktury a jejich odeslání do Fakturoidu. Opět si přejdeme do WooCommerce – Nastavení a záložky Fakturoid.

Pokud se rozhodnete vystavovat proforma – zálohové faktury, máte zde možnost nastavit u jednotlivých způsobů platby, pokud generovat či ne a pokud ano, za jakého stavu objednávky. To, co zvolíte zde, bude mít vliv i na nastavení vytváření samotných faktur – daňových dokladů.

Toto nastavení určuje, kdy budou odesílána data do Fakturoidu.

Například:  Pokud u možnosti „Bankovním převodem“ chcete poslat zákazníkovi proforma fakturu, zde nastavte na Zpracovává se. To znamená, že samotné odeslání objednávky a vystavení příslušné faktury nebudou realizovány, dokud nebude platba na vašem účtu spárována s proforma fakturou a objednávka nebude na stavu Dokončeno. Následně v dalším kroku u této platební metody bude potřeba nastavit vystavení faktury na stav „Dokončeno“ a pak bude automaticky vystavena již zaplacená faktura – daňový doklad.

Dalším příkladem by mohly být platby “Hotově při doručení“. Zde z logiky věci není potřeba vystavovat zálohový doklad, protože klient bude platit v hotovosti buď přímo kurýrovi nebo na poště či pobočce Zde tedy v nastavení odesílání proforma faktur zvolíme možnost Negenerovat a v dalším kroku u nastavení faktur stav Zpracovává se, aby se faktura vygenerovala a odeslala do Fakturoidu ihned po zpracování objednávky, a tak mohla být odeslána se zbožím na dobírku či byla připravena se zbožím k vyzvednutí na pobočce.

Možnosti stavů u platebních metod jsou následující:

  • Negenerovat
  • Čeká na platbu
  • Zpracovává se
  • Čeká na vyřízení
  • Dokončeno

Níže jsou možnosti nastavení odesílání samotných faktur. Opět je důležité si uvědomit, že toto nastavení je ovlivněno předešlým nastavením proforma faktur, pokud jste si zvolili generovat.