Dokumentace pluginu Toret XML feedy

Nacházíte se na stránkách dokumentace pluginu Toret XML feedy pro WooCommerce, který slouží k propojení WooCommerce obchodu s vyhledávači zboží.

Instalace pluginu

Po zakoupení pluginu obdržíte emailem licenční klíč a odkaz na stažení zip souboru s pluginem. Detailní návod, jak do WordPress nainstalovat plugin z počítače, najdete zde.

Aktivace pluginu

Po instalaci pluginu si otevřete plugin Toret XML feedy, do příslušného pole vložíte licenční klíč a tlačítkem aktivujte.

Videonávod

Krok 1: Založení feedu

Prvním krokem po nainstalování a aktivování pluginu je založení feedu.

V nastavení WordPressu na kartě Toret XML feeds zvolíte název feedu, vybere porovnávač, pro který chcete feed generovat a tlačítkem založíte feed.

Tímto krokem ještě nevznikl soubor XML feedu. Nyní je nutné feed nastavit a vygenerovat. 

Krok 2: Nastavení feedu

Jakmile je feed založen, následuje jeho nastavení, do kterého se dostanete přes ikonu ozubeného kolečka s popisem Nastavení.

Nastavení feedu standardně obsahuje čtyři karty nastavení. V případě, že používáte WPML, tak obsahuje karet pět. Více informací o WPML v pluginu XML feedy se dočte na kartě WPML.

Zobrazit produkty ve feedu

Pod touto kartou je nastavení výběru produktů, které se budou do feedu načítat.

Na výběr jsou tři možnosti.

Všechny: Feed se vygeneruje ze všech produktů kromě těch, které mají generování feedu vypnuto přímo v jejich nastavení.

Všechny kromě vyloučených kategorií: Při vývěru této možnosti se zobrazí výpis kategorií ve WooCommerce, které můžete z feedu vyloučit. Do feedu propíšou všechny produkty, kterou nejsou ve vyloučených kategorií. Pozor, pokud je produkt ve více kategoriích WooCommerce a jednu z těchto kategorií vyloučíte, tak se produkt do feedu nepropíše. V případě, že máte produkty ve více kategoriích, tak doporučuji produkty z feedu vyloučit přímo na úrovni nastavení produktu nebo doporučuji feed generovat pouze z vybraných kategorií.

Pouze z vybraných kategorií: Jako v předchozí možnosti nastavení, tak i při výběru této možnosti, se zobrazí výpis kategorií ve WooCommerce. Nyní ale povolujete kategorie, tedy se do feedu propíšou všechny produkty z povolených kategorií, kromě těch produktů, které jsou z feedu vyloučeni v nastavení na úrovni produktu.

Nastavení WPML

Karta WPML se zobrazí pouze, pokud je na webu plugin WPML aktivní.

Pod kartou můžete nastavit jazyk a měnu feedu. Jednotlivé možnosti výběru jazyka a měny se zobrazí podle nastavení jazyka a měny v pluginu WPML. Feed se vygeneruje jen s produkty ve vybraném jazyce.

Výchozí hodnoty feedu

Zde se nachází nastavení globálních hodnot vybraného srovnávače pro všechny produkty. Pokud je zde nastavený některý z atributů, tak se propíše ke všem produktům. Například nabízíte vlastní produkty nebo produkty jedné značky, tak zde můžete vyplnit výrobce, který bude ve feedu u každého produktu. Nastavení pod touto kartou se může lišit v závislosti na vybraném srovnávači.

Přiřazení kategorií

Dalším důležitým krokem je přiřazení kategorií WooCommerce ke kategoriím porovnávače. Nejprve je nutné zvolit jazyk kategorií porovnávače. Po uložení jazyka a znovu otevření karty se načtou kategorie WooCommerce a kliknutím do prázdného pole se otevře našeptávač s kategoriemi porovnávače ve vybraném jazyce.

Přiřazení kategorie slouží k tomu, aby se produkty ve feedu zařadily do kategorie na stránkách porovnávače. Pokud máte produkty ve více WooCommerce kategoriích a pro tyto kategorie máte přiřazené odlišné kategorie porovnávače, tak se k produktu načte taková kategorie porovnávače, která je nastavena u nejhlubší kategorie (podkategorie) WooCommerce. Pokud je produkt v kategoriích WooCommerce na stejné úrovni, například je stejný produkt ve dvou hlavních kategoriích, tak se do feedu propíše ta kategorie, kterou si feed načte při generování jako první. Pro každý produktu bez ohledu na nastavenou kategorii v globálním nastavení je možné v detailu produktu nastavit vlastní kategorii porovnávače. Kategorie na úrovni produktu má vždy přednost před globálním nastavením.

Ne všechny porovnávače mají v nastavení kartu Přiřazení kategorií. Například Arukereso a Pricemania kategorie nemají.

Ostatní nastavení

Nastavení v poslední kartě je globální pro celý feed a možnosti nastavení se NEmění v závislosti na vybraném srovnávači, tak jako je tomu u karty Výchozí hodnoty feedu. Níže si projdeme jednotlivé možnosti nastavení. 

Kategorie výrobce: Pokud ve WooCommerce máte založenou kategorii s výrobci (značkami), pod touto kategorií jsou vypsané jako podkategorie jednotlivé názvy výrobců (značky) a ty jsou přiřazeny u produktů, tak v tomto nastavení vložíte do pole slug hlavní kategorie kategorie a do feedu se k produktům propíšou výrobci z vybraných podkategorií.

Jako popis produktu uložit: U produktů WooCommerce máte možnost vyplnit krátký nebo dlouhý popis. Zde si vyberete, jaký popis chcete propisovat do feedu.

Generování XML souboru: Plugin umožňuje generovat feed najednou nebo po částech. Doporučuji generovat feed najednou, pokud to hosting vašeho webu zvládne. Každý web má je umístěn na serveru hostingu a každý server má své specifikace a limity. Například jeden web zvládne vygenerovat feed najednou o pěti tisících produktech. Jiný web jich zvládne sotva pět set. Je to hodně individuální a po nastavení feedu to doporučuji zkusit tak, že nastavíte generování najednou a zkopírujete URL CRONu pro vygenerování feedu do prohlížeče. Po odkliknutí probíhá generování feedu. Jakmile se generování dokončí (kolečko v kartě prohlížeči se dotočí) a stránka bude bez chyby, tak zkuste otevřít feed přes odkaz „Zobrazit“ (ikona okna). Pokud se feed v pořádku zobrazí, tak to server zvládl a můžete nechat generování najednou. V případě, že se zobrazí na stránce feedu chyba nebo máte 5000+ produktů, tak nastavte generování po částech a v poli Počet produktů při částečném generování nastavte počet, kolik produktů se vygeneruje na jeden běh CRONu. Opět to záleží na možnostech serveru, nastavit můžete od 500 po 5000. Pozor, každá varianta variabilního produktu se počítá ve feedu jako jednotlivý produkt. Například je na webu 100 variabilních produktů a každý variabilní produkt má 10 variant. Pro XML feed to je 1000 produktů.  

Tvar názvu produktu: Název produkt se do feedu propíše automaticky, tak jak je u produktu ve WooCommerci. Pro všechny produkty ve feedu lze nastavit tvar názvu produktu. Ten se může vytvořit pomocí proměnných. Dostupné proměnné jsou: {NAZEV} {MANUFACTURER} {KATEGORIE}. Název produktu je možné také upravit individuálně pro každý produkt zvlášť a to v nastavení XML feedů na úrovni produktu.

Vlastní pole pro EAN (GTIN): V případě, že je EAN u produktu nastavený v poli Katalogové číslo (karta Sklad). Tak je možné přes vlastní pole pro EAN propsat nastavené katalogové číslo do feedu. Aby se číslo v poli z jiného zdroje propsalo do feedu, je nutné zadat meta daného pole. Pro vypsání hodnot z pole Katalogové číslo zadejte do Vlastní pole pro EAN hodnotu _sku. V případě, že chcete propsat hodnoty z jiného pole, je nutné zadat meta daného pole. Případně je možné vyplnit manuálně EAN pro každý produkt a srovnávač v detailu produktu na kartě Toret XML feeds. 

Připojit k variantě produktu i obrázky nahrané k produktu: Zde je možné nastavit, aby se do feedu k variantám produktu propsali také obrázky z variabilního produktu.

Jako ID produktu ve feedu použít SKU namísto WooCommerce ID: V pluginu je možné nastavit, aby se do feedu propsalo jako ID produktu SKU (Katalogové číslo) místo ID WooCommerce.

Generovat XML feed pouze s naskladněnými produkty: V tomto nastavení je možné vybrat, zda se feed vytvoří se všemi produkty nebo pouze s produkty, které jsou skladem.

Krok 3: Generování feedu

Po nastavení feedu přichází na řadu jeho vygenerování. Prvotní vygenerování doporučuji provést manuálně, abyste mohli feed rovnou zkontrolovat. V pluginu jsou dvě možnosti, jak feed manuálně vygenerovat.

Manuální generování

První metodou je přes odkaz Generovat (ikona dvou šípek v kruhu) v přehledu feedůPo kliknutí na odkaz se otevře okno, ve kterém je vidět průběh generování. Jakmile je generování dokončeno, tak si můžete feed zkontrolovat přes odkaz Zobrazit (ikona oka). Pokud generování feedu ukončíte před jeho dokončení, tak stránka s feedem nebude obsahovat kompletní data a bude vykazovat chybu. Při vytváření feedu přes odkaz Generovat se načítá jeden produkt zhruba jednu vteřinu. V případě WPML je doba dvojnásobná.

Pokud máte stovky nebo tisíce produktů, doporučuji využít druhou metodu, která je rychlejší. Ve sloupci CRON je URL a vedle ní je ikona šipky, kliknutím na šípku se otevře nové okno prohlížeče a spustí se generování. Jakmile generování skončí (dotočí se kolečko na kartě prohlížeče), můžete otevřít a zkontrolovat feed přes odkaz Zobrazit (ikona oka).

Automatické generování

Po nastavení feedu, jeho prvním vygenerování a zkontrolování, doporučuji nastavit automatickou aktualizaci feedu. Ve sloupci CRON je URL daného feedu. Tu nastavíte na hostingu, aby se pravidelně spouštěla. Interval spouštění feedu je čistě individuální. Záleží na tom, zda generujete feed najedou nabo po částech. Pokud generujete feed najednou, tak doporučuji feed aktualizovat minimálně jednou denně.  V případě generování feedu po částech záleží na tom, kolik je na webu produktů a po kolik produktů se generuje na jeden běh.

Příklad: Mám na webu 10283 produktů a generuji feed po 2000. URL pro generování feedu se musí spustit minimálně 7x. Vysvětlím. První generování může dokončit předchozí aktualizaci feedu a zbytek ze dvou tisíc produktů se přesune pod nově aktualizovaný feed. Poté dalšími šesti aktualizacemi se pokrývá počet produktů. Tedy v tomto případě bych na hostingu nastavil CRON s intervalem minimálně 1x za 3 hodiny, aby se feed vygeneroval alespoň jednou denně.

Nastavení feedu na úrovni produktu

V případě, že máte na webu produkty, u kterých nechcete aplikovat globální nastavení feedu a je nutné u nich nastavit individuální atributy, tak v detailu každého produktu je karta Toret XML feeds. Pod touto kartou jsou záložky jednotlivých porovnávačů a pod mini lze nastavit individuální hodnoty feedu daného produktu. Individuální atributy lze nastavit také pro jednotlivé varianty, na konci nastavení varianty jsou záložky s porovnávači, jako je tomu pod kartou Toret XML feeds.

Na úrovni produktu lze například:

 • Vyloučit produkt z daného porovnávače
 • Upravit název produktu
 • Popis produktu
 • Nahrát náhledový obrázek, který nahradí výchozí obrázek produktu
 • Přidat URL videorecenze (Heureka)
 • Přiřadit kategorii porovnávače
 • Nastavit individuální EAN/GTIN
 • Nastavit ISBN (Heureka)
 • Nastavit individuální způsob doručení (Heureka/Zboží.cz)
 • Označení produktu pro dospělé (Google)
 • Individuální dodací doba
 • a mnoho dalšího

WPML

 Plugin Toret XML feedy je kompatibilní s pluginem WPML. 

Pokud je na webu aktivní plugin WPML, tak na hlavní stránce nastavení pluginu XML feedy, se zobrazí napojení na REST API.   

Aby bylo možné generovat přeložené názvy variant produktů i v dalších jazycích, je potřeba vyplnit WooCommerce REST API. Bez těchto údajů nebude generování feedů pro další jazyky fungovat. Pro vygenerované klíče použijte Oprávnění číst.  

REST API si vytvoříte v nastavení WooCommerce → Pokročilý → REST API → Přidat klíč.  

Po vytvoření REST API klíčů ve WooCommeci je uložíte do pluginu XML feedy.  

Nastavení jazyku a měny feedu

Jakmile máte vytvořený feed, tak v jeho nastavení je karta WPML. Pod touto kartou si zvolíte v jakém jazyce a měně se feed vygeneruje. Feed bude obsahovat produkty, které jsou přeloženy pouze do vybraného jazyka.  

Přejít nahoru