Woo XML Feeds

Dokumentace pluginu

Filtry pro úpravu odkazů variant

Pro možnost úpravy tvaru odkazu varianty pro srovnávače zboží, jsou k dispozici filtry pro každý feed. Ve výchozím stavu je tvar odkazu pro variantu sestaven z odkazu na variantní produkt a id varianty:

$link = $link.‘?varianta=‘.$vars->ID;

Každý filtr obsahuje hodnotu odkazu, id variantního produktu (nadřazeného) a id varianty:

$link = apply_filters( ‚toret_xml_feeds_heureka_cz_link_variant‘, $link, $product_item->ID, $vars->ID );

Názvy filtrů jsou stejného tvaru, mění se jen dle označení feed, pro který jsou určené:

  • toret_xml_feeds_heureka_cz_link_variant
  • toret_xml_feeds_heureka_sk_link_variant
  • toret_xml_feeds_zbozi_link_variant
  • toret_xml_feeds_google_link_variant