Woo XML Feeds

Dokumentace pluginu

Data varianty produktu – Google nákupy

Tak, jak je možné v detailu varianty produktu nastavit společná nastavení feedu pro všechny porovnávače, existuje také možnost nastavit je jednotlivě.

V tomto článku si ukážeme, jak specifikovat feed pro porovnávač Google Nákupy. Níže vidíte tabulku, kterou najdete dle popisu v sekci Data varianty produktu.

Pojďme si podrobněji vysvětlit, co znamenají jednotlivá pole:

  1. Číslo dílu výrobce – číslo dílu výrobce (v angličtině MPN) je alfanumerický kód vytvořený výrobcem, který daný produkt jedinečně odlišuje od ostatních výrobků daného výrobce
  2. Popis pro Google – do tohoto pole vložte popis produktu pro porovnávač Google
  3. Identifikátor existuje – vzhledem k tomu, že Google vyžaduje identifikaci produktu buď v podobě EAN kódu nebo MPN, v tomto poli se automaticky nastaví TRUE, pokud bude jedna z těchto hodnot zadána, do feedu se uloží zvolená hodnota. Pokud zadána nebude, hodnota identifikátoru se nastaví automaticky na FALSE  
  4. Pouze pro dospělé – toto pole označuje, jestli je jedná o výrobek určený pouze dospělým osobám, opět jsou k dispozici 3 možnosti, 0, ano nebo ne. Pokud nebude hodnota nastavena, jako výchozí bude brána NE.
  5. Věková skupina – v tomto poli lze vybrat, pro jakou věkovou skupinu je výrobek určen. Pokud nevyberet ani jednu z možností a nebude nastaveno, nebude se tato hodnota uvádět
  6. Pohlaví – zde opět možné vymezit pro jaké pohlaví je výrobek určen, k dispozici jsou 3 možnosti, pokud nebude specifikováno, nebude se uvádět
  7. Typ produktu –  pokud se rozhodnete uvést, o jaký typ produktu se jedná, prosím, napište zde
  8. Přidat dopravu – ve feedu pro Google je také potřeba zadat dopravu pro konkrétní zemi, kde jste se rozhodli distribuovat, případně region, název dopravce a cenu za dopravu

Na příkladu níže si ukážeme, jak se některé hodnoty zobrazí ve feedu po jejich zadání. Zde jsme zvolili číslo dílu výrobce (MPN) a věková skupina Dospělí (age: adult).

…a ve feedu….