Woo XML Feeds

Dokumentace pluginu

Popis produktu ve feedech

Popis produktu ve feedech můžete ovlivnit několika způsoby. Můžete použít globální nastavení a zvolit, zda se bude načítat zkrácený, nebo komplentí popis produktu:

Další možnosti se liší podle toho, zda se jedná o produkt jednoduchý, nebo s variantami.

Jednoduchý produkt

Pokud chcete mít ve feedu jiný popis u konkrétního produktu, můžete v datech produktu napsat jeho specifický popis.

O Google nákupů pak máte ještě možnost použít popis v části pro Google nákupy.

Platí, že pokud není vyplněn popisek pro Google, vezme se popisek pro feed a pak až popis produktu.

Produkty s variantami

U produktů s variantami je rozdíl v tom, že mají ještě vlastní pole, pro popis varianty a ještě vlastní pole pro popis varianty pro feed. To je z toho důvodu, aby šel nastavit jiný text pro feed, než pro popis varinaty na webu.

I varianta má vlastní popisek pro Google nákupy, takž pokud se jedná o feed pro Google, je ještě nadřazená položka „popis pro Google nákupy“. Posloupnost načítání popisků pro varianty:

  1. Popisek pro Google nákupy (pouze u feedu pro Google)
  2. Popisek varianty pro feed
  3. Popisek pro variantu (obsahuje WooCommerce)
  4. Popisek produktu pro feed (viz. jednoduchý produkt)
  5. Dle nastavení zkrácený, nebo kompletní popis produktu

Filtry pro úpravu popisů

Filtry pro popis jednoduchých produktů:

 

Google nákupy:

$text = apply_filters( ‚toret_xml_feeds_google_description_simple‘, $text, $product_item->ID );

Zboží:

$text = apply_filters( ‚toret_xml_feeds_zbozi_description_simple‘, strip_tags( $text ), $product_item->ID );

Heuréka CZ + SK:

$text = apply_filters( ‚toret_xml_feeds_description_simple‘, $text, $product_item->ID, ‚heureka-cz‘ ); $text = apply_filters( ‚toret_xml_feeds_description_simple‘, $text, $product_item->ID, ‚heureka-sk‘ );

Filtr pro varianty:

$text = apply_filters( ‚toret_xml_feeds_description_variant‘, $text, $product_item->ID, $vars->ID, ‚heureka-cz‘ );

Jak můžete vidět, poslední parametr označuje feed a může nabývat hodnot:

  • heureka-cz
  • heureka-sk
  • zbozi
  • google