Aktivace doprav

Vzhledem k tomu, že plugin Zásilkovna nabízí několik druhů doprav, bude je potřeba nejprve aktivovat a poté jednotlivě nastavit.  Zároveň je nutné zmínit, že pobočky Zásilkovny jsou v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

Přejděte do menu v administraci, záložka Toret plugins – Zásilkovna a nejprve zaškrtněte políčka pro nastavení seznamu poboček  zemí, které budete využívat – viz obrázek.

Poslední pole zaškrtněte tehdy, když nebudete požadovat automatické odeslání dat z objednávky do zásilkovny.

V dalším kroku v Nastavení dopravy, aktivujeme a specifikujeme jednotlivé dopravy, které plugin Zásilkovna nabízí.

V tabulce máme v levém sloupci k dispozici jméno dopravce. V prostředním sloupci pod Titulek služby musíme specifikovat jméno dopravce/služby tak, jak chceme, aby se nám zobrazovalo v na pokladně, když zákazník vybírá se seznamu dopravců a v pravém sloupci zaškrtneme políčko aktivní, pokud chceme, aby daná doprava byla klientům k dispozici. Zaškrtněte jen ty dopravce, které budete využívat!

Níže uvídáme příklad, jak se budou jednotlivé dopravy zobrazovat zákazníkovi na pokladně. Seznam jednotlivých doprav, který je k dispozici bude, samozřejmě, vždy zobrazen pro zemi, která je uvedena v adrese doručení.