Filtr dobirka_is_virtual_product_in_cart

Filtr je součástí platební metody Dobírka v metodě is_virtual_product_in_cart, která vrací false, nebo true, podle toho, zda objednávka obsahuje produkt, který není virtuální. 

Pokud objednávka obsahuje pouze virtuální produkty, Dobírka by se neměla zobrazit, metoda vrátí false. Pomocí filtru můžete změnit výchozí chování.

Definice filtru

return apply_filters( 'woo_doprava_is_virtual_product_in_cart', $has_virtual, $this );

  • $has_virtual – true/false
  • $this – objekt platební metody Dobírka