Hlavní nastavení 5.x

Napojení na Zásilkovnu

Pro použití pluginu Zásilkovna, je nutné mít vytvořený účet u společnosti Zásilkovna. Pokud účet nemáte, registraci můžete provést zde.

Po přihlášení, klikněte v horní lište na  jméno účtu.

Toret Zásilkovna - nastavení

Zobrazí se informace o vašem účtu a v pravé části najdete Heslo API, které budete potřebovat k implementaci.

Toret Zásilkovna - Heslo API

Kromě API hesla budete ještě potřebovat zadat označení e-shopu, které jste zadali, při vytváření odesílatele.

Otevřete v levém menu sekci Informace o uživateli → Odesílatelé.

Hodnotu z pole označení vložíte v pluginu Zásilkovna na kartě „Hlavní nastavení“ do pole „Označení“.

Hodnotu z pole „Označení“, musíte do pluginu vložit zcela přesně včetně diakritiky.

V případě, že označení obsahuje znak „&“, je potřeba  označení v administraci účtu Zásilkovny upravit tak, aby neobsahoval tento znak.

Pokud by označení obsahovalo znak &, tak by se nepodařilo pluginem odesílat do Zásilkovny objednávky z webu.

Implementační údaje Heslo API a Název odesílatele vložte do pole v nastavení pluginu a tlačítkem uložte.

Státy a dopravci

Po uložení implementační údajů v pluginu, zůstaňte na kartě Hlavní nastavení a v sekci ZOBRAZIT STÁTY klikněte na odkaz Začít načtením dopravců.

Kliknutím na odkaz dojde k přesměrování na kartu Dopravci, zde si načtete dopravce. Máte dvě možnosti načtení:

 1. Automatické načtení CRONem
 2. Ruční načtení tlačítkem

První načtení dopravců můžete provést manuálně přes tlačítko, ale pro pravidelnou aktualizaci dopravců doporučujeme nastavení CRON úlohy na hostingu webu. Intervat spouštění CRONu doporučujeme nastavit jednou za 12 hodin.

URL Vašeho CRONu najdete na kartě „Dopravci“.

Po nastavení CRONu na hostingu nemusíte čekat až se CRON spustí, ale můžete si napoprvé dopravce načíst ručně tlačítkem.

Po načtení dopravců se v kartě Hlavní nastavení v sekci Zobrazit státy zobrazí tabulka států, zde zaškrtněte políčka pro nastavení států, ve kterých budete využívat dopravu, nastavení tlačítkem uložte.

Toret Zásilkovna - nastavení států

V dalším kroku aktivujeme a specifikujeme jednotlivé dopravy, které plugin Zásilkovna nabízí. Nastavení najdete Toret plugins → Zásilkovna v sekci Dopravci.

V tabulce máme v levém sloupci k dispozici jméno dopravce. Uprostřed je sloupec Titulek služby, kde je uveden název dopravce a tento název se bude zobrazovat v pokladně eshopu, titulek si můžete upravit tak, jak chcete, aby se v pokladně zobrazoval. Vpravo je sloupec Aktivní, toto políčko zaškrtněte u dopravy, kterou chcete v eshopu nabízet. Zaškrtněte jen ty dopravce, které budete využívat!

Toret Zásilkovna - výběr dopravců

Ceny dopravců

Každý dostupný dopravce v pluginu má své nastavení ceny podle hmotnosti, dobírky (pokud ji dopravce podporuje), limitu dobírky a ceny zdarma „od“. Nastavení dopravce najdete pod záložkou země v nastavení pluginu Zásilkovna (Toret plugins → Zásilkovna). Na obrázku vidíte postup, jak se dostat do nastavení českých dopravců podporovaných Zásilkovnou.

Pro zobrazení dopravce v pokladně je důležité mít vyplněnou „Jednotnou cenu“ a „Maximální hmotnost“. Ostatní pole je doplňkové nastavení.

Jednotnou cenu vyplňujte i v případě, že používáte nastavení ceny podle hmotnosti. Může se stát, že bude objednávka nad nastavené limity a v těchto případech se cena dopravy určuje právě podle jednotné ceny.  

Toret Zásilkovna - nastavení cen dopravců

V pluginu si také muže u dopravce nastavit ceny dopravy dle libovolné váhy. 

Zadávané hranice hmotnosti jsou počítány včetně.

Toret Zásilkovna - nastavení cen podle hmotnosti

Nastavení dopravních zón

Po nastavení dopravců v pluginu Zásilkovna je potřeba nastavit také stejnojmenného dopravce v dopravních zónách WooCommerce. Bez jeho nastavení v zónách dopravy se dopravci z pluginu Zásilkovna v pokladně nezobrazí.

Toret Zásilkovna - nastavení dopravní zóny

Funkce v hlavním nastavení pluginu

V nastavení pluginu v části Hlavní nastavení (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení) si projdeme možnosti nastavení.

Nastavení licence, implementačních údajů a nastavení dopravců v jednotlivých zemí jsme si ukázali v předchozích krocích. Nyní se zaměříme na další nastavení na kartě Hlavní nastavení.

Funkce rozdělíme do několika částí, tak jak jsou části uvedené v pluginu.

 

Základní nastavení Zásilkovny

 • Doprava zdarma: Plugin Zásilkovna má vlastní nastavení dopravy zdarma pro každého dopravce. Tato funkce se využívá například s dopravou zdarma z WooCommerce při použití kupónu pro dopravu zdarma.
 • Při dopravě zdarma máte možnost ponechat nebo zrušit příplatek za dobírku.
 • „Zaokrouhlení dobírky“ slouží k zaokrouhlení dobírkové částky posílané do Zásilkovny, protože do ní nelze poslat dobírku s desetinným místem. Zaokrouhlení dobírky si nastavte stejné jako zaokrouhlení u faktury!
 • Po zaškrtnutí funkce Odesílat upozornění e-mailem o chybě vytvoření zásilky přijde ze strany WordPressu email, pokud bude se zásilka nevytvoří.
 • Reklamační asistent lze využít například při vyřizování reklamace nebo vrácení balíku ze strany zákazníka. Přes tlačítko u objednávky se vytvoří štítek pro zpětnou zásilku, ten odešlete zákazníkovi, aby jej nalepil na balík a ten donesl na výdejní místo Zásilkovny. – více informací najdete v části dokumentace „Reklamační asistent
 • Povolení funkce Povolit pro Zásilkovnu navýšení hmotnosti na 20 a 30 Kg používejte jen v případě, že byste měli u Zásilkovny nasmlouvané individuální hmotnostní podmínky. Maximální limit u doprav má Zásilkovna 5 nebo 10 kilogramů, je to určené podle jednotlivých dopravy a tyto hodnoty má Zásilkovna uvedeny v ceníku.
 • Funkce Nahrazením doručovací adresy vybranou adresou pobočky Zásilkovny přepíše doručovací adresu v detailu objednávky na adresu pobočky.
 • Po aktivaci a uložení funkce Povolení změny stavu objednávky na základě stavu zásilky se na kartu Hlavní nastavení přidá nastavení „ZMĚNA STAVU OBJEDNÁVKY“, kde je možné nastavit změnu stavu objednávky na základě stavu zásilky. Aby bylo možné měnit stav objednávky na základě stavu zásilky, je nutné nastavit pravidelnou aktualizaci stavů zásilek dle návodu zde.
 • Deaktivací pop-up okna pro tisk štítků se používá v případě, že se přednastaví výchozí typy štítků a jiný formát se nepoužívá. Poté je pop-up okno jen krok navíc před tiskem štítků.
 • Výchozí typ štítků pro Zásilkovnu se nastavuje pro vlastní dopravy Zásilkovny (výdejní místa Zásilkovny, doručení domů). Nastavený formát štítku bude předvybraný v pop-up okně před tiskem, nebo v případě deaktivace pop-up okna se štítek rovnou stáhne v přednastaveném formátu. 
 • Výchozí typ štítků pro externí dopravy se nastavuje pro externí dopravy Zásilkovny (Slovenská pošta, Hermes atd.). Nastavený formát štítku bude předvybraný v pop-up okně před tiskem, nebo v případě deaktivace pop-up okna se štítek rovnou stáhne v přednastaveném formátu.
 • Pokud si zákazní v pokladně vybere dopravní metodu s výběrem poboček, tak se automaticky zobrazí mapa s výběrem výdejního místa. Tlačítko pro výběr pobočky zůstává, pokud by např. zákazník chtěl pobočku změnit.

Nastavení sledování stavu zásilky

V této části se nastavují podmínky pro automatické načítání stavů zásilek, které se zobrazují v přehledu objednávek. Více informací k nastavení této funkce najdete v samostatné části dokumentace zde.

Toret Zásilkovna - automatické nastavení sledová stavů zásilek

Nastavení ceny

 • S aktivní funkcí Nastavovat cenu včetně DPH je možné v pluginu zadávat ceny včetně DPH. Ve výchozím stavu se v pluginu nastavují ceny bez DPH, bez ohledu na nastavení DPH ve WooCommerci.
 • Vypnutí nastavení ceny podle váhy se odstraní u všech dopravců nastavení škálování ceny podle hmotnosti.
 • Vypnutím nastavení příplatku za dobírku podle ceny se odstraní u všech dopravců nastavení škálování ceny dobírky podle ceny objednávky.

Toret Zásilkovna - Nastavení ceny

Nastavení hmotnosti

Nastavit lze hmotnosti obalu. Při podání zásilky bude hmotnost obalu přičtena k celkové hmotnosti produktů v objednávce.

Toret Zásilkovna - nastavení hmotnosti

 

Vlastní ikony u výdejních míst

V pluginu jsou nastaveny výchozí loga Zásilkovny, které se zobrazují v pokladně u tlačítko pro výběr pobočky. V nastavení je možné pro všechny dopravce s výdejními místy si nastavit vlastní ikonu. Ikona se vybírá z galerie WordPressu, tedy je nutné ji nejprve do galerie WordPressu nahrát. Plugin neobsahuje ikony pro jednotlivé dopravní metody ani možnost jejich nastavení. 

Toret Zásilkovna - vlastní ikony

Automatické podání zásilek

V pluginu je možné nastavit automatické odesílaní dat do Zásilkovny, tedy při změně stavu objednávky se podá zásilka do Zásilkovny. 

Nastavení automatického podání zásilek je pod kartou „Automatické odesílání“ v pluginu Zásilkovna. 

Toret Zásilkovna automatické podání zásilek

Nejprve je nutné povolit automatické odesílání pomocí checkboxu aktivovat a poté nastavit k jednotlivým platebním metodám stavy objednávek, při kterých se data do Zásilkovny odešlou. 

Poznámka: 

Pokud nebudou mít produkty nastavenou váhu, tak automatické podání fungovat nebude, protože před podáním bude plugin vyžadovat váhu zásilky. Jedná se ikonu vykřičníku v přehledu objednávek u takové objednávky, která nemá hodnotu váhy již z nastavení produktu.

Pokud se takový stav na webu vyskytl, tak je nutné k produktům doplnit váhu a plugin si již převezme váhu z objednávky, tedy se vykřičník pro doplnění váhy u nových objednávek nezobrazí. 

Dobírka

Cena a podmínky dobírky se nastavují zvlášť pro každého dopravce v pluginu Zásilkovna. (Toret plugins → Zásilkovna → karta státu „Česká republika“ → Poplatek za dobírku, případně další podmínky pro dobírku) → Uložit nastavení.

1. Nastavení ceny dobírky 

Zde si nastavíte globální cenu dobírky, cenu nastavujte vč. DPH.

2. Nastavení maximální výše dobírky

Zde si nastavíte maximální celkovou cenu v pokladně, pro kterou se dobírka bude zobrazovat, po překročení nastavené ceny, se dobírka v pokladně skryje. Cenu nastavujte vč. DPH.

2.1 Vypnutí dobírky pro jednotlivé dopravce

Pokud máte aktivovanou dobírku, ale nechcete ji mít v nabídce pro některého z nastaveným dopravců, tak u tohoto dopravce do pole „Nastavení maximální výše dobírky“ napište hodnotu 0 (nula).

3. Škálování ceny dobírky

Zde si nastavíte škálování ceny dobírky podle celkové ceny v pokladně. Pokud chcete aby byla cena dobírky zdarma od určité sumy, tak do pole příplatek napište 0 (nula) viz. screen. Cenu nastavujte vč. DPH.

Toret plugin - nastavení dobírky

Poté je nutné dobírku nastavit přímo ve WooCommerce (Woocommerce → Nastavení → Pokladna → Dobírka).

Zde si můžete vybrat z dobírky WooCommerce nebo z pluginu Zásilkovna. Rozeznat je můžete podle URL, pokud jste v nastavení dobírky. WooCommerce dobírka má na konci URL =COD, Toret dobírka má na konci URL =dobirka. Obě platební metody dobírky jsou kompatibilní s pluginem Zásilkovna. Níže uvedený příklad nastavení je z naší Toret dobírky.

Otevře se nastavení dobírky, kde:

 1. Zaškrtněte políčko povolit platbu na dobírku
 2. V Titulku zadejte, jak se bude způsob dopravy jmenovat a zobrazovat
 3. V popisu napište, jak bude platba popsána zákazníkovi a jak se zobrazí
 4. Instrukce jsou důležitá informace pro zákazníka, která se zobrazí na Děkovné stránce i v potvrzovacím e-mailu
 5. V poli Povolit způsob dopravy zadejte Zásilkovna nebo nechte pole prázdné = povoleno u všech
 6. V poli Povolit pro země přidejte země, pro které chcete Zásilkovnu povolit nebo nechte prázdné = povoleno u všech
 7. V poli Stav objednávky vyberte stav, ve kterém bude objednávka po jejím vytvoření při výběru platby na dobírku
 8. Nakonec zaškrtněte políčko Započítat daň podle toho, jak máte daň nastavenou ve Woocommerci
 9. Pro započítání příplatku dobírky při nastavení dopravy zdarma, zaškrtněte Zobrazit dobírku, pokud je cena zásilky 0
 10. Nastavení uložte tlačítkem

Dobírka se bude zobrazovat při vytváření objednávky na Pokladně nebo po jejím dokončení na Děkovné stránce, v potvrzovacím e-mailu nebo v přehledu objednávek v Můj účet po přihlášení zákazníka na Vašem webu.

Změna DPH příplatku dobírky

Plugin je naprogramovaný tak, aby se DPH příplatků se počítalo podle DPH produktů v košíku. Tedy pokud je v košíku jeden produkt s DPH 10%, tak DPH dobírky a dopravy bude také 10% (u dopravy také záleží na nastavení WooCommerce, zda máte fixní standardní sazbu, nebo nastavení DPH podle košíku). Pokud v košíku bude produkt s 10% a produkt s 21% započítá se k příplatků 21% DPH, takto byla funkce naprogramována po konzultaci s FÚ. Nicméně si můžete DPH dobírky fixně nastavit pomocí filtru zde:

Definice filtru:
$tax_class = apply_filters( ‚zasilkovna_taxclass_dobirka‘, $FeeData[‚tax_class‘] );

(includes/class-zasilkovna-fee.php ř.:89)

Příklad filtru:

add_filter( "zasilkovna_taxclass_dobirka","change_cost_zasilkovna_for_product", 10, 1 );

function change_fee_zasilkovna( $FeeData ){

$FeeData = [ "tax_class" => "21", ];

return $FeeData;

}

Aby se filtr při další aktualizaci Zásilkovny nesmazal, je nutné jej vložit do child šablony nebo do prázdného pluginu ZDE.

Kde všude se příplatek dobríky zobrazí:

Pokladna

Děkovná stránka

Potvrzovací e-mail

Můj účet

 

Doprava zdarma

Dopravu zdarma nastavíte přímo v pluginu Zásilkovna (Toret plugins → Zásilkovna → Výběr země „Česko“ → Doprava zdarma od). Dopravu zdarma si můžete nastavit u libovolné dopravní služby.

Nastavení pluginu dopravy zdarma je OD, tedy doprava zdarma se na webu aktivuje od částky v košíku.

PŘÍKLAD: Pokud chcete dopravu zdarma od 500,- tak do pluginu nastavte částku 500.

 

Nastavení částky dopravy zdarma se vztahuje pouze pro produkty, nezapočítává se cena dopravy.

PŘÍKLAD: Pokud máte nastavenou dopravu zdarma od 500,- a v košíku je produkt za 450,- + cena dopravy 65,- = 515,- Kč, tak se doprava zdarma neaktivuje. Je potřeba překonat nastavenou cenu produktem, tedy aby se takto nastavená doprava zdarma aktivovala, je zapotřebí vložit do košíku produkt(y) hodnoty minimálně 500,- Kč.

V případě, že potřebujete upravovat toto chování pokročilejším způsobem, obsahuje plugin filtr

apply_filters( ‚zasilkovna_free_shipping_rates‘, $rates, $old_rates, $package );

Pomocí něj, ovlivníte hodnotu $rates, která se zasílají do filtru woocommerce_package_rates.

Ve filtru je $rates upravení hodnota, $old_rates obsahuje původní, nezměněnou hodnotu, přijatou do funkce.

Plugin Zásilkovna nelze použít v kombinaci s výchozí dopravní metodou Doprava zdarma ve WooCommerce, ale je potřeba použít nastavení dopravy zdarma, které obsahuje plugin.

Tisk štítků na zásilky

Plugin nabízí tři místa, kde vytisknout štítek.

Jednotlivý tisk štítku můžete provést ze dvou míst v adminsitraci webu.

 1. V přehledu objednávek, u každé podané objednávky je ikona šipky dolů ↓. Po kliknutí na ikonu šipky se otevře nabídka a zde je na výběr formát a pozice štítku.Toret Zásilkovna tisk jednotlivých štítků
 2. . V detailu objednávky je na pravé straně tlačítko pro stažení štítku, zde je také možné si zvolit formát a pozici štítku.Toret Zásilkovna tisk jednotlivých štítků v detailu objednávky

Poslední možností je hromadný tisk štítků přes hromadné akce v přehledu objednávek.

Hromadný tisk štítků má dvě možnosti.

 1. Vytisknout štítky (Zásilkovna) je možnost pro tisk štítků balíků, kdy se jedná o jejich vlastní doručovací služby. Například jde o dopravce  Výdejní místa Zásilkovny nebo dopravce Zásilkovna domů.
 2. Vytisknout štítky (Ostatní dopravci) je možnost pro tisk štítků balíků, kdy se jedná o externí dopravce Zásilkovny. Například jde o dopravce Hermess, Slovenská pošta apod.

Toret Zásilkovna hromadný tisk

Vlastní pozice štítku

Při jednotlivém i hromadném tisku je možné zvolit pozici štítku na stránce. Po kliknutí na ikonu stažení štítku nebo při výběru hromadného tisku se zobrazí inline okno, kde je možné vybrat formát a případně pozici při tisku.

Toret Zásilkovna - výběr typu štítku a pozice

Tisk štítků je možný i přímo z administrace Zásilkovny z vašeho účtu v sekci „Podané zásilky“. Zde můžete také tisknout více štítků najednou.

Kurzy měn

V nastavení pluginu (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Nastavení měn a zemí) je možnost nastavení kurzů měn pro kalkulaci cen dopravy.

K dispozici jsou pole pro všechny používané měny, to znamená euro, maďarský forint, polský zlotý a rumunský lei.

Měny zásilek

Vzhledem k tomu, že Zásilkovna umožňuje pro některé státy nastavit měnu, v které bude zásilku přijímat a zároveň vám WooCommerce umožňuje používat více měn.  Je nutné stanovit postup, jakým se budou měny přepočítávat v závislosti na zemi, kam objednávka bude směřovat.

Zásilkovna si sama umí provést konverzi měn. Více informací ke konverzi měn najdete v administraci svého účtu na zasilkovna.cz

V případě, že chcete používat vlastní konverzi měn, dle vlastního kurzu, musíte jej nastavit v pluginu Zásilkovna. Zde (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Nastavení měn a zemí) je možnost nastavení kurzů měn pro kalkulaci cen dopravy.

K dispozici jsou pole pro všechny používané měny, to znamená euro, maďarský forint, polský zlotý a rumunský lei.

Reklamační asistent

Reklamační asistent je služba, jejímž principem je zajištění logistiky reklamovaného zboží a zjednodušení komunikace mezi vámi a vašim zákazníkem při vyřizování reklamace. Svému zákazníkovi tak tento proces velmi usnadníte a navíc ho nevystavujete placení nechtěné dopravy. Službu si navíc můžete přizpůsobit tak, aby seděla na míru přímo Vašemu eshopu. Reklamačního asistenta si aktivujete v administraci pluginu Zásilkovna (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Aktivovat reklamačního asistenta → uložit)

Štítek s čárovým kódem můžete vygenerovat v administraci objednávek. Vytištěné štítky pak můžete přibalit zákazníkovi přímo do balíku,k faktuře nebo zaslat emailem.

Ukázka vygenerovaného reklamačního štítku. Štítek zašlete zákazníkovi, ten jej nalepí na reklamovanou zásilku a odevzdá na kterékoli pobočce Zásilkovny. Služba Reklamační asistent je v Zásilkovně zpoplatněna více naleznete ZDE.

Zobrazení chyb v objednávce

Pokud nedojde k odeslání údajů o objednávce do Zásilkovny, je chyba uložena do Zásilkovna logu a případně do poznámek v detailu objednávky v pravém sloupci. V případě, že nevíte, jak chybu odstranit, napište na podporu info@toret.cz nebo se obraťte na online podporu na stránkách toret.cz a zašlete celé znění chybové zprávy.

Sledování zásilek

Po vytvoření objednávky se zobrazí informace o vybrané pobočce, společně s odkazem na sledování zásilky v:

 • emailech
 • v detailu objednávky
 • v účtu zákazníka
 • v detailu objednávky v administraci.

Zobrazení v emailu

V případě, že se jedná o Zásilkovnu, Paczkomaty, nebo Nova Postha, které mají pobočky, v emailu se zobrazí data o pobočce.

Pokud je již zásilka registrována v systému, zobrazí se rovněž odkaz na sledování. Pokud služba ( například Česká Pošta ), nemá pobočky, bude se zobrazovat pouze odkaz.

Zobrazení v účtu zákazníka

Zobrazení v administraci objednávky (Woocommerce → nastavení → detail konkrétní objednávky)

Zobrazení na děkovné stránce

Zobrazování objednávek

Po odeslání zásilky do Zásilkovny se informace o zásilce uloží do eshopu a budou se zobrazovat u objednávky v administraci WordPressu a zároveň na portále Zásilkovna.

Nejprve si tedy ukážeme, jak vypadá zobrazení ve WooCommerce v administraci a jaké jsou zde důležité údaje. 

1 ID objednávky

Ve sloupci označeném „Objednávka“ je číslo objednávky, pod kterým se také zobrazí v Zásilkovně.

Trasovací číslo

Trasovací číslo je identifikační číslo objednávky, které jí bude vygenerováno po jejím odeslání do Zásilkovny (ať už automatickém či ručním). Pod tímto označení zásilky ji bude možné dohledat i v Zásilkovně.

Kliknutím na trasovací číslo dojde k přesměrování na na stránku na serveru Zásilkovny, kde bude zobrazen aktuální stav zásilky.

Obdobně fungují i odkazy na sledování, které jsou přidávány do emailů a detailu objednávek.

Zásilkovna

Podrobnější vysvětlení si zaslouží sloupec Zásilkovna, kde si můžete všimnout, že objednávky mají ve sloupci tlačítko s ikonou šipky dolů.

Tyto objednávky s ikonou mají trasovací číslo, znamená to, že zásilka byla v pořádku vytvořena a ikona se šipkou dolů slouží ke stažení pdf se štítkem.

Pokud objednávka nemá přiřazené trasovací číslo, znamená to, že zásilka nebyla odeslána do systému Zásilkovny a ikona se čtvercem a šipkou nahoru doprava slouží k manuálnímu odeslání do Zásilkovny.

Tato situace může nastat v případě, že nastala chyba při automatickém odesílání objednávky do systému Zásilkovna nebo pokud je stav objednávky pro odesílání do Zásilkovny jiný, než byl zvolen při nastavování pluginu. Z toho důvodu doporučujeme objednávky raději překontrolovat a případně odeslat ručně.

Vedle ikony šipky dolů je ikona osoby – reklamační asistent, po kliknutí na tuto ikonu vytvoříte a administraci Zásilkovny → Podané zásilky nově vytvořenou podanou zásilku reklamačního procesu. Ikona osoby se změní na ikonu široké šipky, kliknutím na tuto šipku stáhnete štítek k reklamačnímu procesu.

4 Stav Zásilkovny

V tomto sloupci vidíte v jakém stavu se nachází zásilka u společnosti Zásilkovna. Pokud chcete vidět aktuální stav zásilky, tak je nutné nastavit CRON, který najdete v hlavním nastavení pluginu → Automatické načítání stavu zásilky.

Po nastavení CRONu se budou aktualizovat stavy zásilek u všech objednávek, které jsou ve stavu „Čeká na platbu“, „Čeká na vyřízení“ a „Zpracovává se“. Běh jednoho CRONU aktualizuje stav balíku dvaceti objednávek, aktualizace probíhá od nejstarších po nejnovější objednávky.

Funkce je primárně určena na změnu stavu objednávky při změně stavu balíku, proto není ve funkci defaultně nastaven stav „Dokončeno“. Pokud by funkce obsahovala stav „Dokončeno“ a na webu by bylo tisíce objednávek, tak by se naskytl problém v tom, že jeden běh CRONu aktualizuje stavy dvaceti objednávek a trvalo by nesmyslně dlouho, než by se aktualizovaly všechny objednávky.

Pokud si chcete do funkce přidat další stavy objednávek, které budou kontrolovány, tak si tuto funkci můžete upravit pomocí filtru:

apply_filters( 'zasilkovna_status_cron_order_status',array('wc-pending', 'wc-processing', 'wc-on-hold'))

Pokud si chcete upravit počet objednávek na jeden běh CRONu, tak si tuto funkci můžete upravit pomocí filtru:

'limit' => apply_filters( 'zasilkovna_status_cron_limit', 20 )

Zásilky v systému Zásilkovny

V administraci Zásilkovny → Podané zásilky jsou uvedeny všechny podané zásilky, včetně zásilek z reklamačního asistenta. Ve sloupci Objednávka, Trasovací číslo a Stav se shodují informace  z objednávek z WooCommerce.

 

Ověření věku

Integrace do Zásilkovny podporuje ověření věku pro vybrané produkty. Vše funguje automaticky a pokud dopravce tuto službu podporuje a v objednávce se nachází alespoň jeden produkt, který vyžaduje při předání ověření věku, tak bude celá objednávka vyžadovat ověření věku.

Že produkt potřebuje při doručení ověření věku nastavíte v detailu produktu a záložce Zásilkovna, kde pro aktivaci stačí požadavek Ověření věku zaškrtnout.

Ověření věku

Ověření věku

Vypnutí dopravce pro produkt

TPomocí pluginu si můžete vypnout vybrané dopravce pro vybraný produkt, variantu nebo kategorii.

Vypnutí dopravce na úrovni produktu:

Nastavení najdete při úpravě produktu v boxu Data produktu a záložce Zásilkovna.

Zásilkovna vypnutí dopravce

Vypnutí dopravce na úrovni varianty:

Pro každou varinatu zvlášť je možné vypnout jednotlivé dopravce z pluginu Zásilkovnu. Jejich možnost vypnutí najdete v nastavení varianty.

Vypnutí dopravce na úrovni kategorie:

Také pro každou kategorii můžete vypnout dopravce z pluginu Zásilkovna. Vypnutí můžete provést jak při vytvoření nové kategorie, tak v úpravě již vytvořené kategorie.

!!!Pokud se objednávka skládá z více produktů a alespoň jeden produkt má nastavené toto omezení, tak vybraný dopravce není pro objednávku dostupný.

Nastavení hmotnosti balíku při ručním odeslání objednávky s nulovou váhou

V případě, že používáte ruční odeslání objednávky do Zásilkovny a objednávka obsahuje produkty, které nemají nastavenou váhu, můžete zadat váhu balíku.

Pokud máte nějakou objednávku k ručnímu odeslání do Zásilkovny a není u ní uvedena váha, zobrazí se ve sloupci Zásilkovna tlačítko s ikonou vykřičníku.

Ikona s odesláním

Po kliknunutí na tlačítko se zobrazí formulář pro zadání váhy objednávky.

Formulář pro vložení váhy

Jednotka hmotnosti pro zadávání váhy balíku se automaticky nastavuje podle nastavení ve WooCommerce.

Po zadání hmotnosti a kliknutí na Uložit se zobrazí standardní tlačítko pro odeslání zásilky.

Tlačítko odeslání do Zásilkovny

Nechcete zadávat hmotnost přes vykřičník před odesláním zásilky?

Pokud nechcete zadávat hmotnost váhy před odesláním, tak je nutné, aby všechny produkty měly nastvenou hmotnost. Poté si plugin převezeme hmotnost produktů z objednávky a vykřičník se nezobrazí

Automatické načítání stavu zásilek

V přehledu objednávek ve sloupci Status Zásilkovny je uvedeno v jakém stavu se zásilka nachází. Pokud chcete vidět aktuální stav zásilky, tak je nutné nastavit CRON, který najdete v hlavním nastavení pluginu → Automatické načítání stavu zásilky.

Funkce automatického načítání stavu zásilky má své vlastní detailní nastavení, které najdete v sekci Toret Plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení. Sekce je pojmenována NASTAVENÍ SLEDOVÁNÍ STAVU ZÁSILKY.

Toret Zásilokvna - zobrazení stavu zásilek

POČET ZKONTROLOVANÝCH OBJEDNÁVEK NA BĚH CRONU – zde si můžete natavit, kolik objednávek se zkontroluje při jednom běhu CRONu. Doporučujeme nastavit kontrolu 20 objednávek s frekvencí načítání CRONu 1x za 15 minut. Takto by nemělo dojít k překročení limitu dotazů na API Zásilkovny.

POČET DNÍ PRO ZPĚTNOU KONTROLU – počet dní u objednávek, po který bude stav balíku v Zásilkovně zpětně kontrolován.

NEKONTROLOVAT STAV ZÁSILKY V NÁSLEDUJÍCÍCH STAVECH OBJEDNÁVKY – zde si můžete určit, ve kterých stavech objednávky nebude kontrolován stav balíku v Zásilkovně. Doporučujeme vyloučit stavy Selhalo, Zrušena Vráceno a Dokončeno.

NEKONTROLOVAT STAV BALÍKU V TĚCHTO STAVECH ZÁSILKY – zde můžete definovat, kdy se již dále nebude kontrolovat stav balíku v Zásilkovně. Doporučujeme vybrat Úspěšně doručeno, Vrácena odesílateli a Zásilka zrušena.

Tato funkce není Zásilkovnou garantována a využíváme informací vrácených ze serveru po dotazu a Zásilkovna je citlivá na to, když jsou jejich servery z jedné strany často dotazovány. Minimálně doporučujeme URL CRONu volat/spustit 1x za 15 minut s kontrolou 20 objednávek. Pokud byste pouštěli kontrolu častěji nebo s větším počtem objednávek, tak Vás může Zásilkovna od této funkce dočasně odstřihnou z důvodu častého dotazování na jejich servery.

V případě, že jste u starší verze pluginu (do 5.7.0) používali úpravu funkce kontroly stavů zásilek pomocí filtru, tak je nutné po aktualizaci pluginu na 5.7.0 a vyšší, vlastní úpravu smazat nebo zakomentovat. Pokud necháte vlastní úpravu aktivní, tak kontrola stavů zásilek nebude fungovat.