Hlavní nastavení 5.x

Napojení na Zásilkovnu

Pro použití pluginu Zásilkovna, je nutné mít vytvořený účet u společnosti Zásilkovna. Po vytvoření účtu se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře.

Po přihlášení, klikněte v horní lište na vaše jméno.

Toret Zásilkovna - nastavení

Zobrazí se informace o vašem účtu a v pravé části najdete Heslo API, které budete potřebovat k implementaci.

Toret Zásilkovna - Heslo API

Kromě API hesla budete ještě potřebovat zadat název eshopu, který jste zadali, při vytváření odesílatele.

Otevřete v levém menu sekci Informace o uživateli → Odesílatelé.

Hodnotu z pole označení vložte v pluginu Zásilkovna do pole NÁZEV ODESÍLATELE.

Upozornění! Hodnotu z pole Označení, musíte zkopírovat zcela přesně, i s diakritikou.

V případě, že označení obsahuje znak „&“, je potřeba  označení v administraci účtu Zásilkovny upravit tak, aby neobsahoval tento znak.

Pokud by označení obsahovalo znak &, tak by se nepodařilo pluginem odesílat do Zásilkovny objednávky z webu.

Implementační údaje Heslo API a Název odesílatele vložte do pole v nastavení pluginu a tlačítkem uložte.

Státy a dopravci

Po uložení implementační údajů v pluginu, zůstaňte na kartě Hlavní nastavení a v sekci ZOBRAZIT STÁTY klikněte na odkaz Začít načtením dopravců.

Kliknutím na odkaz dojde k přesměrování na kartu Dopravci, zde si načtete dopravce. Máte dvě možnosti načtení:

 1. Automatické načtení CRONem
 2. Ruční načtení tlačítkem

První načtení dopravců můžete provést manuálně přes tlačítko, ale pro pravidelnou aktualizaci dopravců doporučujeme nastavení CRON úlohy na hostingu webu. Intervat spouštění CRONu doporučujeme nastavit jednou za 12 hodin.

URL Vašeho CRONu najdete na kartě „Dopravci“.

Po nastavení CRONu na hostingu nemusíte čekat až se CRON spustí, ale můžete si napoprvé dopravce načíst ručně tlačítkem.

Po načtení dopravců se v kartě Hlavní nastavení v sekci Zobrazit státy zobrazí tabulka států, zde zaškrtněte políčka pro nastavení států, ve kterých budete využívat dopravu, nastavení tlačítkem uložte.

Toret Zásilkovna - nastavení států

V dalším kroku aktivujeme a specifikujeme jednotlivé dopravy, které plugin Zásilkovna nabízí. Nastavení najdete Toret plugins → Zásilkovna v sekci Dopravci.

V tabulce máme v levém sloupci k dispozici jméno dopravce. Uprostřed je sloupec Titulek služby, kde je uveden název dopravce a tento název se bude zobrazovat v pokladně eshopu, titulek si můžete upravit tak, jak chcete, aby se v pokladně zobrazoval. Vpravo je sloupec Aktivní, toto políčko zaškrtněte u dopravy, kterou chcete v eshopu nabízet. Zaškrtněte jen ty dopravce, které budete využívat!

Níže uvádíme příklad, jak se budou jednotlivé dopravy zobrazovat zákazníkovi na pokladně. Seznam jednotlivých doprav, který je k dispozici bude zobrazen pro zemi, která je uvedena v adrese doručení.

Ceny dopravců

Každý dostupný dopravce v pluginu má své nastavení ceny podle váhy, dobírky, limitu dobírky a ceny zdarma „od“ (v případě, že to dopravce podporuje). Nastavení dopravce najdete pod záložkou země v nastavení pluginu Zásilkovna (Toret plugins → Zásilkovna). Na obrázku vidíte postup, jak se dostat do nastavení českých dopravců podporovaných Zásilkovnou.

Pokud potřebujete zadat cenu s desetinnými místy, používejte desetinnou čárku. V případě, že omylem použijete desetinnou tečku, tak se nic neděje, po uložení nastavení si plugin sám změní desetinné tečky na čárky.

Toret Zásilkovna - nastavení cen dopravců

V pluginu si také muže u dopravce nastavit ceny dopravy dle libovolné váhy. 

Zadávané hranice hmotnosti jsou počítány včetně.

Toret Zásilkovna - nastavení cen podle hmotnosti

Dopravní zóny

Důležitou součástí nastavení pluginu je i nastavení dopravních zón přímo ve WooCommerce.

Vzhledem k tomu, že je stejné pro všechny země, neuvádíme příslušné obrázky jednotlivých zemí.

Pojďme si tedy ukázat, kde konkrétně a co nastavit. V administraci v menu pod záložkou WooCommerce → Nastavení → Doprava → Zóny dopravy dostaneme následující možnosti

Přiřazení do dopravních zón slouží jen k aktivaci pluginu pro určitou oblast/zemi. Plugin samotný se řídí výběrem země adresáta. Všechny ceny za dopravu se nastavují v nastavení pluginu. Každá země má vlastní záložku.

Kliknutím na jméno kterékoliv ze zemí se nám otevře další okno se způsobem dopravy Zásilkovna, kde je potřeba otevřít odkaz Upravit.

Poté již máme k dispozici samotné okno s nastavením a jeho jednotlivými možnostmi.

V případě, že chcete povolit Zásilkovnu jako způsob dopravy pro tuto zemi, zaškrtněte políčko Povolit.

Zadejte název dopravce Zásilkovna.

Do třetího pole zadejte název dopravní metody tak, jak chcete, aby ho viděli Vaši zákazníci.

Stejný postup je potřeba opakovat u každé jednotlivé země.

Základní nastavení

V nastavení pluginu v části Základní nastavení Zásilkovny (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Základní nastavení Zásilkovny) si projdeme možnosti nastavení.

Můžete upřesnit, kdy se v případě nastavení dopravy zdarma bude tato doprava zobrazovat. V pluginu je ve výchozím stavu nastaveno „Zdarma budou všechny druhy dopravy“. Výběr záleží na tom, jaká si nastavíte kritéria prodeje, např. výše minimálního nákupu, atd.

Při dopravě zdarma máte možnost ponechat nebo zrušit příplatek za dobírku.

„Zaokrouhlení dobírky“ slouží k zaokrouhlení dobírkové částky posílané do Zásilkovny, protože do ní nelze poslat dobírku s desetinným místem. Zaokrouhlení dobírky si nastavte stejné jako zaokrouhlení u faktury!

Toret Zásilkovna základní nastavení

Pokud chcete změnit výchozí ikonu výdejního místa, tak si musíte ikonu stáhnout z internetu, poté vložit do médii v administraci WordPresu a URL tohoto loga vložit do pole pro změnu ikony.

U zaškrtávacích políček zapínáte funkce:
Odesílat upozornění e-mailem o chybě vytvoření zásilky

Aktivovat reklamačního asistenta – vysvětlení viz. sekce v dokumentaci „Reklamační asistent“

Povolit pro Zásilkovnu navýšení hmotnosti na 20 a 30 Kg

Nastavovat cenu včetně DPH – ve výchozím stavu se v pluginu nastavují ceny bez DPH, bez ohledu na nastavení DPH ve WooCommerci. Po zaškrtnutí checkboxu můžete v puginu zadávat ceny včetně DPH.

Vypnout nastavení ceny podle váhy – zaškrtnutím vypnete box pro nastavení ceny podle váhy u všech dopravců.

Vypnout nastavení přípatku za dobírku podle ceny – zaškrtnutím vypnete box pro nastavení ceny dobírky podle celkové ceny objednávky u všech dopravců.

Toret Zásilkovna základní nastavení 2

Automatické podání zásilek

V pluginu je možné nastavit automatické odesílaní dat do Zásilkovny, tedy při změně stavu objednávky se podá zásilka do Zásilkovny. 

Nastavení automatického podání zásilek je pod kartou „Automatické odesílání“ v pluginu Zásilkovna. 

Toret Zásilkovna automatické podání zásilek

Nejprve je nutné povolit automatické odesílání pomocí checkboxu aktivovat a poté nastavit k jednotlivým platebním metodám stavy objednávek, při kterých se data do Zásilkovny odešlou. 

Poznámka: 

Pokud nebudou mít produkty nastavenou váhu, tak automatické podání fungovat nebude, protože před podáním bude plugin vyžadovat váhu zásilky. Jedná se ikonu vykřičníku v přehledu objednávek u takové objednávky, která nemá hodnotu váhy již z nastavení produktu.

Pokud se takový stav na webu vyskytl, tak je nutné k produktům doplnit váhu a plugin si již převezme váhu z objednávky, tedy se vykřičník pro doplnění váhy u nových objednávek nezobrazí. 

Dobírka

Pro správné fungování pluginu je nezbytné nastavit Dobírku z pluginu. Často bývá zákazníky v nastavení zaměněna s dobírkou z WooCommerce. To pak způsobuje, že se Dobírka do administrace Zásilkovny nepropíše.

Ve WooCommece → Nastavení → Pokladna budete mít na výběr dvě dobírky, ta z pluginu Zásilkovna se jmenuje „Dobírka – Platba na dobírku Umožňuje zákazníkům platit zboží při doručení (na dobírku).“
Rozdíl také poznáte v URL. Pokud rozkliknete v tomto nastavení dobírku z WooCommerce, tak na konci odkazu je =cod, dobírka z pluginu Zásilkovna má na konci odkazu =dobirka.

Nejprve nastavte cenu dobírky v pluginu Zásilkovna. Ta se zadává v nastavení cen u jednotlivých dopravců. (Toret plugins → Zásilkovna → karta státu „Česko“ → Příplatek za dobírku) a nastavení uložte.

Pokud zadáváte dobírku s desetinnými místy, je nutné používat desetinnou tečku (ne čárku). Například 1.69€

1. Nastavení ceny dobírky 

Zde si nastavíte globální cenu dobírky, cenu nastavujte vč. DPH.

2. Nastavení maximální výše dobírky

Zde si nastavíte maximální celkovou cenu v pokladně, pro kterou se dobírka bude zobrazovat, po překročení nastavené ceny, se dobírka v pokladně skryje. Cenu nastavujte vč. DPH.

2.1 Vypnutí dobírky pro jednotlivé dopravce

Pokud máte aktivovanou dobírku, ale nechcete ji mít v nabídce pro některého z nastaveným dopravců, tak u tohoto dopravce do pole „Nastavení maximální výše dobírky“ napište hodnotu 0 (nula).

3. Škálování ceny dobírky

Zde si nastavíte škálování ceny dobírky podle celkové ceny v pokladně. Pokud chcete aby byla cena dobírky zdarma od určité sumy, tak do pole příplatek napište 0 (nula) viz. screen. Cenu nastavujte vč. DPH.

Toret plugin - nastavení dobírky

Poté je nutné dobírku nastavit přímo ve WooCommerce (Woocommerce → Nastavení → Pokladna → Dobírka).

Otevře se nastavení dobírky, kde:

 1. Zaškrtněte políčko povolit platbu na dobírku
 2. V Titulku zadejte, jak se bude způsob dopravy jmenovat a zobrazovat
 3. V popisu napište, jak bude platba popsána zákazníkovi a jak se zobrazí
 4. Instrukce jsou důležitá informace pro zákazníka, která se zobrazí na Děkovné stránce i v potvrzovacím e-mailu
 5. V poli Povolit způsob dopravy zadejte Zásilkovna nebo nechte pole prázdné = povoleno u všech
 6. V poli Povolit pro země přidejte země, pro které chcete Zásilkovnu povolit nebo nechte prázdné = povoleno u všech
 7. V poli Stav objednávky vyberte stav, ve kterém bude objednávka po jejím vytvoření při výběru platby na dobírku
 8. Nakonec zaškrtněte políčko Započítat daň podle toho, jak máte daň nastavenou ve Woocommerci
 9. Pro započítání příplatku dobírky při nastavení dopravy zdarma, zaškrtněte Zobrazit dobírku, pokud je cena zásilky 0
 10. Nastavení uložte tlačítkem

Dobírka se bude zobrazovat při vytváření objednávky na Pokladně nebo po jejím dokončení na Děkovné stránce, v potvrzovacím e-mailu nebo v přehledu objednávek v Můj účet po přihlášení zákazníka na Vašem webu.

 

Pokladna

Děkovná stránka

Potvrzovací e-mail

Můj účet

Změna DPH příplatku dobírky

plugin je naprogramovaný aby, DPH příplatků se počítalo podle DPH produktů v košíku. Tedy pokud je v košíku jeden produkt s DPH 10%, tak DPH dobírky a dopravy bude také 10% (u dopravy také záleží na nastavení WooCommerce, zda máte fixní standardní sazbu, nebo nastavení DPH podle košíku). Pokud v košíku bude produkt s 10% a produkt s 21% započítá se k příplatků 21% DPH, takto byla funkce naprogramována po konzultaci s FÚ. Nicméně si můžete DPH dobírky fixně nastavit pomocí filtru zde:

Definice filtru:
$tax_class = apply_filters( ‚zasilkovna_taxclass_dobirka‘, $FeeData[‚tax_class‘] );

(includes/class-zasilkovna-fee.php ř.:89)

Příklad filtru:

add_filter( "zasilkovna_taxclass_dobirka","change_cost_zasilkovna_for_product", 10, 1 );


function change_fee_zasilkovna( $FeeData ){

$FeeData = [ "tax_class" => "21", ];

return $FeeData;

}

Aby se filtr při další aktualizaci Zásilkovny nesmazal, je nutné jej vložit do child šablony nebo do prázdného pluginu ZDE.

Doprava zdarma

Dopravu zdarma nastavíte přímo v pluginu Zásilkovna (Toret plugins → Zásilkovna → Výběr země „Česko“ → Doprava zdarma od). Dopravu zdarma si můžete nastavit u libovolné dopravní služby.

Nastavení pluginu dopravy zdarma je OD, tedy doprava zdarma se na webu aktivuje od částky v košíku.

PŘÍKLAD: Pokud chcete dopravu zdarma od 500,- tak do pluginu nastavte částku 500.

 

Nastavení částky dopravy zdarma se vztahuje pouze pro produkty, nezapočítává se cena dopravy.

PŘÍKLAD: Pokud máte nastavenou dopravu zdarma od 500,- a v košíku je produkt za 450,- + cena dopravy 65,- = 515,- Kč, tak se doprava zdarma neaktivuje. Je potřeba překonat nastavenou cenu produktem, tedy aby se takto nastavená doprava zdarma aktivovala, je zapotřebí vložit do košíku produkt(y) hodnoty minimálně 500,- Kč.

V případě, že potřebujete upravovat toto chování pokročilejším způsobem, obsahuje plugin filtr

apply_filters( ‚zasilkovna_free_shipping_rates‘, $rates, $old_rates, $package );

Pomocí něj, ovlivníte hodnotu $rates, která se zasílají do filtru woocommerce_package_rates.

Ve filtru je $rates upravení hodnota, $old_rates obsahuje původní, nezměněnou hodnotu, přijatou do funkce.

Plugin Zásilkovna nelze použít v kombinaci s výchozí dopravní metodou Doprava zdarma ve WooCommerce, ale je potřeba použít nastavení dopravy zdarma, které obsahuje plugin.

Tisk štítků na zásilky

V administraci objednávek klikněte na ikonu šipky dolů ↓ (viz. obrázek) u vybrané objednávky. Štítek se uloží ve formátu pdf a poté jej můžete vytisknout. 

Po odeslání zásilky kliknutím na odkaz Trasovací číslo můžete sledovat vaši zásilku přímo v administraci Zásilkovny.

 

Tisk štítků je možný i přímo z administrace Zásilkovny z vašeho účtu v sekci „Podané zásilky“. Zde můžete tisknout i více štítků na jeden papír.

Kurzy měn

V nastavení pluginu (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Nastavení měn a zemí) je možnost nastavení kurzů měn pro kalkulaci cen dopravy.

K dispozici jsou pole pro všechny používané měny, to znamená euro, maďarský forint, polský zlotý a rumunský lei.

Měny zásilek

Vzhledem k tomu, že Zásilkovna umožňuje pro některé státy nastavit měnu, v které bude zásilku přijímat a zároveň vám WooCommerce umožňuje používat více měn.  Je nutné stanovit postup, jakým se budou měny přepočítávat v závislosti na zemi, kam objednávka bude směřovat.

Zásilkovna si sama umí provést konverzi měn. Více informací ke konverzi měn najdete v administraci svého účtu na zasilkovna.cz

V případě, že chcete používat vlastní konverzi měn, dle vlastního kurzu, musíte jej nastavit v pluginu Zásilkovna. Zde (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Nastavení měn a zemí) je možnost nastavení kurzů měn pro kalkulaci cen dopravy.

K dispozici jsou pole pro všechny používané měny, to znamená euro, maďarský forint, polský zlotý a rumunský lei.

Reklamační asistent

Reklamační asistent je služba, jejímž principem je zajištění logistiky reklamovaného zboží a zjednodušení komunikace mezi vámi a vašim zákazníkem při vyřizování reklamace. Svému zákazníkovi tak tento proces velmi usnadníte a navíc ho nevystavujete placení nechtěné dopravy. Službu si navíc můžete přizpůsobit tak, aby seděla na míru přímo Vašemu eshopu. Reklamačního asistenta si aktivujete v administraci pluginu Zásilkovna (Toret plugins → Zásilkovna → Hlavní nastavení → Aktivovat reklamačního asistenta → uložit)

Štítek s čárovým kódem můžete vygenerovat v administraci objednávek. Vytištěné štítky pak můžete přibalit zákazníkovi přímo do balíku,k faktuře nebo zaslat emailem.

Ukázka vygenerovaného reklamačního štítku. Štítek zašlete zákazníkovi, ten jej nalepí na reklamovanou zásilku a odevzdá na kterékoli pobočce Zásilkovny. Služba Reklamační asistent je v Zásilkovně zpoplatněna více naleznete ZDE.

Zobrazení chyb v objednávce

Pokud nedojde k odeslání údajů o objednávce do Zásilkovny, je chyba uložena do Zásilkovna logu a případně do poznámek v detailu objednávky v pravém sloupci. V případě, že nevíte, jak chybu odstranit, napište na podporu info@toret.cz nebo se obraťte na online podporu na stránkách toret.cz a zašlete celé znění chybové zprávy.

Sledování zásilek

Po vytvoření objednávky se zobrazí informace o vybrané pobočce, společně s odkazem na sledování zásilky v:

 • emailech
 • v detailu objednávky
 • v účtu zákazníka
 • v detailu objednávky v administraci.

Zobrazení v emailu

V případě, že se jedná o Zásilkovnu, Paczkomaty, nebo Nova Postha, které mají pobočky, v emailu se zobrazí data o pobočce.

Pokud je již zásilka registrována v systému, zobrazí se rovněž odkaz na sledování. Pokud služba ( například Česká Pošta ), nemá pobočky, bude se zobrazovat pouze odkaz.

Zobrazení v účtu zákazníka

Zobrazení v administraci objednávky (Woocommerce → nastavení → detail konkrétní objednávky)

Zobrazení na děkovné stránce

Zobrazování objednávek

Po odeslání zásilky do Zásilkovny se informace o zásilce uloží do eshopu a budou se zobrazovat u objednávky v administraci WordPressu a zároveň na portále Zásilkovna.

Nejprve si tedy ukážeme, jak vypadá zobrazení ve WooCommerce v administraci a jaké jsou zde důležité údaje. 

1 ID objednávky

Ve sloupci označeném „Objednávka“ je číslo objednávky, pod kterým se také zobrazí v Zásilkovně.

Trasovací číslo

Trasovací číslo je identifikační číslo objednávky, které jí bude vygenerováno po jejím odeslání do Zásilkovny (ať už automatickém či ručním). Pod tímto označení zásilky ji bude možné dohledat i v Zásilkovně.

Kliknutím na trasovací číslo dojde k přesměrování na na stránku na serveru Zásilkovny, kde bude zobrazen aktuální stav zásilky.

Obdobně fungují i odkazy na sledování, které jsou přidávány do emailů a detailu objednávek.

Zásilkovna

Podrobnější vysvětlení si zaslouží sloupec Zásilkovna, kde si můžete všimnout, že objednávky mají ve sloupci tlačítko s ikonou šipky dolů.

Tyto objednávky s ikonou mají trasovací číslo, znamená to, že zásilka byla v pořádku vytvořena a ikona se šipkou dolů slouží ke stažení pdf se štítkem.

Pokud objednávka nemá přiřazené trasovací číslo, znamená to, že zásilka nebyla odeslána do systému Zásilkovny a ikona se čtvercem a šipkou nahoru doprava slouží k manuálnímu odeslání do Zásilkovny.

Tato situace může nastat v případě, že nastala chyba při automatickém odesílání objednávky do systému Zásilkovna nebo pokud je stav objednávky pro odesílání do Zásilkovny jiný, než byl zvolen při nastavování pluginu. Z toho důvodu doporučujeme objednávky raději překontrolovat a případně odeslat ručně.

Vedle ikony šipky dolů je ikona osoby – reklamační asistent, po kliknutí na tuto ikonu vytvoříte a administraci Zásilkovny → Podané zásilky nově vytvořenou podanou zásilku reklamačního procesu. Ikona osoby se změní na ikonu široké šipky, kliknutím na tuto šipku stáhnete štítek k reklamačnímu procesu.

4 Stav Zásilkovny

V tomto sloupci vidíte v jakém stavu se nachází zásilka u společnosti Zásilkovna. Pokud chcete vidět aktuální stav zásilky, tak je nutné nastavit CRON, který najdete v hlavním nastavení pluginu → Automatické načítání stavu zásilky.

Po nastavení CRONu se budou aktualizovat stavy zásilek u všech objednávek, které jsou ve stavu „Čeká na platbu“, „Čeká na vyřízení“ a „Zpracovává se“. Běh jednoho CRONU aktualizuje stav balíku dvaceti objednávek, aktualizace probíhá od nejstarších po nejnovější objednávky.

Funkce je primárně určena na změnu stavu objednávky při změně stavu balíku, proto není ve funkci defaultně nastaven stav „Dokončeno“. Pokud by funkce obsahovala stav „Dokončeno“ a na webu by bylo tisíce objednávek, tak by se naskytl problém v tom, že jeden běh CRONu aktualizuje stavy dvaceti objednávek a trvalo by nesmyslně dlouho, než by se aktualizovaly všechny objednávky.

Pokud si chcete do funkce přidat další stavy objednávek, které budou kontrolovány, tak si tuto funkci můžete upravit pomocí filtru:

apply_filters( 'zasilkovna_status_cron_order_status',array('wc-pending', 'wc-processing', 'wc-on-hold'))

Pokud si chcete upravit počet objednávek na jeden běh CRONu, tak si tuto funkci můžete upravit pomocí filtru:

'limit' => apply_filters( 'zasilkovna_status_cron_limit', 20 )

Zásilky v systému Zásilkovny

V administraci Zásilkovny → Podané zásilky jsou uvedeny všechny podané zásilky, včetně zásilek z reklamačního asistenta. Ve sloupci Objednávka, Trasovací číslo a Stav se shodují informace  z objednávek z WooCommerce.

 

Ověření věku

Integrace do Zásilkovny podporuje ověření věku pro vybrané produkty. Vše funguje automaticky a pokud dopravce tuto službu podporuje a v objednávce se nachází alespoň jeden produkt, který vyžaduje při předání ověření věku, tak bude celá objednávka vyžadovat ověření věku.

Že produkt potřebuje při doručení ověření věku nastavíte v detailu produktu a záložce Zásilkovna, kde pro aktivaci stačí požadavek Ověření věku zaškrtnout.

Ověření věku

Ověření věku

Vypnutí dopravce pro produkt

TPomocí pluginu si můžete vypnout vybrané dopravce pro vybraný produkt, variantu nebo kategorii.

Vypnutí dopravce na úrovni produktu:

Nastavení najdete při úpravě produktu v boxu Data produktu a záložce Zásilkovna.

Zásilkovna vypnutí dopravce

Vypnutí dopravce na úrovni varianty:

Pro každou varinatu zvlášť je možné vypnout jednotlivé dopravce z pluginu Zásilkovnu. Jejich možnost vypnutí najdete v nastavení varianty.

Vypnutí dopravce na úrovni kategorie:

Také pro každou kategorii můžete vypnout dopravce z pluginu Zásilkovna. Vypnutí můžete provést jak při vytvoření nové kategorie, tak v úpravě již vytvořené kategorie.

!!!Pokud se objednávka skládá z více produktů a alespoň jeden produkt má nastavené toto omezení, tak vybraný dopravce není pro objednávku dostupný.

Nastavení hmotnosti balíku při ručním odeslání objednávky s nulovou váhou

V případě, že používáte ruční odeslání objednávky do Zásilkovny a objednávka obsahuje produkty, které nemají nastavenou váhu, můžete zadat váhu balíku.

Pokud máte nějakou objednávku k ručnímu odeslání do Zásilkovny a není u ní uvedena váha, zobrazí se ve sloupci Zásilkovna tlačítko s ikonou vykřičníku.

Ikona s odesláním

Po kliknunutí na tlačítko se zobrazí formulář pro zadání váhy objednávky.

Formulář pro vložení váhy

Jednotka hmotnosti pro zadávání váhy balíku se automaticky nastavuje podle nastavení ve WooCommerce.

Po zadání hmotnosti a kliknutí na Uložit se zobrazí standardní tlačítko pro odeslání zásilky.

Tlačítko odeslání do Zásilkovny

Nechcete zadávat hmotnost přes vykřičník před odesláním zásilky?

Pokud nechcete zadávat hmotnost váhy před odesláním, tak je nutné, aby všechny produkty měly nastvenou hmotnost. Poté si plugin převezeme hmotnost produktů z objednávky a vykřičník se nezobrazí

Automatické načítání stavu zásilek

V přehledu objednávek ve sloupci Status Zásilkovny je uvedeno v jakém stavu se zásilka nachází. Pokud chcete vidět aktuální stav zásilky, tak je nutné nastavit CRON, který najdete v hlavním nastavení pluginu → Automatické načítání stavu zásilky.

Po nastavení CRONu se budou aktualizovat stavy zásilek u všech objednávek, které jsou ve stavu „Čeká na platbu“, „Čeká na vyřízení“ a „Zpracovává se“. Běh jednoho CRONU aktualizuje stav balíku dvaceti objednávek, aktualizace probíhá od nejstarších po nejnovější objednávky.

Funkce je primárně určena na změnu stavu objednávky při změně stavu balíku, proto není ve funkci defaultně nastaven stav „Dokončeno“. Pokud by funkce obsahovala stav „Dokončeno“ a na webu by bylo tisíce objednávek, tak by se naskytl problém v tom, že jeden běh CRONu aktualizuje stavy dvaceti objednávek a trvalo by nesmyslně dlouho, než by se aktualizovaly všechny objednávky.

Pokud si chcete do funkce přidat další stavy objednávek (vlastní nebo z WooCommerce), které budou kontrolovány, tak si tuto funkci můžete upravit pomocí filtru. Je nutné vypsat všechny stavy, které chcete funkcí kontrolovat, pokud tedy chcete kromě vlastních stavů kontrolovat také stavy WooCommerce, tak je nutné do filtru vypsat také je.

Definice filtru:
apply_filters( 'zasilkovna_status_cron_order_status',array('wc-pending', 'wc-processing', 'wc-on-hold'))

Příklad filtru:
add_filter( 'zasilkovna_status_cron_order_status', 'zasilkovna_pridat_vlastni_stavy_objednavky',10,1);

function zasilkovna_pridat_vlastni_stavy_objednavky() {

return array(

‚wc-pending‘,

‚wc-processing‘,

‚wc-on-hold‘,

‚wc-odeslano-dobirk‘,

‚wc-zaplaceno-dobir‘,

‚wc-odeslano-zaplac‘

);

}

*Jedná se pouze o příklad filtru pro vlastní stavy, pokud budete filtr programovat, je nutné dodržet slug vlastních stavů, které používáte.

Pokud si chcete upravit počet objednávek na jeden běh CRONu, tak si tuto funkci můžete upravit pomocí filtru.

Definice filtru:

'limit' => apply_filters( 'zasilkovna_status_cron_limit', 20 )

Příklad filtru:

add_filter('zasilkovna_status_cron_limit', 'zasilkovna_status_cron_limit_fce', 10, 1);

function zasilkovna_status_cron_limit_fce( $limit ){

return 5;

}

počet objednávek, které funkce zkontroluje upravíte ve filtru u hodnoty „return 5;“. Nicméně nedoporučujeme nastavovat kontrolu velkého počtu objednávek na jeden běh CRONU, pokud budete dotazy příliš zatěžovat servery Zásilkovny, tak Vás může Zásilkovna dočasně od této funkce odstřihnout.